Podujatia SDS v roku 2009

Január

30.1.2009, dermatohistopatologický seminár, Martin. Vedecký pracovný seminár - workshop, Hlavný organizátor podujatia: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, Spoluorgrganizátor: Pracovná skupina dermatohistopatologie SDS, Meno a adresa kontaktnej osoby, ktorá bola poverená zostavením odborného programu podujatia:, Prof. MUDr. Juraj Péč, PhD., MFN – Dermatovenerologická  klinika, Kollárova 2, 036 59 Martin, 043/4203484, 4203431, fax:043/4134620, Juraj.Pec@jfmed.uniba.sk
Marec

13.-14.3.2009, firemné sympózium UCB

20.3.-22.3.2009, Senec – Bratislava, Slovakia, Meeting of Young Dermatologists from Visegrad Countries, Hermal, pozvánka_mld_0309.pdf.  Kongres mladých dermatológov – do 35 rokov. Miesto konania: Hotel Senec, kongresový poplatok: zdarma, začiatok: Piatok 20.3.2009 cca o 16:00 hodine, kniec: Nedeľa 22.3.2009 cca o 12:00 hodine, Ubytovanie zdarma je zaistené pre všetkých účastníkov, prihlásených do, 28.1.2009. V cene ubytovania je volný vstup do hotelového bazéna a fitness centra ako aj do Aquaparku Senec. Vašu prihlášku s označením druhu účasti (aktívna/ pasívna) a názov prednášky prosím pošlite najneskôr do 28.1.2009 na adresu: MUDr. Petra Mečiarová, FNsP F.D.Roosevelta, Námestie Ľ. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica, e-mail: pmeciarova@gmail.com

Apríl

16.-17.4.2009, inovačný kurz SZÚ pre rezidentov, Banská Bystrica. Hlavný organizátor podujatia: SZU, Odborný garant podujatia: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť. Organizačné zabezpečenie podujatia: MUDr. Slavomír Urbanček PhD., Dermatovenerologické oddelenie FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica, Tel.:   048/441 2131, Fax: 048/ 413 0302, E-mail: surbancek@nspbb.sk   Hlavná téma (témy) podujatia: 1. K. Poláková: NMSC, 2. D. Švecová: Autoimunitové bulózne dermatózy, 3. E. Minariková:  Malígny melanóm a pigmentové névy, 4. J. Jautová: Diagnostika kožných liekových alergií, 5. A. Voleková: "Dermatologická mykológia - infekcie kože a adnex dermatofytmi, non-dermatofytmi" (vrátane odberu vzoriek na mykologické vyšetrenie)., 6. P. Arnold:  Dermato-farmakológia a zásady lokálnej liečby, 7. E. Vrtíková: Základy fototerapie, 8. J. Péč: Aktuality z oblasti STI, 9. K. Martinásková: Vírusové exantémy detského veku, 10. S. Urbanček: Epikutánne testy a základy diagnostiky kontaktnej alergie, 11. M. Šimaljakova: Psoriaza, 12. D. Buchvald: Alergické ochorenia kože, 13. Z. Szép:  Diaklinika vybraných dermatóz novorodeneckého a detského veku.

23.4.2009, seminár pred Melanoma Day, Bratislava Názov podujatia: Euro Melanoma Day 2009. Vedecká konferencia v rámci preventívnej kampane Euro Melanoma Day 2009. Hlavný organizátor podujatia: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, Spoluorganizátor: Fotobiologická sekcia SDS, Laboratoire Bioderma s.r.o., La Roche-Posay Pharmaceutical Laboratory, Spirig Eastern a.s., Pierre Fabre Médicament s.r.o., Maxtech, s.r.o. Odborný garant podujatia: Fotobiologická sekcia Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti, Organizačné zabezpečenie podujatia: Slovenská lekárska spoločnosť, Emília Kurucová, Cukrová 3, 813 22 Bratislava, Tel., fax,  +4212/52635603, +4212/52922017, klapka 120, fax: +4212/52635611, e-mail: kurucova@sls.sk
Jún

12.-13.6.09, Kurz rezidentov a mladých dermatovenerológov, Bratislava. La Roche Possay
19.6.2009, Hotel Sitno Vyhne, Krajský seminár dermatovenerológov banskobystrického kraja, Hlavná téma (témy) podujatia: psoriáza, varia,  Hlavný organizátor podujatia: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, Odborný garant podujatia: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť. Organizačné zabezpečenie podujatia: MUDr. Slavomír Urbanček PhD., Dermatovenerologické oddelenie FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica, Tel.:   048/441 2131, Fax: 048/ 413 0302, E-mail: surbancek@nspbb.sk  

26.-27.6.2009, Košice, Krajský seminár dermatovenerológov košického kraja, Košice, Hlavný organizátor podujatia Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, Odborný garant podujatia: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, Organizačné zabezpečenie podujatia: Doc. MUDr. Jagienka Jautová, PhD., Klinika dermatovenerológie LF UPJŠ a FN, SNP 1, Košice, e-mail: jagienka.jautova@post.sk 
September

24.-25.9.2009, Reimanove dni, Prešov, Hlavný organizátor podujatia  Spolok lekárov v Prešove, Odborný garant podujatia:  Slovenská dermatovenerologická spoločnosť. Organizačné zabezpečenie podujatia:  MUDr. Klára Martinásková, dermatovenerologické oddelenie, nemocnica J. A. Reimanna, Hollého 14, Prešov, Tel.051/7011 430, 0915 979, e-mail: kaja.martin@post.sk  kliknite na program
Október

23.10.2009, Krajský dermatovenerologický seminár, Bratislava. Poriada Slovenská dermatovenerologická spoločnosť. Odborný garant a organizátor: Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD. Miesto konania: Bratislava, Dermatovenerologická klinika LFUK a FNsP, Mickiewiczova 13. Kontaktná osoba. Andrea Margulová e mail. andrea.margulova@faneba.sk

November

5.-7.11.2009, V. spoločný kongres ČDS-SDS, spoločne s Nemeckou dermatologickou spoločnosťou k 120-temu výročiu jej založenia v Prahe, organizátor podujatia: Česká a Slovenská dermatovenerologická spoločnosť,  Meno a adresa kontaktnej osoby, ktorá bola poverená zostavením odborného programu podujatia: Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA pa@verum.cz , pa@avemedica.cz


20.-21.11.09, Alpe-Adria-Danube kongres STI, Košice, Hotel Jasmin - POZOR - kongresový poplatok pre mladých dermatológov do 30 r. zo Slovenskej a Českej republiky je znížený na 50 euro !!! Pre ďalšie informácie kliknite na súbory v pdf formáte pohl-chor09.pdf  a  pohl-chor-form09.pdf .

December

11.-12.2009, Smrdáky, Jubilejné X. Smrdácke dni, konferencia,  Hlavná téma (témy) podujatia:  Psoriáza, Atopická dermatitída, Malígny melanóm, Fototerapia, Balneoterapia, Hlavný organizátor podujatia: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť (SDS), Fotobiologická sekcia SDS, Spoluorganizátor (spoluorganizátori) podujatia: Slovenské liečebné  kúpele Piešťany, Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, Odborný garant podujatia: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť Meno a adresa kontaktnej osoby, ktorá bola poverená organizáciou a zostavením odborného programu podujatia: Prim. MUDr. Ján Lidaj, Prírodné liečebné kúpele 905 01 Smrdáky, 034/6959180, fax: 034/6575132, lidajj@healthspa.sk


Slovenská lekárska spoločnosť a jej zložka Slovenská dermatovenerologická spoločnosť a Fotobiologická sekcia SDS spolu s vedením Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany a Prírodných liečebných kúpeľov Smrdáky pripravujú v dňoch 11.-12. decembra 2009 jubilejnú vedeckú schôdzu X. Smrdácke dni. Cieľom tohto vedeckého podujatia bude možnosť prezentovať a prediskutovať Vaše skúsenosti s problematikou chronických dermatóz ako sú psoriáza, atopická dermatitída, ekzémy, problematikou melanómu a fotobiológie. Zároveň budete mať možnosť dozvedieť sa nielen o účinkoch prírodnej minerálnej vody, ktorá je ojedinelá v Európe, ale aj na vlastnej koži si budete môcť overiť pôsobenie prírodnej minerálnej vody a liečebných procedúr v rámci otvorených dverí kúpeľov. Tešíme sa na Vašu účasť. 

Slovak Medical Association, Slovak Dermatovenereological Society and Photobiological section of SDS in cooperation with Slovak Health Spa Piestany and Natural Health Spa Smrdaky are organizing the jubilee „X. Smrdaky Days“ scientific meeting, which will be held in Smrdaky, Slovakia, in December 11-12th, 2009. The aim of this meeting will be the presentation  and discussion of your experience in photobiology and the treatment of psoriasis, atopic dermatitis, eczema and melanoma. The participants will aslo have the opportunity to be advised about the effect of natural mineral water and to be introduced into the spa procedures. During the Open Spa Afternoon there will be the possibility for everyone to try the spa therapy using the natural resources of mineral water and other health procedures. We look forward to your attending.

                Dušan Buchvald                                        Vladimír Hegyi                                Ján Lidaj

 

Program prednášok na kongres Smrdácke dni 2009

 

Hodnotenie Slovenskej akreditačnej rady CME (SACCME) potvrdzuje kredity nasledovne:

Pasívna účasť: 11.12.- 2 kredity, 12.12. - 4 kredity, spolu – 6 kreditov                                                                                                                                                                                                        

Aktívna účasť: autor  prednášky, posteru, panelovej diskusie 10 kreditov, spoluautor 5 kreditov. Kredity možno priznať najviac dvom spoluautorom. Aktívnym účastníkom sa kredity za aktívnu a pasívnu účasť sčítavajú.

J Vystavujúcim firmám ďakujeme za podporu pri realizácii podujatia.

Farmaceutické firmy - vystavovatelia:

Abbott Laboratories Slovakia

Altermed Slovakia

Astellas Pharma

GlaxoSmithKline Slovakia

Benela

Medac SR

Pezomed Slovakia

Regimed SR

Schering-Plough

Spirig

Wyeth Whitehall

 

Piatok 11. 12. 2009  

16,00 – 16,30 Slávnostné otvorenie

Vedecký program

16,30 – 17,15 Predsedníctvo: J. Péč, V. Hegyi

16,30 - 16,45

Andrashko J., Litus A., Sharkan I., Litvinenko B. , Dermatological department Uzhgorod National University, Institute of Psoriasis and Chronic dermatitis (Kiev), UA

New capability in psoriasis treatment with balneophototherapy

16,45 - 17,15

Auböck J., Abteilung für Dermatologie und Venerologie Allgemeines Krankenhaus GmbH, Linz, Krankenhausstr. 9, Austria

Diagnostic and Therapeutic Pitfalls in Dermatology

17,15 – 18,35 Predsedníctvo: T. Danilla, D. Buchvald

17,15 – 17,30

Péč J.1, Palotay T. 2, Dermatovenerologická klinika Martin, SR1, Wyeth Pharmaceuticals, Storchengasse 1, Wien A-1150, Austria2

Epidemiologická štúdia psoriázy v skupine biologicky naivných pacientov

17,30 - 17,45  

Danilla T., Detská dermatovenerologická klinika LFUK a DFN Bratislava, SR

Úloha keratinocytov v protimikrobiálnej obrane kože

17,45 - 18,00  

Buchvald  D., Detská dermatovenerologická klinika LFUK a DFN Bratislava, SR

Lipofilné kvasinky rodu Malassezia ako provokačný faktor atopickej dermatitídy?

18,00 – 18,15

Čárska N.,  Hegyi V., Detská dermatovenerologická klinika LFUK a DFN Bratislava, SR
Možnosti použitia ultrafialového žiarenia v dermatológii

18,15 –18,35 

Urbanček S., Dermatovenerologická klinika, NsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, SR

Čo nové v liečbe psoriázy?

19,30  Slávnostná večera, kultúrny program

 

Sobota 12. 12. 2009

8,30 - 9,15  Predsedníctvo: K. Martinásková, S. Urbanček

8,30 - 8,45

Martinásková K., Dermatovenerologické oddelenie FN A. Reimana , Prešov, SR

Biologická liečba psoriázy detí

8,45 – 9,00

Martinásková K., Péč J., Dermatovenerologická klinika JLF UK a MFN, Martin, SR

Naše skúsenosti s terapiou epizód zlyhania biologickej liečby psoriázy

9,00 – 9,15

Masarovičová A., Lidaj J., Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, SR

Stres a psoriáza

9,15 – 9,45  Sympózium Stiefel, a GSK Company

Jarčuška, P. Herpetické infekcie a možnosti liečby

9,45 – 10,15 Prestávka, káva

10,15 – 11,30  Predsedníctvo: K. Poláková, V. Flimer

10,15 – 10,30

Poláková K., Onkologický Ústav sv. Alžbety, Bratislava, SR

Vrodené, získané, dysplastické a rizikové melanocytárne névy

10,30 - 10,45

Baranová, Z. Linkeschová, E., Vargovčíková, M., Pihuríková, E., Pastva, V., Jabur, V., UPJŠ Lekárska fakulta a FNLP Košice, SR

Melanoma malignum - kazuistiky

10,45 - 11,00

Nagyová B. 1, Martinásková K.1, Straka Ľ.2, Sabovčík R. 3, Vereb M. 4 , Dermatovenerologické odd. FNsP J. A. Reimana1, Patológia s.r.o2., Odd.plastickej chirugie FNsP J. A. Reimana3, Pracovisko nukleárnej medicíny Reimanus spol.s r.o. 4, Prešov, SR

Vyšetrenie sentinelovej uzliny

11,00 – 11,15

Petrovajová M., Velická Z., Hegyi V., Detská dermatovenerologická klinika DFNsP  Bratislava, SR

Možnosti terapeutického ovplyvnenia sklerodermiformných zmien kože pri chronickej GvHD

11,15 - 11,30

Kohútová Z.,  Hegyi V., Detská dermatovenerologická klinika LFUK a DFN Bratislava, SR
Meranie kapacitancie a jej využitie v dermatológii

11,30 – 12,15  Predsedníctvo: Ž. Fetisovová, K. Adamicová

11,30 - 11,45

Dzetkuličová A. 1,2, Fetisovová Ž. 1,2, Tomašíková M.1, Ústav nelekárskych študijných programov JLF UK1, Dermatovenerologická klinika JLF UK a MFN2, Martin, SR

Profesionálny prístup sestry a spokojnosť pacientov v manažmente psoriázy

11,45 - 12,00

Adamicová K. 1, Fetisovová Ž.2,3, Mažgútová A.4, Ústav pat. anat. JLF UK a MFN1, Ústav nelekárskych študijných programov JLF UK2, Dermatovenerologická klinika JLF UK a MFN3, Psychiatrická klinika JLF UK a MFN4, Martin, SR

Sledovanie efektivity systémovej liečby psoriázy 

12,00-12,15

Lidaj J., Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, SR

Hodnotenie PASI u pacientov liečených v PLK Smrdáky

12,15 Záver

12,30 Obed

13,00-16,00  Praktická časť – aplikácie balneoterapie

 

Zastúpenie generálneho sponzora / Representation of general sponsor

Klaus Pilz, generálny riaditeľ SLK / General director of Slovak Health Spa Piestany

Organizačný výbor / Organizing board

MUDr. Dušan Buchvald, PhD., prezident SDS/ President of Slovak Dermatovenereological Society

Ing. Marcel Moravčík, riaditeľ PLK / Director od Natural Health Spa Smrdáky

Doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD, predseda fotobiologickej sekcie / Head of Photobiological section MUDr. Ján Lidaj, vedúci lekár PLK / Head physician of Natural Health Spa Smrdáky

Emília Kurucová, SLS / Slovak Medical Association Bratislava

Miesto kongresu / Congress venue

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, Slovenská republika / Spa Smrdaky Slovak Republic

Vedecké témy / Scientific topics

Chronické dermatózy – psoriáza – ekzémy- melanoma malignum – fotobiológia

Chronic dermatoses – psoriasis – eczemas - melanoma malignum – photobiology

Rokovacie jazyky / Meeting languages

Slovenský / Slovak,  Český / Czech, Anglický / English (without translation)

Prednášky / Lectures

Trvanie prednášok 10´. Pozvaní prednášatelia 20´. Oral presentation 10 minutes, invited speakers 20.

Výstavy / Exhibitions

V priebehu Smrdáckych dní budú výstavy farmaceutických firiem.

Pharmaceutical exhibitions will be organized during the meeting.

Konferenčné poplatky / Meeting fee                                                                   Pri registrácii

Členovia SDS a ČDS / Members of SDS, CDS .....    17 € (512 Sk)           20 € (602 Sk)

Nečlenovia SDS a ČDS / Non members ................    20 € (602 Sk)          25 € (753 Sk)

Doprevádzajúce osoby / Accompanying persons ....  10 € (301 Sk)            17 € (512 Sk)           

Forma platby: bankovým prevodom na účet Slovenskej lekárskej spoločnosti: VÚB Bratislava-mesto.

Číslo účtu: 4532-012/0200 Variabilný symbol: VS: 09 1090

Konferenčný poplatok žiadame zaplatiť do 15.11.2009.

Plaťte prosím súčasne s odoslaním prihlášky na ubytovanie. Doprevádzajúce osoby si platia ubytovanie pri registrácii. Zahraniční účastníci môžu zaplatiť pri registrácii.

Payments for foreign participants should be made at the registration. Accompanying persons pay accommodation at the registration

Zrušenie registrácie a ubytovania bude akceptované do 1.12.2009. Po tomto termíne nebudú účastnícke poplatky refundované.

Predbežný rámcový odborný program / Preliminary scheduled scientific programme

Piatok 11.12./ Friday Dec. 11, 2009                                Sobota 12.12./ Saturday Dec. 12, 2009

16.00-16.30 Slávnostné otvorenie / Opening ceremony         09.30-12.00 Vedecké prednášky / Scientific lectures

16.30-18.30 Pozvaní prednášatelia /Invited speakers            13.00-14.00 Obed / Lunch                    

                    Vedecké prednášky / Scientific lectures          12.00-16.00 Poobedie otvorených kúpel'ov / Open Spa Afternoon

19.30               Spoločenský večer  / Gala dinner                    

Ubytovanie / Accommodation

Ubytovanie v dvojposteľových izbách / in double rooms Hotel Centrál, Vietoris, Morava. Záujemcov o ubytovanie zaradíme do poradia podľa dátumu ich prihlášok.

Náklady na ubytovanie hradí registrovaným účastníkom generálny sponzor PLK Smrdáky.

The general sponsor SLK Piestany and PLK Smrdaky will cover accommodation costs.

Strava na 1 osobu / Food for 1 person: 16,60 € (500 Sk) - platba pri registrácii / pay at the registration. V cene je zahrnuté / In price is included:

11.12. / Dec. 11, 2009 Slávnostná večera / Gala dinner

12.12. / Dec. 12, 2009 Raňajky / Breakfast, Obed / Lunch (jedáleň / Restaurant Hotel Vietoris)

Vaše objednávky posielajte na adresu / Please send your reservation to the following address:

Slovenská lekárska spoločnosť, Kongresové centrum dermatovenerológia,  Emília Kurucová, Cukrová 3, 813 22  Bratislava, Slovakia,  fax: 00421 (0) 2 / 52635611  tel.: 00421 (0)2 / 52635603, 52922017 

kurucova@sls.sk . Prihlášky posielajte do 30.10.2009. Po tomto termíne organizačný výbor nemôže garantovať účasť a ubytovanie. Elektronická registrácia na www.sds-sk.sk .

Please fill in the registration and accommodation form and send it by mail or fax until the October 30, 2009. After this date, participation and accommodation cannot be guaranteed.

On line registration www.sds-sk.sk

Spôsob dopravy / Transport

Železnicou do stanice Senica, odtiaľ autobusom do kúpeľov Smrdáky (8 km). Osobným autom cez: Bratislava, Kúty, Šaštín, Trnava, Senica. By train to Senica and then by car to the Spa Smrdaky (8 km). By car: Bratislava, Kuty, Sastin, Smrdaky, or Trnava, Senica, Smrdaky.

 

 

 

X. Smrdácke dni, 11.-12.12. 2009 – Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

Smrdaky days, December 11-12th, 2009 Natural health spa Smrdaky  

                   REGISTRAČNÝ FORMULÁR  - APPLICATION FORM

 

Priezvisko, meno, tituly / Surname, name, title:

Zdravotnícke zariadenie / Medical institution:

PSČ - Adresa / Adress - ZIP Code:

E-mail*   

Tel.              Fax 

 

Člen SDS, ČDS / Member of SDS, ČDS    Nečlen / Non member 

Sprievodná osoba / Accompanying person

 

Konferenčné poplatky / Conference fee                               Pri registrácii / At registration

Členovia / Members of  SDS, ČDS ..................... 17 € (512 Sk)                    20€ (602 Sk)

Nečlenovia / Nonmembers SDS, ČDS ................  20€ (602 Sk)                     25€ (753 Sk)

Doprevádzajúce osoby / Accompanying person ... 10€ (301 Sk)                    17 € (512 Sk)

Platba: bankovým prevodom na účet Slovenskej lekárskej spoločnosti, VÚB Bratislava číslo účtu: 4532-012/0200 VS: 09 1090

Konferenčný poplatok žiadame zaplatiť do 15.11.2009. Zahraniční účastníci môžu zaplatiť pri registrácii. Doprevádzajúce osoby si platia ubytovanie pri registrácii. 

Zrušenie registrácie a ubytovania bude akceptované do 1.12.2009. Po tomto termíne nebudú účastnícke poplatky refundované.

Objednávka ubytovania / Accomodation booking z-na / from-to 11.-12.12.2009                         . 

Náklady na ubytovanie na dni a noc kongresu hradí generálny sponzor SLK Piešťany a PLK Smrdáky. Ostatné dni/noci si účastníci musia zaplatiť sami. The general sponsor SLK Piestany and PLK Smrdaky will cover accomodation costs for this days/night of congress.Other days/nights must be pay.

Poznámka / Note:

Strava na 1 osobu / Food for 1 person: 16,60 € / 500 Sk platba pri registrácii / pay at the registration.  V cene je zahrnuté / In price is included:

11.12. 09 Slávnostná večera / Gala dinner - reštaurácia / restaurant Hotel Central or Mier

12.12. 09 Raňajky / Breakfast, Obed / Lunch, (jedáleň / restaurant Hotel Vietoris)

        

Účasť / Presence: 

            pasívna / passive                        aktívna / active                      poster 

Technické požiadavky/ Technical requirement:    PC projekcia/projection   diapozitív/slide

Iné / Other

Názov príspevku / Title of report

Autor / Author

Spoluautori / Co-authors:

Abstrakt / Abstract

Napíšte alebo vložte maximálne 1500 znakov / Please write or copy maximum 1500 characters.

 

                                Odoslať registračný formulár / To send application form

                                               

Prosím počkajte, ukáže sa správa o úspešnom odoslaní. Podľa rýchlosti vášho počítača a pripojenia internetu to môže trvať niekoľko sekúnd.

Please wait, the report indicates successful transmission. According to the speed of your computer and internet connection this may take a few seconds.

 


V. kongres českých a slovenských dermatovenerologů, společně se sympoziem ke 120. výročí založení Německé dermatologické společnosti v Praze, 5. 11. – 7. 11. 2009 Palác Žofín, Praha,

 ČDS SDS DDG 2.informace.pdf , priamy link na webovú stránku organizátora, kde sa dá prihlásiť elektronicky: http://www.jasta.cz/dermatovenerologie_09/dermatovenerologie_09_cz/uvod_derma.htm

 

Vážené kolegyně a kolegové,

páté setkání českých a slovenských dermatovenerologů proběhne 5 – 7. 11. 2009 v Praze a bude zase v mnohém nové. Určitě budete moci prezentovat svá vlastní sdělení, jejichž

abstrakta můžete už dnes posílat přes webové rozhraní kongresu na stránkách www.jasta.cz . V letošním roce se k nám navíc připojí kolegové z Německé dermatologické společnost

(DDG), kteří s námi společně oslaví 120. výročí založení DDG v Praze. Páteční společný program 6. 11. 2009 poběží v češtině, slovenštině a němčině se simultánním

tlumočením. Měli bychom slyšet z úst expertů na danou dermatovenerologickou oblast ta nejlepší highlights s ohlédnutím se za úspěchy posledních 120 let.

Řada z nás si už zvykla jezdit na dvě tradiční podzimní akce – seminář Sekce dětské dermatovenerologie ČDS ČLS JEP a konferenci Pracovní skupiny pro akné. Obě tato odborná setkání proběhnou v rámci našeho kongresu, takže ušetříme spoustu času. Letošní kongres pokračuje v tradici našich úspěšných setkání v Brně, Bratislavě, Praze a opět v Bratislavě v letech 2005 až 2008. V letošním ročníku chceme oblíbené prakticky zaměřené edukační kurzy, vedené odborníky na prezentovanou tematiku, předřadit před kongresové jednání ve středu 4. 11. 2009. Budou certifi kovány samostatně. Standardně pak chystáme aktuálně koncipovaný odborný kongresový program v atraktivním prostředí paláce Žofín na vltavském ostrově v centru města u Národního divadla a zajímavou společenskou část na Žofíně, ve Velké aule Karolina a v zámku Troja. Podařilo se nám rezervovat velmi pěkné hotely v okolí za dobré ceny. Budeme si mimořádně vážit účasti kolegů ze Slovenska, Německa a dalších okolních zemí. Předpokládáme, že jako v minulých letech si společně s členy výborů odborných společností budeme moci užívat příjemné dny s více než půltisícovkou kolegů. To je určitě dobrý důvod k tomu, abychom si 5. – 7. listopad 2009 a případně kurzy 4. listopadu už teď červeně zaškrtli v našem diáři.

 

Pracovní skupina pro akné 3. konference 5. 11. 2009 Tradiční podzimní seminář Sekce dětské dermatovenerologie ČDS ČLS JEP 6. 11. 2009

Kongres organizuje pro ČDS a SDS agentura Jasta, s.r.o. Chudenická 1086/22, 102 00 Praha 10 www.jasta.cz  Registrace: Internetové stránky www.jasta.cz

Registrační poplatek: do 5. 9. 2009 od 6. 9. 2009  na místě

členové ČDS a SDS            590 Kč           890 Kč           990 Kč

nečlenové ČDS a SDS           690 Kč        990 Kč       1 090 Kč

Doprovodné osoby               690 Kč          690 Kč           690 Kč

Registrační poplatek zahrnuje: účast na odborném programu, kongresové materiály, obědy v rámci sympozií, účast na slavnostním zahájení a slavnostní večeři.

