2012 - Zápisnice zo zasadnutia výboru SDVS

 

2012_02_04 Zapisnica zo zasadnutia vyboru SDVS hotel Victoria, Martin.pdf

 

2012_05_26 Zapisnica zo zasadnutia vyboru SDVS FN Nitra.pdf

 

2012_11_10 Zapisnica zo zasadnutia vyboru SDVS Martin.pdf

 

2012_11_15 Statut udelovania medaily SDVS.pdf