Podujatia SDVS v roku 2012

Jún

14.-16. jún 2012, Bratislava, Spoločný kongres slovenských a českých dermatovenerológov, VIII. kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou. Hlavný organizátor a odborný garant: Slovenská dermatovenerologická spoločnost'. Spoluorganizátor Česká dermatovenerologická spoločnosť. Organizačné zabezpečenie podujatia: Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD, Detská Dermatovenerologická Klinika LFUK a DFNsP, Limbova 1, 833 40 Bratislava, tel.02159371101, buchvald@nextra.sk  

Marec

30.-31.3.2012 kongres SPIRIG, hotel Clarion, PRAHA, ČR

December

14.-15.12.2012, XIII.-te Smrdácke dni, Prírodné liečebné kúpele Smrdáky. K životnému jubileu - 60 r. prim. MUDr. Jána Lidaja, pracovný názov Lidajove Smrdácke Dni, skratka LSD, Témy: psoriáza, atopická dermatída, melanóm, balneoterapia, varia. Hlavný organizátor a odborný garant: Slovenská dermatovenerologická spoločnost'. Spoluorganizátor Fotobiologická sekcia SDVS. Organizačné zabezpečenie podujatia: MUDr. Ján Lidaj, Prírodné liečebné kúpele, 906 03 Smrdáky, tel. 0903 425 950 jan.lidaj@spasmrdaky.sk


VIII. kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou

Slovenská lekárska spoločnosť, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, Česká dermatovenerologická společnost

14. – 16. jún 2012, hotel Gate One, Bratislava, Slovenská republika

Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia,

po dvoch rokoch sa spoločný kongres slovenských a českých dermatovenerológov opäť vracia do Bratislavy. Tentoraz sme za miesto jeho konania vybrali kongresový hotel Gate One a veríme, že sa Vám jeho priestory a poskytované služby budú páčiť. Okrem prostredia bude na tohtoročnom najväčšom spoločnom stretnutí dermatológov zo Slovenska a Čiech do určitej miery zmenená aj forma účasti a podpory zo strany farmaceutických a distribučných firiem. Museli sme sa prispôsobiť novej legislatíve, ktorá obmedzuje niektoré aktivity týchto spoločností, urobíme však všetko pre to, aby sme aj za týchto podmienok s pomocou sponzorov pre Vás pripravili plnohodnotné podujatie. Na kongrese privítame viacerých popredných dermatológov zo zahraničia, rovnako ako po minulé roky však ťažiskom odborného programu budú príspevky domácich, slovenských a českých autorov. Rád by som Vás preto v mene organizačného výboru kongresu pozval k aktívnej účasti, príďte sa s kolegami podeliť o svoje nové poznatky a skúsenosti! Vítaní sú, samozrejme, aj všetci pasívni poslucháči, veď možnosť dozvedieť sa niečo nové zo svojho odboru a stretnúť sa s priateľmi je náplňou a zmyslom takýchto podujatí. Dovidenia teda začiatkom júna v Bratislave!

Doc. MUDr. Dušan Buchvald, CSc. za organizačný výbor kongresu

Tematické okruhy:

Alergológia a profesionálne dermatózy, Angiológia, Fotobiológia, Histopatológia kože, Hojenie rán, Infekčné choroby kože, Korektívna a estetická dermatológia, Koža a imunita, Mladí dermatovenerológovia, Onkodermatológia, Pediatrická dermatológia, Posterová sekcia, Varia, Venerológia

Prezident kongresu: Doc. MUDr. Dušan Buchvald, CSc.

Vedecký sekretár kongresu: MUDr. Gabriela Kolátorová

Organizačný výbor kongresu: MUDr. Ľudmila Breznická, doc. MUDr. Dušan Buchvald, CSc., doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc., MUDr. Vladimír Flimer, prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD., MUDr. Gabriela Kolátorová, prim. MUDr. Ján Lidaj , MUDr. Alena Nejdková, MUDr. Peter Osuský, PhD., prof. MUDr. Juraj Péč, PhD., MUDr. Katarína Poláková, PhD., prim. MUDr. Eva Rasochová, prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., prim. MUDr. Tibor Štovčík, MUDr. Slavomír Urbanček, PhD., prim. MUDr. Eva Vrtíková,  prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, prim. MUDr. Nina Benáková, prim. MUDr. Hana Bučková, PhD., prim. MUDr. Luboš Drlík, prim. MUDr. Hana Duchková, DrSc., doc. MUDr. Karel Ettler, CSc., as. MUDr. Tomáš Frey, CSc., doc. MUDr. Ivana Kuklová, CSc., doc. MUDr. Ružena Pánková, PhD., MUDr. Stanislava Polášková, prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc., MUDr. Marie Selerová, PhD., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.
MUDr. Andrea Vocilková
Všeobecné informácie:

Miesto konania: Hotel a kongresové centrum Gate One, Ambrušova 7 , 821 04 Bratislava, www.hotelgateone.sk

Sekretariát kongresu: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava, Kontakt: E. Kurucová, Tel.: +421 2 5263 5603, 5292 2017, 5292 2019, fax: +421 2 5292 2022,  e-mail: kurucova@sls.sk , pre klasickú poštu označenie na obálke: DERMATO

Možnosti registrácie a objednávky ubytovania: Klasická pošta: adresa sekretariátu kongresu, Faxom: +421 2 5292 2022, On-line: www.sdvs.sk