Místa konání:

Palác Žofín Slovanský ostrov 226, 110 00 Praha 1 www.zofin.cz

Karolinum Ovocný trh 1, 110 00 Praha 1 www.cuni.cz

Zámek Trója U Trojského zámku 1, 170 00 Praha 7 www.ghmp.cz/c_troja.php www.virtualtravel.cz/zamek-troja-trojsky-zamek.html

Dermatovenerologická klinika FNKV a 3. LF UK Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 www.fnkv.cz

Rámcový program

Středa 4. 11. 2009 – Dermatovenerologická klinika FNKV a 3. LF UK

Workshopy

Pig foot training pro začátečníky i pro pokročilé (operování na animálních modelech)

Dermatoskopie teorie, praxe

Lymfologie a lymfodrenáže

Aplikace botulotoxinu a výplní

Fotodynamická terapie v praxi

Čtvrtek 5. 11. 2009 – Palác Žofín

Odborné sekce kongresu ČDS a SDS

9.00 – 11.00 Imunologie, alergologie a psoriáza

11.00 – 11.30 přestávka

11.30 – 13.00 Korektivní dermatologie a lasery

13.00 – 14.00 oběd

14.00 – 16.00 Kožní nádory a fotobiologie

16.00 – 16.30 přestávka

16.30 – 18.00 Histopatologie a varia

19.00 Slavnostní zahájení kongresu

Pátek 6. 11. 2009 – Palác Žofín

9.00 – 13.00 Highlights české a slovenské dermatovenerologie

9.00 – 11.00 1. blok přednášek Češi a Slováci

11.00 – 11.30 přestávka

11.30 – 13.00 2. blok přednášek Češi a Slováci

13.00 – 14.00 oběd

14.00 – 18.40 Highlights německé dermatovenerologie (Tlumočeno do češtiny)

14.00 – 16.00 1. blok přednášek Němci (5 přednášek)

16.00 – 16.30 přestávka

16.30 – 18.40 2. blok přednášek Němci (7 přednášek)

19.00 Gala večer

Sobota 7. 11. 2009 – Karolinum, Zámek Trója

Dopoledne: Slavnostní program v Karolinu spolu s Německou dermatologickou společnosti

(DDG) u příležitosti 120. výročí založení DDG v Praze

Tlumočeno do češtiny

Odpoledne: Satelitní sympozium Basilea Pharmaceutica: „Toctino – nový retinoid na

chronický ekzém rukou“ v modré posluchárně Karolina

Tlumočeno do češtiny

19.00 Gala večer ČDS, SDS a DDG v zámku Trója

Vstupenky v prodeji

Pozvaní přednášející:

Arenberger, P.: Nové pohledy na diagnostiku a léčbu maligního melanomu

Asadullah, K.: Jak vypadají dermatologická externa budoucnosti?

Benáková, N.: Trendy a výhledy v terapii psoriázy

Bieber, Th.: Dnešní pohled na patogenezi atopickédermatitis a nové terapeutické přístupy

Böhm, M.: Neurogenní zánět a neuroendokrinologiev dermatologii

Bučková, M.: Současný pohled na epidermolysis bullosa

Buchvald, D.: Imunodermatologie – od patogeneze k terapii

Danilla, T.: Dětská dermatologie

Duchková, H.: Mezoterapie – léčba difuzní alpecie

Ettler, K.: Fotobiologie a fotoprotekce kůže

Frey, T.: Korektivní dermatologie v České republice

Gross, G.: Syfi lis včera a dnes: ještě nebo opět problém?

Hegyi, V.: Přístrojová diagnostika v dermatologii

Hercogová, J.: Lymská borelióza dnes

Kirnbauer, R.: Jak pokračuje HPV-vakcína?

Korting, H.C.: Jak se budou v budoucnu vyvíjet terapeutická doporučení („standardy“)?

Krieg, Th.: Jak budeme v budoucnu léčit choroby vaziva?

Martinásková, K.: Mastocytózy dětského věku – aktuální pohled na problematiku

Péč, J.: HPV v přehledu

Pizinger, K.: Histopatologické obrazy kožních nádorů

Röcken, M.: Současné znalosti patogeneze psoriázy a nové terapeutické přístupy

Ruzicka, T.: Atopická dermatitida

Schadendorf, W.: Jak jsme daleko s přípravou vakcíny u maligního melanomu?

Stingl, G.: HIV a AIDS: jaké šance má vakcína?

Šimaljaková, M.: Komorbidity u psoriázy

Štork, J.: Sklerodermie

Urbanček, S.: Nemelanomové kožní nádory

Vašků, V.: Genetika a patofyziologie psoriázy

Zajíc, P.: Péče o lymfatický otok v ČR

Zouboulis, C.: Jakou roli bude hrát v budoucnu v našem oboru stárnutí?

