Elektronické Linky

www.szu.sk

Česká dermatovenerologická spoločnosť (ČDS) - internetová stránka na adrese www.derm.cz  

 

Česko-slovenská dermatologie - odborný časopis ČDS a SDS na adrese  http://www.clsjep.cz/nts/casop/dermatologie/dermatologie.asp  (ihneď dostupné údaje získate aj po kliknutí na Česko-Slovenská Dermatológia).

Referátový výběr z dermatovenerologie, redakcia: Fakultní nemocnice, Královské Vinohrady, Dermatovenerologická klinika, prof. MUDr,. Petr Arenberger, DrSc, prednosta kliniky, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, http://www.dermis.cz/main/ alebo www.kozni.cz , e-mail: dermasec@fnkv.cz .Vydáva Czechopress agency s.r.o., Na Strži 65, 140 00 Praha 4, tel 602 229 255, fax 272 941 824, czechopress@czechopress.cz, Objednávky predplatného a inzercia Czechopress agency s.r.o., referatovy.vyber@czechopress.cz

PATHOLOGY IMAGES, Zbierka histologických obrázkov s vysokým rozlíšením (Hypertextový atlas dermatopatologie, Virtuálny mikroskop) na adrese http://www.muni.cz/atlases ,  info: jfeit@ics.muni.cz

Dear Colleagues, in order to achieve that the webpage of the EDF is better accessible for dermatologists, it is important that European Societies and National Societies install a link on their webpage to the EDF webpage: Euroderm.org http://www.euroderm.org . With kind regards, Peter C.M. van de Kerkhof pvandekerkhof@derma.umcn.nl

 

Slovenská lekárska spoločnosť SLS  www.sls.sk 

   SLOVENSKÁ LEKÁRSKA KOMORA  www.lekom.sk

 European Academy of Dermatology and Venerology (EADV) http://www.eadv.org . Founded in 1987, EADV is a non-profit association whose mission is to provide European physicians with Continuing Medical Education (CME) opportunities, specialised information services and professional support networks.

 

Affiliated Societies of EADV

Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) Spanish Academy of Dermatology and Venereology

Associazione Italiana Dermatologi Ambulatoriali Italian Association of Dermatology

British Association of Dermatologists BAD is the central and long-established association of practising UK dermatologists, and their aim is to continually improve the treatment and understanding of skin disease

British Society for Sexual Health & HIV (BASHH) A new society resulting from the merger of the Medical Society for the Study of Venereal Diseases (MSSVD) and Association for Genitourinary Medicine (AGUM)

Hellenic Society of Dermatology and Venereology ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Magyar Dermatológiai Társulat Hungarian Dermatological Society

Norsk Dermatologisk Selskaps Norwegian Dermatological Society

Schweizerische Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie Swiss Society of Dermatology and Venereology

Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia (SPDV) Portuguese Society of Dermatology and Venereology

Société Française de Dermatologie (SFD) Founded in Paris on 22 June 1889, the SFD is the organising body of dermatology in France.

Société française d''histoire de la dermatologie (SFHD) The French Society for the History of Dermatology is linked to the European Society for the History of Dermatology and Venereology (ESHDV)

Suomen Ihotautilääkäriyhdistys ry - Finlands Dermatologförening rf Finnish Dermatological Society

 

 Deutsche Dermatologische Gesellschaft - Oficiálna www stránka Nemeckej Dermatologickej spoločnosti, zo vstupného menu ako príklad vyberáme: Obsah, Aktuality, Kliniky, Hľadanie, Domáce stránky, Hautarzt, mail atď. na adrese: http://www.derma.de/

 

 Österreichische Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie - Oficiálna www stránka Rakúskej Spoločnosti pre Dermatológiu a Venerológiu na adrese http://www.oegdv.at/

   British Association of Dermatologists - Anglická dermatologická spoločnosť, Adresa: 19 Fitzroy Square, London W1T 6EH, Tel: 0207-383-0266, Fax: 0207-388-5263), email - admin@bad.org.uk) na adrese http://www.bad.org.uk/

Société Francaise de Dermatologie - Francúzska dermatologická spoločnosť- oficiálna www stránka na adrese www.sfdermato.com 

American Academy of Dermatology - veda v medicíne pre zdravú kožu na adrese http://www.aad.org/

 

 Maďarská dermatologická spoločnosť - Magyar Dermatológiai Társulat  Hungarian Dermatological Society na adrese www.derma.hu

 

Rumunská Dermatologická spoločnosť - na arese www.srd.ro , Str Ionel Perlea nr.10, sector 1, Bucuresti cod 010209, Romania

SRD President Prof. Dr. Virgil Feier Tel! Fax 00 40256202609 virgil.feier@yahoo.com, SRD Vice President Prof. Dr. Rodica Cosgarea Dr. Vasile Benea, Prof. Dr. Ion Tolea, Prof. Dr. Alexandru Tataru Prof. Dr. Ioan Nedelcu, General Secretary Prof. Dr. Cälin Giurcaneanu , Executive Director Dr. George Sorin Tiplica Tel! Fax 00 4021 3180626 tiplica@b.astral.ro

 

 

Ukrajinská asociácia dermatovenerológov a kozmetológov, УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЛІКАРІВ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІВ І КОСМЕТОЛОГІВ, Ukrainian association of dermatologists, venerologists and cosmetologists, na adrese www.uadvc.org

 

