Sestry DV - SSSaPA SSDV

 

Slovenská Spoločnosť Sestier a Pôrodných Asistentiek (SSSaPA), organizačná zložka Slovenskej Lekárskej Spoločnosti (SLS)

Sekcia Sestier pracujúcich v Dermatovenerológii (SSDV)

 


Výbor:

Predseda: Mgr.Viera Lukášová, Bratislava, č.t. 02/57290764,  e-mail: viera.lukasova@sm.unb.sk

Podpredseda: Mgr.Veronika Folkmannová, Stupava, č.t. 0907/891837, e-mail: veronika.folkmann@centrum.sk

Vedecký sekretár: Bc.Alexandra Czaniková, Vlčany, č.t. 0905754569, e-mail: czanikova@gmail.com

Člen výboru: Bc.Katarína Popluhárová, Silvia Jaseneková

Dozorná rada: Drahuša Zemanová, členovia: Timea Némethová, Viera Šefčíková


Slovenská Spoločnosť Sestier a Pôrodných Asistentiek (SSSaPA), organizačná zložka Slovenskej Lekárskej Spoločnosti (SLS) Sekcia Sestier pracujúcich v Dermatovenerológii (SSDV) vás pozýva na  VII. Celoslovenskú konferenciu sestier pracujúcich v dermatovenerológii.

Miesto konania:  PLK  Smrdáky. Termín: 28. a 29.  november 2014.

Téma: Ošetrovateľská starostlivosť v dermatovenerológii, Varia.  

Záväzný termín odoslania prihlášky na aktívnu aj pasívnu účasť: do 31.8. 2014.

Prihlášky zasielajte na adresu: Mgr.Viera Lukášová, Dermatovenerologická klinika, UNB  Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava, ( 02/572 90 764, e-mail: viera.lukasova@sm.unb.sk.

Konferenčný poplatok:

Konferenčné poplatky sú stanovené dohodou v zmysle Vyhlášky č. 18/1996 Z. z. vo výške: 10,- € pre členov SLS – dermatovenerologická sekcia, 25,- €  pre nečlenov SLS – dermatovenerologická sekcia, 30,- € pri platbe v deň konferencie. Spôsob úhrady: - bankovým prevodom,  - poštovou poukážkou.Pri aktívnej účasti neplatíte konferenčný poplatok ! Prihláseným účastníkom zašleme pozvánku s programom. Prosíme, aby ste konferenčné poplatky platili vopred. Pri registrácii je potrebné preukázať doklad o zaplatení poplatku.        

Viera Lukášová, predsedníčka sekcie

 

pre plný text pozvánky i návratky na aktívnu alebo pasívnu účasť kliknite na Konferencia 1.pozvanka 2014

 

pre pozvánku s programom kliknite na SLS Smrdáky - pozvánka-program 2014 vz.doc

 

PROGRAM  28. novembra

10,30 -12,15 hod.        Registrácia

12,30 hod.                   Slávnostné otvorenie konferencie

13,00  – 20,00 hod.     Odborný program

 

13,00 – 15,00 hod.      I.blok prednášok

1. Nové možnosti balneoterapie v SLK Piešťany MUDr. Rastislav Gašpar (SLK Piešťany)  

2. Liečba kožných ochorení detí v PLK Smrdáky MUDr. Alena Masarovičová, prom. Dr. Alina Hrabinová-Riaško (PLK Smrdáky)  

3. Infekcie močových ciest u detí  MUDr. Jozef Jankech (nešt. ambul. pre deti a dorast Pk Senica) 

4. Detská koža, detská dušaMUDr. Ján Lidaj, MUDr. Tatiana Lidajová (PLK Smrdáky, Pediater, s.r.o. Senica

15,00 – 15,15              prestávka 

15,15 -17,15 hod.        II.blok prednášok

5. Imunoglukan krém, výsledky klinických štúdií, využitie v praxi a Imunomodulácia imunitného systému s BAP Bc. Monika Spišiaková (Pleuran s.r.o., Bratislava)

6. Prírodné topické imunomodulátory Mgr. Jana Havlíčková (Pleuran s.r.o., Bratislava)

7. Eryzipel predkolenia, jeho komplikácie a liečba (kazuistika) MUDr. Ondrej Žilínek O. (PLK Smrdáky)

8. Kyselina fusidová a jej liečebné spektrum Mgr. Ondrej Šajgalík, prom. Dr. Hrabinová-Riaško (Leo-Pharma Bratislava, PLK Smrdáky)

17,15 – 17,30              prestávka

17,30 – 20,00 hod.      III.blok prednášok

9. Contractubex v liečbe jaziev. Bion3 – unikátny probiotický multivitamín v prevencii.  Zacharová M., Suchá-Garajová I. (Merck, Bratislava)

10. Z edukačného grantu firmy Galderma Spirig 30 min. 

Nové možnosti v liečbe perzistentného erytému tváre pri rozacei. MUDr. Peter Lipovský (Galderma Spirig Bratislava)

11. Slnko a klíma MUDr. Ján Lidaj, MUDr. Alena Masarovičová (PLK Smrdáky)

12. Úrazy kolena v ortopedickej praxi MUDr. Ján Maják (Ortopedické odd., FNsP Skalica)

13. Resveratrol et cetera... MUDr. Ján Lidaj, MUDr. Tatiana Lidajová (PLK Smrdáky, Pediater, s.r.o. Senica)

14. Quo vadis balneoterapia v roku 2014 MUDr. Ján Lidaj, MUDr Alena Masarovičová  (PLK Smrdáky)

20,00 hod. Diskusia

 

PROGRAM  29. novembra

9,00  - 14,30 hod                     Odborný program

9,00 – 11,00 hod.                    IV. blok prednášok

1. Manažment práce sestry pri ošetrovaní chronických rán

PhDr. Viera Tereková, PhD. (SZU FOaZOŠ, Limbová 14, 833 03 Bratislava)

2. Biologická liečba pacientov s kožným ochorením Bc.Alexandra Czaniková (UNB Dermatovenerologická klinika, Mickiewiczova 13, Bratislava)

3.  Pemhigus vulgaris  Ivona Blažeková, Mgr.Dagmar Ivanová (UNB Dermatovenerologická klinika, Mickiewiczova 13, Bratislava)

4. Alergická kontaktná dermatitída Bc.Katarína Popluhárová, Mgr.Veronika Folkmannová (DFNsP Kožná klinika, Limbova1, Bratislava)

5. HPV vírus a condylomy u detí Viera Šefčíková, Silvia Jaseneková (DFNsP Kožná klinika, Limbova1, Bratislava

11,00 – 11,15 hod.                  prestávka

11,15 – 14,00 hod.                  V. blok prednášok

6. Fototerapia a fotochemoterapia v detskej dermatovenerológii Iveta Rieglerová (DFNsP Kožná klinika, Limbova1, Bratislava)

7. HPV vírus a condylomy u detí Viera Šefčíková, Silvia Jaseneková (DFNsP Kožná klinika, Limbova1, Bratislava)

8. Epikutánne testy v diagnostike kontaktných ekzémov Slávka Slaninková, Mária Turanová (DFNsP Kožná klinika, Limbova1, Bratislava

9. Podpora a spolupráca s pacientskymi centrami Mária Cetkovská (Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR)

14,00 - 14,30 hod. diskusia - ukončenie


Archív