Termíny:   prihlášky k účasti (registrácia) do 16. apríla 2012,  ubytovanie – prihlášky, platba do 16. apríla 2012,  abstrakty  do 14. mája 2012,  registračné poplatky – včasná platba     do 14. mája 2012 , zvýšené registračné poplatky  po 14. máji 2012

Predbežný časový rozvrh odborného programu: Štvrtok / 14.6.   15.00 otvorenie, 15.30 - 18.00 odborný program, Piatok / 15.6.   8.00 - 17.00 odborný program, Sobota / 16.6.   8.00 - 13.00 odborný program

Registračné poplatky:                        do 14.mája             po 14. máji 2012 (po 31. máji možná platba už len na mieste kongresu)

Člen SDVS / ČDS                                   45 €                             55 €

Člen SDVS / ČDS do 35 rokov               35 €                             45 €  

Nečlen SDVS / ČDS                               55 €                             65 €

Kongresový poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a obedy 15.6. a 16.6.2012. Zrušenie registrácie a vrátenie kongresového poplatku (po odrátaní 50 % výšky poplatku) akceptujeme do 14. mája 2012, ev. vyslanie náhradníka.

Platba: bankovým prevodom pre účastníkov zo SR: majiteľ účtu: Slovenská lekárska spoločnosť, názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s., adresa banky: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25, číslo účtu: 4532012 / 0200, variabilný symbol: 12102505

pre účastníkov zo zahraničia: majiteľ účtu: Slovenská lekárska spoločnosť, názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s., adresa banky: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25

IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012, SWIFT Code: SUBA SKBX, variabilný symbol: 12102505

Ubytovanie: Pre účastníkov je zabezpečené ubytovanie v hoteloch:

Hotel Gate One****, Ambrušova 7, Bratislava, www.hotelgateone.sk , GPS šírka: 48.1660 dĺžka: 17.1774

1-lôžková izba s raňajkami/noc                79,- EUR

2-lôžková izba s raňajkami/noc                89,-  EUR                                                              

V cene sú raňajky a vstup do fitness. K cene sa pripočítava miestny poplatok 1,65 EUR/osobu/deň.

Hotel Chopin***, Galvaniho 28, Bratislava, www.chopinhotel.sk , GPS šírka: 48.1630 dĺžka: 17.1826

1-lôžková izba s raňajkami/noc                75,- EUR

2-lôžková izba s raňajkami/noc                85,-  EUR

V cene sú raňajky, miestny poplatok a parkovné.

V prípade zvýšeného záujmu oproti kapacitným  možnostiam organizátori budú prihliadať na dátum objednávky ubytovania. Prednosť budú mať skôr prihlásení. Ubytovanie si účastníci platia v plnej výške a to do termínu: 16. apríl 2012.  Kópiu dokladu o zaplatení ubytovania odošlite spolu s registračným formulárom a prihláškou na ubytovanie na sekretariát kongresu do 16. apríla 2012. V prípade online registrácie a objednávky ubytovania cez stránky www.sdvs.sk stačí do tohto dátumu poslať len kópiu dokladu o zaplatení ubytovania klasickou poštou alebo faxom. Po uvedenom termíne nebude sekretariát kongresu zabezpečovať ubytovanie pre účastníkov. Po termíne došlé platby ev. objednávky ubytovania nebudú akceptované.

Potvrdenie ubytovania a platby: obdržia účastníci do 14. mája 2012 zo sekretariátu kongresu.

Skupinová registrácia: Sekretariát kongresu

Abstrakty: Abstrakty prednášok možno zaslať elektronicky prostredníctvom www.sdvs.sk v termíne najneskôr do 14. mája 2012, pokyny pre ich napísanie sú uverejnené na uvedenej webovej stránke.

Rámcový program

štvrtok 14.6.2012

piatok 15.6.2012

sobota 16.6.2012

 

 

 

Registrácia

1200 – 1800 hod.

 

 

 

1500-1530 Otvorenie

800-900 Varia I

905-945 Z edukačného grantu Abbott

800-845 Varia II

850-1020 Pediatrická dermatológia

945-1005 Káva

1020-1040 Káva

1005-1155 Pozvaní prednášajúci

1200-1240 Z edukačného grantu Teva

1040-1100 Z edukačného grantu Stiefel-GSK

1105-1230 Čo nové v dermatovenerológii ?

1240-1340 Obed

1235-1340 Ukončenie a obed

1340-1420 Z edukačného grantu Janssen

1425-1525 Venerológia

1530-1610 Z edukačného grantu Leo

 

1530-1645 Fotobiológia

1610-1630 Káva

1650-1710 Pozvaný prednášajúci

 1715-1830 Histopatológia kože

1630-1745 Imunodermatológia

1750-1830 Z edukačného grantu Spirig

2000-000 Slávnostné otvorenie

2000-000 Večera

Program

Štvrtok 14.6.2012

15,00-15,30 hod. Otvorenie

15,30-16,45        Fotobiológia Predsedajúci: doc. MUDr. V. Hegyi, PhD., doc. MUDr. K. Ettler, CSc.

15,30-15,45 Fotoprotekce 2012 – co je nového? Ettler K., Klinika nemocí kožních a pohlavních LF UK a FN Hradec Králové

15,45-16,00 In vivo analýza topografických zmien kože v šikmom osvetlení Hegyi Vladimír1, Hegyiová Ľubica2, Hegyi Juraj3, Chinga-Carrasco Gary4 1Detská dermatovenerologická klinika LFUK a DFNsP, Bratislava,  2Medicina Correctiva, Bratislava, 3Dermatovenerologická klinika LFUK a UNB, Bratislava, 4Paper and Fibre Research Institute (PFI), Høgskoleringen 6b, NO-7491 Trondheim, Norway

16,00-16,15  Penilní intraepiteliální neoplasie léčená topickou fotodynamickou terapií Lippert J., Dermatovenerologická klinika 3.LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

16,15-16,30  Terapia vaskulárnych lézií lasermi a svetelnými zdrojmi v dermatochirurgii Baumgartner Ján, Laser Centrum Paracelsi, Bratislava

16,30-16,45   Erythroplasia de Queyrat vo svetle PDT Hegyi Juraj, Dermatovenerologická klinika LFUK a UNB, Bratislava

16,50-17,10 Pozvaný prednášajúci Predsedajúci: doc. MUDr. D. Buchvald, CSc., prof. MUDr. P. Arenberger, DrSc., MBA

From pathogenesis to clinical practice: What’s New in Psoriasis? Bachelez Hervé, Department of Dermatology, Saint-Louis Hospital, Sorbonne Paris Cité University Paris Diderot, Paris, France

17,15-18,30 Histopatológia kože Predsedajúci: prof. MUDr. K. Adamicová, PhD., prof. MUDr. J. Štork, CSc.

17,15-17,30  Gigantické angiofibromy u pacienta s tuberózní sklerózou Kacerovská Denisa, Šiklův patologický ústav, Lékařská Fakulta UK v Plzni

17,30-17,45  Multifokálna kožná svetlobunková myofibroblastická proliferácia simulujúca PEComa Szép Zoltán, Kazakov Dmitry, Michal Michal, Cytopathos Bratislava, Bioptická laboratoř Plzeň

17,45-18,00  Histopatologické spektrum kožních lézí u Carneyho komplexu Kazakov Dmitry, Šiklův patologický ústav, Lékařská Fakulta UK v Plzni

18,00-18,15  Možnosti dermatopatologickej diagnostiky dedičných neurologických ochorení Szép Z., Rychlý B., Gomolčák P., Nyitrayová O., Kalina P., Cytopathos Bratislava, 2. Neurologická klinika Bratislava

18,15-18,30  Lichen sclerosus et atrophicus a VIN vo svetle novších poznatkov Talarčík Peter, Cytopathos Bratislava

20,00-0,00 hod.  Slávnostné otvorenie kongresu

Piatok 15.6.2012

8,00-9,00     Varia I Predsedajúci: prof. MUDr. J. Jautová, PhD., prim. MUDr. N. Benáková

8,00-8,15  Kazuistiky zajímavých obličejových dermatóz Nevoralová Zuzana, Dermatovenerologické oddělení, Nemocnice Jihlava

8,15-8,30  Tricho-dento-oseálny (TDO) syndróm  Zelenková Hana, SANARE spol. s.r.o., Svidník, Pracovisko DOST Svidník

8,30-8,45  Xantelazma - kde končí kozmetika Holý Bohdan, Nejdková Alena, Kožná ambulancia, Žilina

8,45-9,00  Pigmentovaná léze v oblasti umbiliku. Neopomíjíme některé raritní entity v rámci diferenciální diagnostiky? Vykutilová Sandra1, Pospíšilová Alena2, Maguire Brigid3 1Dermatology Department, East Kent University Hospital, UK; 2FN Brno Bohunice; 3Pathology Department, East Kent University Hospital, UK

9,05-9,45    Z edukačného grantu Abbott Psoriáza ako systémové zápalové ochorenie

 9,45-10,05   Káva

10,05-11,55 Pozvaní prednášajúci Predsedajúci: prof. MUDr. P. Arenberger, DrSc., MBA, doc. MUDr. D. Buchvald, CSc.

Update in Pediatric Dermatology - autoinflammatory versus autoimmune diseases  Volc-Platzer Beatrix, Department of Dermatology, Donauspital/SMZ Ost, Vienna, Austria

Leprosy Naafs Ben, Leiden University Medical Center, Leiden, The Netherlands

Patient-centered management of psoriatic disease: clinical realities and biologic therapies Boehncke Wolf-Henning, Department of Dermatology, Clinic of the Goethe-University, Frankfurt, Germany

European evidence-based (S3) Guidelines for the treatment of acne  Ochsendorf F.R., Klinik f. Dermatologie, Venerologie u. Allergologie, Klinikum d. J.W. Goethe-Universität, Frankfurt/M, Germany

Tinea capitis in Africa and the rest of the world Hogewoning Arjan, Department of Paediatric Dermatovenereology,  Comenius University Faculty of Medicine, Bratislava, Slovakia

Leiden University Medical Center, Leiden, The Netherlands

12,00-12,40 Z edukačného grantu Teva

Nové trendy v dermatológii

Zelenková H.: Viete niečo o ectoine?

Červenková D.: Potravinová alergia? Histamínová intolerancia? Môže to byť problém!

Urbanček S.: Polyoxidonium v dermatologických indikáciach

12,40-13,40 Obed

13,40-14,20 Z edukačného grantu Janssen Psoriáza – čo sa skrýva pod povrchom?

Urbanček, S.: Konkomitantné postihnutie pacienta psoriázou a psoriatickou artritídou

Arenberger P.: Je dlhodobá remisia psoriázy správny a dosiahnuteľný cieľ?            