EUROPEAN UNION OF MEDICAL SPECIALISTS, UNION EUROPÉENNE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES,  U.E.M.S. UEMS Specialist Section of Dermatology/Venereology Section spécialisée de l'UEMS de Dermatologie/Vénéréologie www.uems.be/derm-ven.htm , náplň odboru dermatovenerológia je na stránke www.uems.be/dermat-e.htm

 

 

 

Acta Dermatovenereologica - na adrese www.acta.dermato-venereologica.c.se/

 

American Journal of Clinical Dermatology - www.adis.com/journals/americanjournalclinicaldermatology/

American Journal of Contact Dermatitis - www.apimall.com/amjourofcond.html

American Journal of Dermatopathology - www.amjdermatopathology.com

 

 

Archives of Dermatology - Dobre známy odborný časopis s pôvodnými prácami z celého sveta, ktorý vydáva spoločnosť American Medical Association na adrese  http://archderm.ama-assn.org

 

 

British Journal of Dermatology - Publikácia dostupná online na internete aj v tlačenej forme s článkami z dermatológie z klinickej praxe i výskumu. http://www.blacksci.co.uk/~cgilib/jnlpage.bin?Journal=BJD&File=BJD&Page=aims 

 

                          

Clinics in Dermatology - Zahŕňa aj obsahy predošlých vydaní tohto mesačníka, na adrese: http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/5/0/5/7/5/7/index.htt

Contact Dermatitis - http://journals.munksgaard.dk./contactdermatitis

 

Cosmetic Dermatology - Časopis zameraný na vizuálne aspekty dermatológie. Lekári môžu vyplniť dotazník a dostanú podrobnejšie informácie na adrese http://www.cosderm.com/

 

 

Cutis - Žurnál obsahujúci abstrakty z mesačných článkov na adrese  http://www.cutis.com/

Dermatologic Clinics - http://167.208.232.26/catalog/wbs-prod.pl?0733-8635
Dermatology (Basel) - www.karger.com/journals/drm/drm_jh.htm

 

Dermatology Online Journal - Žurnál ukazujúci možnosti Internetu pre profesiu. S inštrukciami ako poslať obrázky na Web. http://dermatology.cdlib.org/

 

Der Hautarzt - nemecký dermatologický časopis nájdete aj na internete na adrese: http://www.derma.de/ddg/derhautarzt/hautarzt.html

 

European Journal of Dermatology - www.john.libbey-eurotext.fr/en/revues/ejd/

European Journal of Pediatric Dermatology - www.teseo.it./pd/epdintro.htm

 

 

Int'l Journal of Dermatology - Obsah posledných dvoch vydaní, informácie o členstve a prezentatácie guidelinov pre vedecké články. http://www-usz.unizh.ch/IJD/IJD-Homepage.html                                         

Journal of the Academy of Dermatology - www.eblue.org/script/om.dll/serve?action=searchDB&searchDBfor=home&id=JD

 

 

    

Journal of the European Academy of Dermatology an Venerology - Články, novinky a správy o klinických a základných vedeckých informáciách.  http://www.blackwell-science.com/~cgilib/jnlpage.bin?Journal=jdv&File=jdv&Page=aims

 

 

Journal of Cutaneous Med & Surgery  - Obsahuje veľa vydaní Journal of Cutaneous Medicine and Surgery.   http://www.derm.ubc.ca/jcms/

 

Journal of Investigative Dermatology - Predstavuje guidelines pre vedecké články a novinky i zaujímavosti dopisovateľov na adrese  http://www.jidonline.org/

Pediatric Dermatology - www.blackwellscience.com/journals/pediatric/

 

REVISTA ELECTRÓNICA DE DERMATOLOGÍA PUBLICACIÓN TRIMESTRAL Španielske medicínke informácie z Departamento de Dermatología de la Universidad Complutense de Madrid, profesorov z Postgrado participan anualmente en los Cursos de Dermocosmética na adrese www.mgcomunicacion.com/derma

 

Dermatology Information System (DermIS), informácie v angličtine, nemčine a španielčine, diagnózy a obrázky podľa abecedy - www.dermis.net  

PATHOLOGY IMAGES, Zbierka histologických obrázkov s vysokým rozlíšením (Hypertextový atlas dermatopatologie, Virtuálny mikroskop) na adrese http://www.muni.cz/atlases ,  info: jfeit@ics.muni.cz

Databases of Interest to Dermatology www.geocities.com/HotSprings/8419/databases.html

 

Histologické obrázky kožných ochorení a diapozitívov s názvom Virtual Slidebox of Histopathology na adrese http://www.path.uiowa.edu/cgi-bin-pub/vs/fpx_browse.cgi?cat=o_skin&div=uarep ,  kde sú sklíčka podľa diagnózy a nálezy možno prehľadávať a zväčšovať.

Dept. of Dermatology - University of Iowa College of Medicine, Dermatologic Image Database - dermatologické oddelenie Univerzity Iowa, kde  nájdete stovky obrázkov dermatologických diagnóz na adrese  www.tray.dermatology.uiowa.edu/

Internet Dermatology Society - Spoločnosť pre internetovú dermatológiu, telemedicína na adrese www.telemedicine.org/ids.htm

    

Medical Images and Illustrations Karolina Institutet  -   www.mic.ki.se/Medimages.html#dermatol

 

  

               

Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR - informácie o spoločnosti si môžete prečítať po kliknutí na www.spae.sk

  

         

Společnost psoriatiků atopických ekzematiků ČR - na adrese http://www.braillnet.cz/spae/#4 , e-mail:  spae@cbox.cz 

 

 

   

Európska organizácia psoriatických spoločností EUROPSO. Podrobné údaje o členských krajinách nájdete na adrese http://www.europso.org/java/index.jsp