Sekcia flebologická a hojenia rán                                                     

V rámci Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti sa aktivuje činnosť SEKCIE FLEBOLÓGIE A HOJENIA RÁN. V prípade záujmu o členstvo v uvedenej sekcii prosím zaslať návratku na adresu MUDr. Monika Heizerová, PhD., Dermatovenerologická klinika FNsP Bratislava, pracovisko Staré mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava alebo emailovú adresu: monikaheizerova@gmail.com. Výška členského príspevku je 1,- €.  Nasledovný text návratky je aj v súbore  sekcia flebologie info.doc .

"- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

                                                           NÁVRATKA

 

 

þ Záväzne sa prihlasujem za člena/členku sekcie flebológie a hojenia rán

 

Titul, meno, priezvisko:

 

Adresa pracoviska:

 

E-mail:                                                                       Tel.č./Mobil:

 

 

Dátum:                                                           Podpis: