Podujatia 2000
       

 

Podujatia Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti v r.  2000

 

24.-27.  3. 2000, Vysoké Tatry, Štrbské pleso

29.-30.  9. 2000,  Nulté Smrdácke dni 

27.-29.10. 2000, Slovenská dermatovenerologická konferencia Košice 

Iné podujatia

24.11. 2000 Brno, V. HERMAL dermatologické sympózium 

25.11. 2000 Brno, V. vedecká konferencia detskej dermatológie s medzinárodnou účasťou