Raffayová H.: Moderná medicína a celoživotná liečba pacientov so psoriatickou artritídou

14,25-15,25 Venerológia Predsedajúci: prof. MUDr. J. Péč, PhD., prof. MUDr. V. Resl, CSc.

14,25-14,40   Vzrastajúci trend syfilisu v regiónoch Slovenska v období dvoch dekád (1991-2010) Švecová Danka1, Kráľová Martina1, Blaško Michaela1, Luha Ján2

1Dermatovenerologická klinika LFUK a UNB, Bratislava,  2Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK, Bratislava

14,40-14,55  Vplyv liečby počas gravidity na dynamiku protilátok voči špecifickým a nešpecifickým antigénom Treponema pallidum u detí matiek s liečeným syfilisom

Danilla Tibor, Detská dermatovenerologická klinika LFUK a DFNsP, Bratislava

14,55-15,10  Prípad falošnej pozitivity sérologických reakcií na syfilis v tehotenstve Šustrová Elena, Dermatovenerologická klinika LFUK a UNB, Bratislava

15,10-15,25 Možnosti právnej intervencie v problematike STI infekcií Chylo Juraj1, Kráľová Martina2, Švecová Danka2, 1Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Ústav verejného práva, Oddelenie trestného práva, kriminalistiky a kriminológie, Bratislava, 2Dermatovenerologická klinika LFUK a UNB, Bratislava

15,30-16,10 Z edukačného grantu Leo

Dermatológia v praxi ambulantného lekára
Buchvald D.: Kvalita života a compliance s lokálnou liečbou u pacientov s psoriázou
Urbanček S.: Kombinovaná topická liečba psoriázy, alebo „Vo dvojici to ide ľahšie“
Benáková N.: Doporučené postupy léčby ložiskové psoriázy v ČR

16,10-16,30       Káva

16,30-17,45 Imunodermatológia Predsedajúci: prof. MUDr. V. Vašků, CSc., MUDr. S. Urbanček, PhD.

16,30-16,45  Kontaktní ekzém a kosmetické přípravky Dastychová Eliška, FN u sv. Anny, I. dermatovenerologická klinika, Brno

16,45-17,00  Súčasné možnosti v liečbe atopickej dermatitídy Červenková Daniela, Imunoderma s. r. o., Bratislava

17,00-17,15  Komorbidity a psoriáza - rizika, multidisciplinarita, zkušenosti na I. DVK Brno Vašků Vladimír, I. dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU, Dermatovenerologická klinika FN Brno a LF MU

17,15-17,30 Alergia na jed blanokrídleho hmyzu, jej diagnostika a liečba Nemšovská Jana, Dermatovenerologická klinika UNB a LF UK, Bratislava

17,30-17,45 Dlouhodobá účinnost biologické terapie u psoriázy Gkalpakiotis Spyridon, Dermatovenerologická klinika 3.LF UK a FNKV, Praha

17,50-18,30 Z edukačného grantu Spirig

Konrád P.: Ochorenia prenášané hmyzom

Konrád P.: Rizikové skupiny pacientov vo vzťahu k slnečnému žiareniu

20,00-0,00   Večera

Sobota 16.6.2012

8,00-8,45 Varia II Predsedajúci: prim. MUDr. J. Lidaj, prim. MUDr. L. Drlík

8,00-8,15  Prognostické faktory chronickej idiopatickej urtikárie Urbanček Slavomír, Mečiarová Petra  Dermatovenerologická klinika SZU, FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica

8,15-8,30 Prípad importovanej kožnej leishmaniózy, manažment laboratórnej diagnostiky (infekčné choroby kože) Ondriska F.1,  Nohýnková E.2, Bukovinová P.3, Votýpka J.4,  Boldiš V.1.

1HPL spol. s r.o., odd. parazitológie, Bratislava, 2Laboratoř pro diagnostiku tropických parazitóz. III. infekční klinika 1. LF UK, FN Bulovka, Praha, 3Klinika infektológie a geografickej medicíny LFUK, SZU a UNB. Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava, 4Katedra parazitologie PřIF UK Praha

8,30-8,45  Liečba hyperhidrózy ionoforetickým prístrojom určeným na domácu aplikáciu Urbanček S1., Zmoková E.1, Kareš J.2 1Dermatovenerologická klinika SZU, FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica, 2Hightech Development, s.r.o., Praha

8,50-10,20   Pediatrická dermatológia Predsedajúci:  Doc. MUDr. R. Pánková, PhD., Doc. MUDr. T. Danilla, CSc.

8,50-9,05  Problematika infekčných kožných chorôb u detí Danilla Tibor, Detská dermatovenerologická klinika LFUK a DFNsP, Bratislava

9,05-9,20 Šetření kvality života u pacientů s Epidermolysis bullosa congenita Valíčková Jana1, Kýr Michal2, Bučková Hana1, 1Dětské kožní oddělení Pediatrické kliniky, FN Brno a LF MU, Brno, 2Klinika dětské onkologie, FN Brno a LF MU, Brno

9,20-9,35 Graft-vs-host disease z pohľadu dermatológa Velická Zuzana1, Petrovajová Michaela1, Horáková Júlia2, Šufliarska Sabína2,  1Detská dermatovenerologická klinika DFNsP a LFUK, 2Centrum transplantácie krvotvorných buniek, DFNsP Bratislava

9,35-9,50   Štúdia chorých hospitalizovaných s tineou v Detskej dermatovenerologickej klinike LFUK a DFNsP v Bratislave v rokoch 2007 – 2011 Danilla Tibor, Detská dermatovenerologická klinika LFUK a DFNsP, Bratislava

9,50-10,05  Aktuálny pohľad na vedľajšie účinky anti TNF alfa liečby v detskom veku Martinásková K.1, Vargová V.2, Martinásková K. jr.3, Adamicová K.4, Hulíková M.5

1Dermatoverol. odd FNsP J.A.Reimana, Prešov, 21. Klinika pediatrie UPJŠ a Detskej nemocnice, Košice, 3Dermatogická klinika  JLF-UK, Martin, 4Ustav patologickej anatómie  JLF-UK, Martin, 5Centrum hemostázy FNsP J.A.Reimana, Prešov

10,05-10,20 Sclerodermia circumscripta u detí Čárska Natália, Hegyi Vladimír, Danilla Tibor´Detská dermatovenerologická klinika LFUK a DFNsP, Bratislava

10,20-10,40 Káva

10,40-11,00 Z edukačného grantu Stiefel, a GSK company Šimaljaková M.: Liečime akné na Slovensku v súlade s novými trendami?

11,05-12,30 Čo nové v dermatovenerológii? Predsedajúci:  prof. MUDr. M. Šimaljaková, PhD., MUDr. S. Urbanček, PhD.

11,05-11,25  Čo nové v klinickej dermatológii? Urbanček Slavomír, Dermatovenerologická klinika SZU, FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

11,25-11,40  Čo nové v dermatologickom výskume?  Buchvald Dušan, Detská dermatovenerologická klinika LFUK a DFNsP, Bratislava

11,40-12,00  Čo nové v dermatologickej terapii? Šimaljaková Mária, Dermatovenerologická klinika LFUK a UNB, Bratislava

12,00-12,15  Čo nové v detskej dermatológii? Martinásková Klára, Dermatovenerologické oddelenie FNsP J. A. Reimana, Prešov

12,15-12,30  Čo nové v onkodermatológii?  Hlavatá Zuzana, Interné oddelenie E, Národný onkologický ústav, Bratislava

12,35-13,40 Ukončenie kongresu a obed

Postery

Morbus Grover - dve kazuistiky Adamicová, K.1, Kullová, M.2,  Fetisovová, Ž.1 1Ústav patológie a Dermatovenerologická klinika, Jesseniova Lekárska fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave,2Dermatovenerologická klinika Fakultnej nemocnice v Žiline, Slovensko

Celiakie III. stupně stanovená na základě kožních projevů - kazuistika Bartošíková L.1, Nečas J.1, Fráňa L.2, Bartošík T.3, Pavlík M.3, Fráňa P.4 1Ústav fyziologie, Lékařská fakulta UP v Olomouci, Česká republika, 2Alergologická a imunologická ambulance, Velké Meziříčí, Česká republika, 3Anesteziologicko-resuscitační klinika, FN U sv. Anny v Brně, Česká republika , 4II. Interní klinika, FN U sv. Anny v Brně, Česká republika

 Význam dermatitis herpetiformis (Duhring) v diagnostice chronického GIT onemocnění Nečas J.1, Bartošíková L.1, Fráňa L.2, Bartošík T.3, Pavlík M.3, Fráňa P.4 1Ústav fyziologie, Lékařská fakulta UP v Olomouci, Česká republika, 2Alergologická a imunologická ambulance, Velké Meziříčí, Česká republika, 3Anesteziologicko-resuscitační klinika, FN U sv. Anny v Brně, Česká republika, 4II. Interní klinika, FN U sv. Anny v Brně, Česká republika

Rohový výrůstek imitující cornu cutaneum u 3-letého dítěte: kazuistika Nevoralová Z., Dermatovenerologické oddělení, Nemocnice Jihlava

Možnosť stanovenia množstva melanínu v koži in vivo. Petrovajová M.1, Novotný M. 2, Hegyi V. 1Detská dermatovenerologická klinika LFUK a DFNsP, Bratislava , 2Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava

UVA1 fototerapia u detí Čárska N., Petrovajová M., Kardošová Z., Hegyi V. Detská dermatovenerologická klinika LFUK a DFNsP, Bratislava 


Občianske združenie DERMA KLINIKA a Slovenská dermatovenerologická spoločnosť

Pozvánka na krajský seminár 

Miesto konania : poslucháreň Dermatovenerologickej kliniky LFUK a UNB pracovisko Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Dátum konania: 17.10.2012 (streda) o 14, 00 hod

Program 

 1. Šimaljaková M.: Úvod (10 min.)

 2. Šimaljaková M.: Psoriáza a metabolický syndróm   (20 min.)

 3. Kozub P.: Cytokíny a psoriáza (20 min.)

 4. Kovačiková Curková A.: Prezentácia projektu ,,Psoriáza a komorbidity“ (20 min.)

 5. Šintálová M.: Monitoring zdravého životného štýlu v praxi (20 min.)

 6. Szalay P.: Vita-Test a skúsenosti s ortomolekulárnou medicínou (20 min.)

 7. Schwarzová K.: – Význam duálnej laboratórnej analýzy protilátok vo vzorkách pacientov s lymskou boreliózou  (15 min.)

 8. Švecová D.: Naše skúsenosti s intravenóznymi imunoglobulínmi v liečbe refraktérneho pemfigu (15 min.)

