Podujatia 2004
       

Podujatia Slovenskej Dermatovenerologickej Spoločnosti v roku 2004


27. február 2004, Martin, schôdza Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti,  histopatológia kože, témy: rakovina kože, immunodermatológia, varia. Adresa: Dermatovenerologická klinika MFN, Martinská fakultná nemocnica, Kollárova 2, 03659 Martin, Slovakia, tel.: +421 (0) 905 285 303, email: chromej@azet.sk


Euromelanoma Day na Slovensku 2004

1. Hegyi, V.: Euromelanoma Day 2004 - text prednášky v programe PowerPoint - kliknite na MelanomaDay2004.ppt alebo na zobrazenie vo formáte pre Word ako súbor MelanomaDay2004.doc

2. Zoznam lekárov a počet vyšetrených pacientov, ktorí sa zúčastnili na Euromelanoma Day 2004 na Slovensku - kliknite na Zoznam Euromelanoma Day.xls

3. Dotazník, ktorý sa bude používať počas tejto akcie Euromelanoma Day 2004.doc ( lekárom bude rozosielaná  táto samoprepisovateľná kópia samoprepis_modra.pdf)

4. Pozvanie pre lekárov výzva a Spôsob vyplňovania dotazníku  manuál

5. Plagát Euromelanoma Day 2004 na Slovensku, ktorý sa zobrazí po kliknutí na súbor plagát (podľa rýchlosti pripojenia sa asi po 30-60 sekundách otvorí súbor Melanoma day-72 dpi.jpg). Ak chcete väčšie rozlíšenie pre dokonalú tlač kliknite na súbor Melanoma day-150 dpi.jpg, ktorý sa však bude otvárať asi 2-3 minúty. 

6. List ministra zdravotníctva k Euromelanoma Day na Slovensku kliknite na minister.doc


4.-6. jún 2004 - Slovenský dermatovenerologický kongres so zahraničnou účasťou - Bratislava

Piatok 4.6.2004

9,00 - 9,30 otvorenie

9,30 - 10,00

Predsedníctvo: Litvík R., Rasochová E., Šimaljaková M.

9,30-9,40   Červenková D., Kliment M., Kertys, P. (Bratislava): Autoimunná progesterónová dermatitída (možnosti terapeutického ovplyvnenia)

9,40-9,50   Šimaljaková M., Rasochová E., Hrabčák P. (Bratislava): Orálna antikoncepcia v liečbe androgén - dependentných dermatóz

9,50-10,00  Litvik R., Vantuchová Y. (Ostrava): Acne inversa – dermatochirurgický postup

10,00 - 11,00 

Sympózium -  Schering Plough CE AG

11,00 - 12,00

Predsedníctvo: Jautová J., Semrádová V., Péč J.

11,00-11,10  Jautová J., Kovaľová M., Švicka S. (Košice): Diagnostika, diferenciálna diagnostika a terapia pemfigov

11,10-11,20  Slonková V., Jedličková H., Semrádová V. (Brno): Pemphigus vegetans.

11,20-11,30  Jedličková H. (Brno): Birt – Hogg – Dube syndrom

11,30-11,40  Szép Z., Danilla T., Uhnavá I., Štvrtina S. (Bratislava): Histomorfológia imunoglobulínových depozít v koži chorých s atopickou dermatitídou a ich možná interpretácia

11,40-11,50  Jedličková H.: Dermatomyositis – popis dvou případů

11,50-12,00  Diskusia

12,00 - 13,00  Sympózium – Hoffman-La Roche

13,00 - 13,30  Morel P.(Paris): Reflexion sur thérapeutique des infections génitales a HPV

13,30 - 15,00  Obedová prestávka

15,00 - 16,00  Sympózium - Schering  AG

16,00 - 17,00

Predsedníctvo: Faberová R., Jarčušková D., Flimmer V.

16,00-16,10  Jarčušková D., Jautová J., Ficová M., Rajczyová J. (Košice): Diferenciálna diagnostika flebedému a zásady  liečby

16,10-16,20  Rajczyová J. (Košice): Liečba sekundárneho lymfedému

16,20-16,30   Fáberová R., Procházka J. (Brno): Syndrom Klippel Trenaunay, co nového?

16,30-16,40  Székiová E., Babík, Drotárová (Košice): Využitie biologických krytov pri liečbe kožných defektov rôznej etiológie

16,40-17,00  Diskusia

17,00 - 18,00  Sympózium – Coloplast A/S

19,30 - 24,00  Slávnostná večera

Sobota  5.6.2004

8,30 - 9,20

Predsedníctvo: Buchvald D., Nejdková A.

8,30-8,40  Buchvald D. (Bratislava): Interleukín -5 a kontaktný ekzém - Nový pohľad na patogenézu ?

8,40-8,50  Diehl Ch.: New approach to local treatment of Rosacea

8,50-9,00  Miertušová S., Bonin S., Stanta G., Trevisan G. (Trieste): Mycosis fungoides, ide o ochorenie asociované s Boréliou burgdorferi?

9,00-9,10  Holý B., Nejdková A. (Žilina): Lichen sclerosus et atrophicus

9,10-9,20  Diskusia

9,30 - 10,00 otvorenie, ocenenie

10,00 –13,00

Predsedníctvo: Plewig G.,Gorkiewicz A., Katsambas A.D., Buchvald J., Péč J.

10,00-10,30  Plewig G. (München): Demodex folliculorum : Bystanders or Culprits

10,30-11,00  Gorkiewicz-Petkow A. (Warsaw):The role of the bacterial infection in the healing of chronic leg ulcers

11,00-11,30  Greco A. (Florence) Vitiligo: What new

11,30-12,00  Ramos-e-Silva M. (Rio de Janeiro): Photoaging – Myths and reality

12,00 -12,30  Katsambas A.,D. (Athens): Skin aging:The role of topical retinoids

12,30-13,00  Buroni M. (Siena): Understanding digital melanoma: Measurements and telemedicine

13,00 - 14,00  Obedová prestávka

Predsedníctvo: Burroni M., Gardner C.R., Greco A., Hegyi V., Ramos-e-Silva M.

14,00-14,30  Dell´Eva G., Burroni M. (Siena): Melanoma prevention:A real – time computerized aided diagnosis

14,30-15,00  Gardner C.R. (Rouen): Induction of apoptosis in the treatment of cancers: Bcl-2 inhibition

15,00 - 16,00  Sympózium - Richter Gedeon Rt.

16,00 - 17.00  Sympózium – Novartis s.r.o.

17,00 - 18,00  Sympózium – Spirig Eastern a.s

19,30  Slávnostná večera

Nedeľa  6.6.2004

8,30 - 9,30

Predsedníctvo: Dastychová E., Urbanček S., Vrtíková E.

8,30-8,40  Dastychová E., Nečas M., Pěnčíková K.(Brno): Kontaktní přecitlivělost na pomocné látky dermatologických extern a kosmetických přípravků u ekzematiků

8,40-8,50  Urbanček S., Vrtíková E., Vojtáš I. (B.Bystrica, Nitra, B.Štiavnica):: Výsledky epikutánneho testovania batériou štandardných alergénov 2000-2003

8,50-9,00  Dastychová E. (Brno): Monitorovaní frekvence kontaktní senzibilizace na alergeny standardní sady u ekzematiků v JM regionu. Vývojové trendy ekzému profesionálního

9,00-9,10  Doležalová A.(Bratislava): Vývoj a štruktúra kožných chorôb z povolania

9,10-9,30  Diskusia

9,40 - 11,00

Predsedníctvo: Ettler K., Hegyi V., Lidaj J.

9,40-9,50      Chromej I., Minariková E., Frličková Z., Chríbiková I., Péč J.(Martin): Prvé skúsenosti  s ultrasonografickým vyšetrovaním kože

9,50-10,00    Kukurová E., Kráľová E. (Bratislava): Fyzikálna odozva kože na fotoexpozíciu polarizovaným svetlom

10,00-10,10  Ettler K. (H. Králové): Nové směry fototerapie

10,10-10,20  Hegyi V. Lidaj J., Hegyiová Ľ. (Bratislava, Smrdáky) : Euro melanoma day 2004 na Slovensku –  Predbežné výsledky akcie

10,20-10,30  Lidaj J., Hegyi V.(Smrdáky, Bratislava): Melanoma day na internete

10,30-10,40  Kolárik E. (Bratislava): Bioprotekcia kože – nový koncept vo fotoprotekcii

10,40-11,00  Diskusia

11,00 - 11,30  prestávka na kávu

11,30 - 12,40   

Predsedníctvo: Bučková H., Danilla T., Martinásková K.

11,30-11,40  Martinásková K.(Košice): Vírusové ochorenia kože s transplacentárnym prenosom

11,40-11,50  Bučková H., Buček J. (Brno): Hypopigmentace a depigmentace u detí

11,50-12,00  Danilla T., Szép Z. (Bratislava): K etiopetogenéze „sy. špinavého krku“

12,00-12,10  Pavlusová T. (Lučenec): HPV infekcie u detí z pohľadu dermatovenerológa

12,10-12,20  Holobradá M. (Bratislava): Probiotiká a atopická dermatitída – literárne údaje.

12,20-12,40  Diskusia

13,00 - 14,20   

Predsedníctvo: Čontofalská Ž., Osuský P., Urbanček S.

13,00-13,10  Čontofalská Ž., Mederová A. (Košice): Príčiny a dôsledky vzostupu syfilisu u tehotných žien v SR

13,10-13,20  Škutilová E., Baroňáková A., Švejnochová M. (Bratislava): Fish Tank Granuloma – Mycobacterium marinum – 1. Izolácia na Slovensku

13,20-13,30  Baranová Z. (Košice): Zriedkavá lokalizácia Pityriasis versicolor

13,30-13,40  Osuský P.,Osuská M. (Bratislava): Basalioma terebrans kazuistika

13,40-13,50  Urbanček S., Péč J., Menšíková J, Minariková E., Chríbiková I., Bellová G. (B. Bystrica, Martin, Brezno)Akútna febrilná neutrofilová dermatóza –

                      Sweetov syndróm. Kazuistika dvoch prípadov a súhrn literatúry

13,50-14,00  Mitterová V., Urbanček S., Bubánska V. (B. Bystrica): Nijmegen breakage syndróm (kazuistika)

14,00-14,20  Diskusia

Postery

14,20-14,23  Plachá L., Bučková H. (Brno): Surveillance of children with positive serology of syphilis poster

14,23-14,26  Poláková K., Polák I., Valentín M. (Bratislava): Syndróm Klippel – Trenaunay- poster

14,26-14,29  Tomášiková M., Fetisovová Ž., Ondrejka I., Adamicová K., Péč J. (Martin): Estetické a sociálne aspekty psoriázy (pilotná štúdia) poster

14,29-14,31  Benečová K., Kalinová Z., Kampe T., Jautová J.(Košice): Swimming pool granuloma - poster

14,30 - 15,00  káva

15,00 - 16,00   Členská konferencia SDS (Správa o činnosti, Správa o hospodárení, Rôzne, Diskusia, Uznesenia)

16,00  Záver

Sponzori: Coloplast, Hoffman-La Roche, Novartis s.r.o., Richter Gedeon, Shering AG, Schering Plough CE AG, Spirig Eastern a.s., Stiefel,  

Vystavujúce farmaceutické firmy: Belupo, o.z, Bioderma Laboratoire, Coloplast A/S, Hoffman-La Roche, Ltd., Janssen Cilag, Novartis, s.r.o., Olympus SK, s.r.o., Richter Gedeon Rt., Schering AG, Schering Plough CE AG, Spirig Eastern, a.s., Stiefel, UCB Pharma, s.r.o., Yamanouchi Europe


Program prednášok na kongres Smrdácke dni 2004

Programm of lectures for congress Smrdaky Days 2004

Piatok / Friday – 10. 12. 2004 / Dec. 10, 2004

16,00 – 16,30 / 04,00 - 4,30 P.M.

Slávnostné otvorenie / Opening Ceremony

Vedecký program / Scientific programm:

16,30 – 18.30 / 04,30 - 6,30 P.M.