 

Výbor ČDS vypisuje Stipendia na V. kongres českých a slovenských dermatovenerologů 2009

• O stipendium mohou požádat dermatovenerologové – členové ČDS s aktivní účastí na tomto kongresu

• Posuzuje se informace obsažená v abstraktu

• Stipendium zahrnuje ubytování v Praze od 5. do 7. 11. 2009 a registrační poplatek

Přihlášky se životopisem a abstraktem zasílejte na: Sekretariát ČDS, Čimická 84, 182 00 Praha 8


Vedecká konferencia "Euro Melanoma Day 2009", Hotel Apollo, Dulovo námestie 1, 821 08 Bratislava,

23.4.2009, 15.30-18.30 hod.

Euromelanoma Day 2009   Pozvanka EMD 2009.pdf  a Prihlaska na konferenciu a EMD 2009.pdf

Vyjadrenie Ministra zdravotníctva k akcii Melanoma Day 2009-04-MZSR-povrdenie_ucasti.pdf

Foto z akcie: Matej Majba, Spirig

 

Vedecký program:

1. Doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD. (Bratislava): Otvorenie vedeckej konferencie (5 min)

2. Assoc. Prof. Dr. med. Thomas Herzinger (Dept. of Dermatology and Allergology, LMU, Munich): Phototherapy, photochemoterapy and photoprotection - the risk of skin cancer (30 min)

3. Dr. med. Christian Kunte (Dept. of Dermatology and Allergology, LMU, Munich): Moh's surgery and surgery for malignant melanoma (30 min)

4. Prof. Dr. Carola Berking (Dept. of Dermatology and Allergology, LMU, Munich): Management of malignant melanoma - highlights from Munich (30 min)

5. Prof. MUDr. Juraj Péč, CSc. (JLF UK Martin): Management of malignant melanoma ­ high lights from Martin (in Slovak) (30 min)

6. Doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD. (LF UK Bratislava): Prezentácia on-line zberu dát počas 6.preventívnefkampanel:uro Melanoma Day"2009 (15 min)

7. Panelová diskusia - Assoc. Prof. Dr. med. Thomas Herzinger, Dr. med. Christian Kunte, Prof. Dr. Carola Berking, Prof. MUDr. Juraj Péč, CSc., Doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD. (40 min)

Simultánny preklad z anglického jazyka je zabezpečený! Hodnotenie Slovenskej akreditačnej rady CME (SACCME): 3 kredity

 .................................................................................................................................................................................................................................

Zúčastním sa Vedeckej konferencie "Euro Melanoma Day 2009" áno X  nie X

Zúčastním sa preventívnej akcie Euro Melanoma Day 2009 áno X nie X

Vaša presná adresa: (za účelom zaradenia do databázy EMD 2009 - potrebný údaj pre prípadné zaslanie dotazníkov na EMD 2009):

..............................................................................................................................................................................................................................

Návratku prosíme zaslať na adresu: Slovenská lekárska spoločnosť, pani Kurucová, Cukrová 3, 813 22 Bratislava.

 Účasť na Vedeckej konferencii, na preventívnej akcii Euro Melanoma Day 2009 a taktiež spresnenie Vašej kontaktnej adresy možno potvrdiť na mailovej adrese: kurucova@sls.sk

telefonickv na čísle: 02 / 52 63 56 03, 52 92 20 17 klapka 120 , alebo na faxovom čísle: 02/52 63 56 11

 


Občianske združenie „Kožní lekári za zdravú kožu.“

Plán školiacich akcií v odbore dermatovenerológia na rok 2009.

1. Poskytovanie prvej pomoci. Anafylaktický šok. Termín a miesto konania: 20.-21.2.2009, hotel Slovakia - Žilina. Kontaktná osoba : MUDr. G. Kolátorová, Líščie údolie 57, Bratislava kolatorova@stonline.sk

2.  Cudzokrajné infekčné ochorenia s prejavmi na koži.  Termín a miesto konania: 24.-25.4.2009,  hotel Victoria – Martin. Kontaktná osoba : MUDr. G. Kolátorová, Líščie údolie 57, Bratislava kolatorova@stonline.sk

3.   Kožné lymfómy, Lokálna liečba kožných ochorení. Termín a miesto konania: 4.-5.9. hotel Victoria - Martin. Kontaktná osoba: MUDr. V. Flimer, Sládkovičova 8, Žiar nad Hronom. vflimer@post.sk

4.  Testovanie – indikácie, technika, interpretácia výsledkov. Vlhké hojenie rán. Termín a miesto konania : 13.-14.11.2009 (piatok a sobota),  hotel Victoria – Martin. Kontaktná osoba: MUDr. V. Flimer, Sládkovičova 8, Žiar nad Hronom.vflimer@post.sk

 

 


Zahraničné podujatia 2009

 

Apríl, 23-26.4.2009. Bukurešť, Rumunsko, The 6th EADV Spring Symposium will have as its logo “Endless Dermatology”, inspired by a celebrated work by the famous Romanian sculptor Constantin Brâncusi. His sculpture “Endless Column” stands as the icon of the Symposium. The theme of this Spring Symposium is “Skin and Quality of Life”, and it aims to bring together a rich scientific programme emphasizing the profound and complex influence of skin health on human life. This theme offers a perfect opportunity for physicians, scientists, and patients to meet and share their perspectives on all aspects in the field of dermatology.For your participation at The 6th EADV Spring Symposium we are offering you a complete service that includes congress registration, transport and transfers, accommodation, visa and passport services (if required). We have also negotiated on your behalf a special offer for your flight to Romania, with the Romanian national airline. In addition to the scientific program, we offer memorable trips to the more distant regions of Romania, as well as enabling participants to discover the spring-time beauty of Bucharest and its surroundings.If you or any of your members would be interested in our offer, please find a more detailed description of the service we provide on the site: http://www.eurolink-tours.co.uk/ Yours Faithfully, Bogdan STRATONE, Managing Director, Eurolink Medical Congresses, Gainsborough House, 81 Oxford street, London, W1D 2EU, UK,  Tel: +44(0)207 903 5087 Fax: +44(0)207 903 5333 Mobile: 0044 77 96 17 01 85 Email: bogdan@eurolink-tours.com


 

Máj, 12-16, 2009

The Joint Meeting 7th World Congress on Melanoma and 5th Congress of the European Association of Dermato-Oncology (EADO) is approaching.