 9. Heizerová M.: Prípad kožnej paraneoplázie (15 min. )

 10. Šustrová E.: Liečba dermatóz v tehotenstve ( 15 min. )

Diskusia (30 min. )

 1. Kozub P.: Hidradenitis suppurativa – aktuálne možnosti liečby (15 min.)

 2. Štítna M., Rasochová E.: Skleromyxedém (15 min.)

 3. Gulánová B.: Dif. dg. erytrodermií             (15 min.)

 4. Hegyi J.: Konfokálny profylaktický screening jaziev po excízii (15 min.)

 5. Rakusová M., Pastyriková L., Švecová D.: Zriedkavý prípad erythema migrans multiplex  (15 min.)

 6. Kráľová M., Švecová D., Murárová Z., Luha J.: Menej časté STI na Slovensku v rokoch 1994 – 2011  (15 min.)

Diskusia ( 30 min. )

Záver

Kredity budú udelené podľa noriem SACCME.  V Bratislave, dňa 10.9.2012

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.  prednostka Dermatovenerologickej kliniky LF UK Krajská odborníčka MZ SR v odbore Dermatovenerológia


Slovenská lekárska spoločnosť (SLS) a jej zložka Slovenská dermatovenerologická spoločnosť (SDVS) a Fotobiologická sekcia SDVS spolu s vedením Slovenských liečebných kúpeľov (SLK) Piešťany a Prírodných liečebných kúpeľov (PLK) Smrdáky pripravujú v dňoch 14.-15. decembra 2012 vedeckú schôdzu XIII. Smrdácke dni. Cieľom tohto vedeckého podujatia bude možnosť prezentovať a prediskutovať Vaše skúsenosti s problematikou chronických dermatóz ako sú psoriáza, atopická dermatitída, ekzémy, problematikou melanómu a fotobiológie. Zároveň budete mať možnosť dozvedieť sa nielen o účinkoch prírodnej minerálnej vody, ktorá je ojedinelá v Európe, ale aj na vlastnej koži si budete môcť overiť pôsobenie prírodnej minerálnej vody a liečebných procedúr v rámci otvorených dverí kúpeľov. Tešíme sa na Vašu účasť. 

Slovak Medical Association (SMA), Slovak Dermatovenereological Society and Photobiological section of SDVS in cooperation with Slovak Health Spa Piestany and Natural Health Spa Smrdaky are organizing the „XIII. Smrdaky Days“ scientific meeting, which will be held in Smrdaky, Slovakia, in December 14-15th, 2012. The aim of this meeting will be the presentation  and discussion of your experience in photobiology and the treatment of psoriasis, atopic dermatitis, eczema and melanoma. The participants will have the opportunity to be advised about the effect of natural mineral water and to be introduced into the spa procedures. During the Open Spa Afternoon there will be the possibility for everyone to try the spa therapy using the natural resources of mineral water and other health procedures. We look forward to your attending.

                 Dušan Buchvald                            Vladimír Hegyi                                 Ján Lidaj

Zastúpenie generálneho sponzora / Representation of general sponsor

Klaus Pilz, generálny riaditeľ SLK / General director of Slovak Health Spa Piestany

Organizačný výbor / Organizing board

Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD., prezident SDVS/ President of Slovak Dermatovenereological Society

Ing. Marcel Moravčík, riaditeľ PLK / Director od Natural Health Spa Smrdáky

Doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD, predseda fotobiologickej sekcie / Head of Photobiological section MUDr. Ján Lidaj, vedúci lekár PLK / Head physician of Natural Health Spa Smrdáky

Emília Kurucová, SLS / Slovak Medical Association Bratislava

Miesto kongresu / Congress venue

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, Slovenská republika / Spa Smrdaky Slovak Republic

Vedecké témy / Scientific topics

Chronické dermatózy, psoriáza, ekzémy, melanoma malignum, fotobiológia /Chronic dermatoses, psoriasis, eczemas, melanoma malignum, photobiology

Rokovacie jazyky / Meeting languages

Slovenský / Slovak,  Český / Czech, Anglický / English (without translation)

Prednášky / Lectures

Trvanie prednášok 10´. Pozvaní prednášatelia 15´. Oral presentation 10´, invited speakers 15´.

Výstavy / Exhibitions

V priebehu Smrdáckych dní budú výstavy farmaceutických firiem/Pharmaceutical exhibitions will be organized during the meeting.

Konferenčné poplatky / Meeting fee                                                           Pri registrácii

Členovia SDVS a ČDS / Members of SDVS, CDS .....  17 €                                20 €

Nečlenovia SDVS a ČDS / Non members ...................  20 €                                25 €

Doprevádzajúce osoby / Accompanying persons .........  10 €                                 25 €      

Poznámka: Pozvaní prednášatelia a prvý autor prednášky neplatia registračný poplatok.     

Forma platby: bankovým prevodom na účet Slovenskej lekárskej spoločnosti: VÚB Bratislava-mesto.

Číslo účtu: 4532 012/0200 Variabilný symbol (VS): 12 1109/005

Konferenčný poplatok žiadame zaplatiť do 20.11.2012.

Plaťte prosím súčasne s odoslaním prihlášky na ubytovanie. Doprevádzajúce osoby si platia ubytovanie pri registrácii. Zahraniční účastníci môžu zaplatiť pri registrácii.

Payments for foreign participants should be made at the registration. Accompanying persons pay accommodation at the registration

Zrušenie registrácie a ubytovania bude akceptované do 1.12.2012. Po tomto termíne nebudú účastnícke poplatky refundované.