Predsedníctvo / Chairmen: Hegyi, V.,

16,30 - 16,45  Hegyi V., Lidaj J. (Detská dermatovenerologická klinika DFN a LFUK Bratislava, PLK Smrdáky): Euromelanoma Day 2004 na Slovensku – záverečné hodnotenie. Pre úplné znenie prednášky kliknite na EuroMelanoma2004, súbor veľkosť jeho otváranie môže trvať podľa rýchlosti pripojenia asi minútu.

16,45 - 17,00  Ondič O., Bohuš P. (Oddelenie patológie, FNsP Košice): Malígny melanóm  Clark level I. - diagnostické poznatky

17,00 - 17,15  Fetisovová Ž., Tomíšiková M., Ondrejka I., Adamicová K., Mažgútová A. (MFN – psychiatrická klinika): Psoriáza - problémy v sociálnej integrácii.

17,15 - 17,30  Nosková J.,  Lidaj, J. (PLK Smrdáky): Index PASI - pre a proti

17,30 - 17,45  Adamicová K.., Fetisovová Ž., Mellová Y., Mažgútová A., Hrianka M. (JLF UK a MFN v Martine a Žilinská univerzita): Morfologické sledovanie zmien kapilár papil dermy v psoriatickom ložisku pri systémovej liečbe

17,45 - 18,00   Ondič O., Bohuš P. (Oddelenie patológie, FNsP Košice): Psoriáza versus ekzém

18,00 – 18,15  Héjj, F. (Kožná ambulancia, Košice): Niektoré alternatívne spôsoby prístupu k psoriatikom a voľbe liečebných postupov v ambulantných podmienkach.

19,30 / 09,30 P.M.

Slávnostná večera, kultúrny program, hudba / Gala Dinner, Cultural programme, Music

Kaviareň / Restaurant Hotel Central

Sobota / Saturday 11. 12. 2004 / Dec. 11, 2004

9,30 – 10.30 / 09,30 - 10,30 A.M.  (I. blok  programu / Session one)

Predsedníctvo / Chairmen: Buchvald,

  9,30 -  9,45     Buchvald D. (Detská dermatovenerologická klinika DFN a LFUK Bratislava): Interleukín-5 a kontaktný ekzém

  9,45 - 10,00    Červenková D. (PK Ružinov Bratislava):   Alergénová imunoterapia - atopická dermatitída. Je indikovaná ?

10,00 - 10,15    Poláková, K., Polák, I. (OÚSA Bratislava, Tomesa Bratislava): Existujú kritériá výberu lokálneho kortikosteroidu?

10,15 - 10,30    Suchý D., Pajerchin D., Horváthová G. (Kožné oddelenie NsP Poprad)    Dermatosis acuta febrilis neutrophilica - Sweetov sy

10,30 - 10,45     Pajerchin D., Suchý D., Horváthová G.  (Kožné oddelenie NsP Poprad):    Mucinosis erythematosa reticularis - REM sy.

10,45 - 11,00 / 10,45 - 11,00 A.M.    Káva / Coffee

11,00 – 12.00 / 11,00 - 12,00 A.M.   (II. blok  programu / Session two)

Predsedníctvo / Chairmen: Lidaj, J., 

11,00 - 11,15    Lidaj J. (PLK Smrdáky):     Kúpeľná starostlivosť v roku 2005.

11,15 - 11,30    Drobná E. (PLK Smrdáky)    Dotazníková analýza pacientov detského oddelenie PLK Smrdáky liečených v roku 2003-2004

11,30 - 11,45    Lidaj J. (PLK Smrdáky)    Prírodný zdroj slanej „morskej“ vody v PLK Smrdáky

11,45 - 12,00    Mikula J., Twardziková J. (SKP Piešťany) Principy terapeutického využití mikroklimatické jódové solné jeskyně

12,00 - 14,00  Poobedie otvorených kúpeľov / Open spa   

13,00              Obed / Lunch  (Reštaurácia / Restaurant Hotel Vietoris)

14,00              Záver / Close

Abstrakty prednášok


 

Iné podujatia v roku 2004

 

Asociácia Súkromných Lekárov D-V, mail: flimer@bb.telecom.sk , Slovenská lekárska komora – dermatovenerologická sekcia, Plán školiacich akcií v odbore dermatovenerológia na rok 2004:

1. Dermatoskopia , 20.2. a 21.2.2004, hotel TURIEC – Martin, kontaktná osoba: MUDr. V. Flimer, Sládkovičova 13, Žiar nad Hronom

2. Imunológia v ambulantnej praxi, 14.5. a 15.5.2004, hotel TURIEC – Martin, kontaktná osoba: MUDr. G. Kolátorová, Líščie údolie 57, Bratislava

3.  Flebológia v ambulantnej praxi, 17.9. a 18.9.2004, hotel TURIEC - Martin, kontaktná osoba: MUDr. V. Flimer, Sládkovičova 13, Žiar nad Hronom

4. Lokálna farmakoterapia, 19. 11. a 20. 11. 2004, hotel TURIEC – Martin, kontaktná osoba: MUDr. Ľ. Breznická, Kuzmányho nábrežie 28, Zvolen

 

 

Zahraničné

 

Česká Dermatovenerologická Spoločnosť - na adrese www.lfhk.cuni.cz/dermat/ a jej podujatia na r. 2004 sú podrobne na adrese http://www.lfhk.cuni.cz/dermat/verze_cz/kongresy_akce2004.htm

 

15. apríl 2004 v Prahe, Fotobiologický seminár k Melanoma Day 2004, (soubor PDF) priamo na adrese http://www.lfhk.cuni.cz/dermat/data/lrp_seminar.pdf

5.-10. marec 2004, March 5-10. 2004, Orlando, Florida, USA, American Academy of Dermatology (AAD) 2004 Annual Meeting http://www.sgmadison.com/oncnew/search/display.asp?Recnum=1815

 

3. september 2004, Nový Jičín, I. Moravskoslezské symposium o atopické dermatitidě a psychodermatologii,  na adrese http://www.nspnj.cz/symposium/

 

21-24. október 2004, Paríž, Palais des Congres, Psoriasis 2004, European congres on psoriasis, kliknite na plagát vo formáte pdf. Ďalšie údaje: Congres office Psoriasis 2004 c/o MCI France, 11 rue de Solferino - 75007 Paris- France, tel.: +33 (0) 153 85 82 55, fax.: +33 (0) 153 85 82 83 , email: pso2004@mci-group.com alebo choďte na ich www stránku www.pso2004.com .

30. apríl. - 1. máj. 2004 - II. Spring Congress EADV Budapešť www.eadvbudapest2004.com3

5.-11. november 2004, First International Conference Of Dermatology, Hotel Soaltee Crowne Plaza, Kathmandu, Nepál, oficiálny jazyk angličtina, kontakt: Dr. D.B. Pokhrel, Secretary Org.Committee-ICD, 2004, adresa: First International Conference of Dermatology 202/18, Jamal Road, Ranipokhari Kathmandu, Nepal P.O Box: 3801 sodvelon.icd@infoclub.com.np , Tel: 977-1-4220825, e-mail : www.sodvelon-icd.org

17.-21. november 2004, 13th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, Florence, Italy - November 17-21, 2004, oficiálny jazyk angličtina - Congress President - Torello M. Lotti, fax +39 0572 912280 president@eadv2004.org ,  kontakt : OIC–TRIUMPH SRL, adresa: Via Lucilio, 60 00136 Rome, Italy registration@eadv2004.info Tel: +39 06 355301 Fax : +39 06 35530262, e-mail : www.eadv2004.org

 

26.-28. novembra 2004 Viedeň (prvý víkend v advente) 10-ty Alp-Danube-Adria Kongress on STD and Skin Infections ADA .  Prvé oznámenie o ADA 2004 je dostupné ako PDF súbor na www stránke kongresu http://www.medacad.org/ada2004/ .

 

7.-11. december 2004, Journees dermatologiques de Paris, Palais de congres, Porte Maillot, Paris. Vedecky sekretariát: Mme Dinant, Mme Castor
Tel: 0033-1-4327 0167, Fax: 0033-1-4327 0186, E-mail: JDP2@wanadoo.fr , prihlásiť sa je možné iba elektronicky!