Oznamy

 

Pozývame Vás na www nového akreditovaného vzdelávacieho projektu zameraného na liečbu psoriázy. Formou kazuistík z reálnej praxe sa môžete oboznámiť s terapeutickými riešeniami, ktoré boli úspešne použité v konkrétnych prípadoch i s možnosťou voľby optimálneho postupu liečby Bližšie informácie na www.liecime-psoriazu.sk . Odborný garant projektu SDVS. doc. MUDr. Dušan Buchvald, CSc.


 

Schválenie z MZ SR o povolení dovozu Benzetacilu – depotného penicilinu. Benzetacil je dostupný všetkým dermatológom na Slovensku a je distribuovaný Unipharmou. Pri predpise na recept sa niekedy vyžaduje aj pripojené schválenie MZ SR. Z uvedeného dôvodu, prosím, o vyvesenie schválenia na stránku SDVS aj s komentárom. kliknite na dokument  Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MPH., MHA 


Doc. Buchvald: Odpoveď z MZ SR na našu žiadosť o uznávanie a uhrádzanie fototerapeutických výkonov pre náš odbor.