Predbežný rámcový program / Preliminary framework programme

Piatok 14.12./ Friday Dec. 14, 2012                                    

16.00-16.30 Slávnostné otvorenie / Opening ceremony        

16.30-18.30 Pozvaní prednášatelia/Invited speakers                               

                    Vedecké prednášky / Scientific lectures                   

19.30           Spoločenský večer  / Gala dinner                       

Sobota 15.12./ Saturday Dec. 15, 2012

09.30-13.00 Vedecké prednášky / Scientific lectures

13.00-14.00 Obed / Lunch     

14.00-16.00 Poobedie otvorených kúpel'ov / Open Spa Afternoon

Ubytovanie / Accommodation

Ubytovanie v dvojposteľových izbách / in double rooms Hotel Centrál, Vietoris, Morava. Záujemcov o ubytovanie zaradíme do poradia podľa dátumu ich prihlášok.

Náklady na ubytovanie hradí registrovaným účastníkom generálny sponzor PLK Smrdáky.

The general sponsor Spa Piestany and Spa Smrdaky will cover accommodation costs.

Strava na 1 osobu / Food for 1 person: 16,60 € - platba pri registrácii / pay at the registration. V cene je zahrnuté / In price is included:

14.12. 2012 / December, 14, 2012 Slávnostná večera / Gala dinner

15.12. 2012 / December. 15, 2012 Raňajky / Breakfast, Obed / Lunch (reštaurácia / Restaurant Hotel Vietoris)

Vaše objednávky posielajte na adresu / Please send your reservation to the following address:

Slovenská lekárska spoločnosť, Kongresové centrum dermatovenerológia,  Emília Kurucová, Cukrová 3, 813 22  Bratislava, Slovakia,  fax: 00421 (0) 2 / 52635611  tel.: 00421 (0)2 / 52635603, 52922017, mail kurucova@sls.sk . Prihlášky posielajte do 20.11.2012. Po tomto termíne organizačný výbor nemôže garantovať účasť a ubytovanie. Elektronická registrácia na www.sdvs.sk . Prihlášky a abstrakty prednášok už neposielajte, prihlasovanie bolo zastavené 24.11.2012.

Please fill in the registration and accommodation form and send it by mail or fax until the November 15, 2011. After this date, participation and accommodation cannot be guaranteed. On line registration www.sdvs.sk. Deadline for presentations and abstracts is over Nov. 24, 2012.

!!! Ak sa vám nepodarí odoslať elektronickú registráciu, pošlite mail s rovnakými údajmi (priezvisko, meno, oddelenie, adresa, email, telefón, člen nečlen SDVS, ČDS, sprievodná osoba, objednávka ubytovania z - na, chcem byť ubytovaný s..., na mailovú adresu kurucova@sls.sk  , ako druhú adresu alebo do kópie napíšte adresu  jan.lidaj@spasmrdaky.sk .

Spôsob dopravy / Transport

Železnicou do stanice Senica, odtiaľ autobusom do kúpeľov Smrdáky (8 km). Osobným autom cez: Bratislava, Kúty, Šaštín, Trnava, Senica. By train to Senica and then by bus to the Spa Smrdaky (8 km). By car: Bratislava, Kuty, Sastin, Smrdaky, or Trnava, Senica, Smrdaky. N 48°43.300´ E017°18.200´

Program prednášok na konferenciu Smrdácke dni 2012

Piatok 14. 12. 2012

16,00 – 16,25 Slávnostné otvorenie

Vedecký program

16,25 - 17,30 Predsedníctvo: D. Buchvald, T. Danilla

16,25 - 16,40 Zmeny kože pri popálení medúzou, Adamicová K., Fetisovová Ž., Mažgútová A., JLF Martin, UK Bratislava, UNM Martin

16,40 - 16,55 Nové európske guideliny liečby atopickej dermatitídy, Buchvald D., Detská dermatovenerologická klinika LFUK a DFNsP, Bratislava

16,55 - 17,15 Fournierova gangréna - diagnostika, liečba, prognóza, Marenčák J., Urologické oddelenie FNsP Skalica

17,15 - 17,30 Závažné vírusové infekcie detského veku, Martinásková K., Dermatovenerologické oddelenie FNsP Prešov

17,35 – 18,20 Predsedníctvo: M. Šimaljaková, S. Urbanček

17,35 - 17,50 Imunogenicita a biologiká, Šimaljaková M., Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Bratislava

17,50 - 18,05 Z edukačného grantu Janssen, Smerovanie biologickej liečby v dermatológii, Urbanček S., Dermatovenerologická klinika SZU, FNsP F.D.Roosevelta, B. Bystrica

18,05 - 18,20 Liečba anti TNF-α a gravidita, Péč J., Martinásková Karolína, Dermatovenerologická klinika, JLF Martin

18,25 – 19,10 Predsedníctvo: J. Péč, D. Švecová

18,25 - 18,40 Iné menej časté STI v spektre ostatných STI v období posledných dvoch dekád, Švecová D., Kráľová M., Murárová Z., Blaško Michaela, Luha J., Dermatovenerologická klinika LFUK, Bratislava

18,40 - 18,55 Mnohopočetná HPV infekcia u HIV pozitívneho pacienta,Kráľová M., Švecová D., Koullapi E., Benová B., Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Bratislava

18,55 - 19,10 Laserová dermatochirurgia penisu: odstránenie papillae coronae glandis, Baumgartner J., Laser Centrum Paracelsi, Bratislava

