Úvodná stránka
   Podujatia
   Oznamy
   Výbor
   Členovia
   Sekcie
   Pracovné skupiny
   Sestry DV
   Linky
   Melanoma Day

 

 Kontakt:

 SLS, Cukrová 3,

 813 22 Bratislava

 Slovensko
 tel.: +421 2 5292 2017, 5292 2019,

 fax: + 421 2 5263 5611

 www.sls.sk