The final version of the Scientific Program is online now (www.worldmelanoma2009.com).

We kindly ask you to assist us in advertising the meeting by spreading the information to your colleagues, cooperation partners and scientific societies.

Please take advantage of the reduced registration fee until March 13, 2009. Thank you in advance and looking forward seeing you in Vienna we are with kind regards,

Yours sincerely,  Hubert Pehamberger, MD Congress President ,  Rainer Kunstfeld, MD Congress Secretary General

Universitätsprofessor, Dr. Hubert Pehamberger, Vorstand der Universitätsklinik für Dermatologie, Medizinische Universität Wien , Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien Währinger Gürtel 18-20

A-1090 Wien  Telefon: +43/1/40400-7707Fax: +43/1/40400-7699 Email: hubert.pehamberger@meduniwien.ac.at

Hubert Pehamberger, MD Professor and Chairman Department of Dermatology Medical University of Vienna Vienna General Hospital


Máj, 20.-24.5.2009, Praha, ČR, X. ICD kongres, na kongrese bude pre účastníkov zo Slovenska možnosť vystúpiť na medzinárodnom fóre aj vrámci zasadnutia sesterskej spoločnsoti ČDS.

The Czech Academy of Dermatology and Venereology announces that the next 10th INTERNATIONAL CONGRESS OF DERMATOLOGY, (WORLD CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF DERMATOLOGY) will be held in Prague in 2009.

Organizátor GUARANT International GUARANT International, Opletalova 22 Opletalova 22 , 110 00 Prague, Czech Republic Česká republika, TeL: +420 284 001 444,  Fax: +420 284 001 448 Fax: +420 284 001 448 mail: icd2009@icd2009.com Email: icd2009@icd2009.com
Vedecký sekretariát Dermatology Dept., Charles University Odd. dermatológia, Universita Karlova Bulovka University Hospital Fakultnej nemocnice Bulovka  Budínova 2, 180 81 Prague 8 Budínova 2, 180 81 Praha 8  Czech Republic Česká republika  Telefón: +420 266 082 359 /Fax:   +420 284 687 544   Email: president@icd2009.com Email: president@icd2009.com secretariat@icd2009.com secretariat@icd2009.com

Vážené kolegyně, vážení kolegové, na zasedání výboru ČDS dne 30. 10. 2008 jsem byl pověřen redakcí „Dne českých a slovenských dermatovenerologů“, který se bude konat dne 20. 5. 2009 v Praze v rámci sympozií sesterských společností při 10th International Congress of Dermatology (Praha, 20. – 24. 5. 2009) www.icd2009.com . Vaše přednášky mohou být předneseny v českém, slovenském, popř. anglickém jazyce. Prosím o název přednášky a krátký výstižný abstrakt (bylo by vhodné přiložit jeho anglický překlad, aby byl dostupný i pro zahraniční účastníky). Na Vaše příspěvky na adresu ettler@fnhk.cz se těší Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc., přednosta,  Klinika nemocí kožních a pohlavních FN a LF UK, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, tel. 495 836 357

 

Október, 7.-11.10. 2009, Berlín, Nemecko, EADV kongres, http://www.eadvberlin2009.com/index.php , CONGRESS VENUE, ICC Berlin, Neue Kantstr./ Ecke Messedamm, 14057 Berlin, Germany, Tel:   +49 (0)30 38 30 00  , Fax: +49 (0)30 38 30 30, Internet: www.icc-berlin.de, PCO MCI Deutschland GmbH, Markgrafenstr. 56, 10117 Berlin, Germany, Tel:  +49 (0)30 20 45 90 , Fax: +49 (0)30 20 45 950, E-mail: info(at)EADVBerlin2009.com, Internet: www.EADVBerlin2009.com , CONGRESS SEKRETARIAL, 18th EADV Congress Berlin 2009, c/o MCI Deutschland GmbH, Astrid Schörnig, Markgrafenstr. 57,  D – 10117 Berlin, Tel:             +49 (0)30 20 45 40 83       , Fax: +49 (0)30 20 45 40 85, Email: president(at)EADVBerlin2009.com , Abstracts & Scientific Programme E-mail: abstracts(at)EADVBerlin2009.com, Fax: +49 (0)30 204 540 85, Congress Director, E-mail: gleich(at)EADVBerlin2009.com, Project Manager, E-mail: jacob(at)EADVBerlin2009.com Congress Registration: E-mail: registration(at)EADVBerlin2009.com Fax: +49 (0)30 20 45 950 Accommodation, Excursions & Social Events, E-mail: hotels(at)EADVBerlin2009.com , Fax: +49 (0)30 20 45 950, Exhibition & Sponsorship Opportunities E-mail: sponsors(at)EADVBerlin2009.com , Fax: +49 (0)30 20 45 950


ARCHÍV PODUJATÍ    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008