19,10 – 19,25 Diskusia k predneseným témam

19,45  Slávnostná večera, kultúrny program

Sobota 15. 12. 2012

8,30 – 9,30 Predsedníctvo: V. Hegyi, A. Masarovičová

8,30 - 8,45 Slnko, seno, koža, Baranová Z., UPJŠ, Lekárska fakulta Košice

8,45 - 9,00 Od helioterapie k fototerapii, Hegyi V., Detská dermatovenerologická klinika LFUK a DFNsP Bratislava

9,00 - 9,15 Moderná forma Erythema ab igne, Petrovajová M. 1, Gkalpakiotis S.2, Hegyi V. 1, 1Detská dermatovenerologická klinika, LFUK a DFNsP, Bratislava, 2Dermatovenerologická      klinika 3.LF UK a FNKV, Praha

9,15 - 9,30 Možnosť in vivo monitorovania dynamiky zmien hydratácie a mikroreliéfu kože meraním jej kapacitancie, Kardošová Z., Hegyi V., Detská dermatovenerologická klinika DFN a LFUK, Bratislava

9,30 – 10,00 Prestávka, káva

10,00 - 11,00  Predsedníctvo: V. Flimer, E. Vrtíková

10,00 - 10,15 Nové trendy liečby Pemphigus vulgaris, Péč J., Dermatovenerologická klinika, JLF Martin

10,15 - 10,30 Z edukačného grantu GlaxoKlineSmith, Aktuálne údaje o rezistencii antibiotík v liečbe lokálnych infekcií, Lišková A., Ústav klinickej mikrobiológie, FN Nitra

10,30 - 10,45 Galenika – „kuchárske“ umenie dermatoterapie, Lipovský P., SPIRIG Eastern a.s.

10,45 - 11,00 Erythema migrans multiplex a stručný prehľad epidemiológie boreliózy na Slovensku, Rakúsová M., Pastyriková L., Švecová D., Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Bratislava

11,05 - 11,30 Predsedníctvo: D. Buchvald, J. Lidaj

11,00 - 11,15 Smoving koncept v komplexní lázeňské léčbě kožních onemocnění, Mikula J., Twardziková J., BALNEOREHAMEDICA s.r.o., Čeladná, ČR

11,15 - 11,30 Balneotherapy with hydrogen sulphide water. Svetový kongres FEMTEC, Čína, Nanjing - Čongqing 2012, Lidaj J., Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

11,30 - 11,45 Diskusia k predneseným témam

Posterová sekcia 11,50-12,10 Predsedníctvo: G. Kolátorová, Ĺ. Breznická

Diskusia a vyhodnotenie najlepšieho posteru

Poster 1 Metóda objektivizácie množstva melanínu v koži in vivo, Petrovajová M.1, Novotný M. 2, Hegyi V. 1,1Detská dermatovenerologická klinika, LFUK a DFNsP, Bratislava

2Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK, Bratislava

Poster 2 In vivo zobrazenie hydratácie kože meraním jej kapacitancie, Kardošová Z., Hegyi V., Detská dermatovenerologická klinika DFN a LFUK, Bratislava

Poster 3 Cyklosporín A v liečbe izolovanej psoriázy nechtov, Šimeková P., Urbanček S., Bieliková M., Dermatovenerologická klinika SZU, B. Bystrica

Poster 4 Možnosti terapie alopecia areata, Flimerová V., Jautová J., Klinika dermatovenerológie, UPJŠ LF a UNLP, Košice
12,15 Záver

12,30 Obed

13,00-14,00  Poobedie otvorených kúpeľov. Praktická časť – aplikácie balneoterapeutických procedúr.

Kontinuálne medicínske vzdelávanie - Hodnotenie Slovenskej akreditačnej rady CME (SACCME) potvrdzuje kredity nasledovne:Pasívna účasť: 14.12. = 3  kredity, 15.12. = 3 kredity, spolu  6 kreditov.   Aktívna účasť: autor  prednášky, posteru, panelovej diskusie 10 kreditov, spoluautor 5 kreditov. Kredity možno priznať najviac dvom spoluautorom. Aktívnym účastníkom sa kredity za aktívnu a pasívnu účasť sčítavajú.

Ďakujeme vystavujúcim firmám za podporu podujatia: Astellas Pharma s.r.o., 4 LIFE PHARMA.SK s.r.o., GlaxoSmithKline (+ edukačný grant), Janssen (+ edukačný grant), LEO Pharma s.r.o., Merck Sharp & Dohme, s.r.o., Pezomed Slovakia, s.r.o., Spirig Eastern a.s.

Elektronická registrácia / On line registration

 

XIII. Smrdácke dni, 14.-15. decembra 2012 PLK Smrdáky

Smrdaky days, Dec.14-15th, 2012 Natural Health Spa Smrdaky  

                   REGISTRAČNÝ FORMULÁR  - APPLICATION FORM

 

Priezvisko, meno, tituly / Surname, name, title:

Zdravotnícke zariadenie / Medical institution:

PSČ - Adresa / Adress - ZIP Code:

 

E-mail*    Tel.       

 

Člen SDVS, ČDS / Member of SDS, ČDS    Identifikačné číslo v SLK

Nečlen / Non member  Sprievodná osoba / Accompanying person

 

Konferenčné poplatky / Conference fee                      Pri registrácii / At registration

Členovia / Members of  SDS, ČDS ..................... 17 €                     20€

Nečlenovia / Nonmembers SDS, ČDS ................  20€                     25€

Doprevádzajúce osoby / Accompanying person ... 10€                      25€

Platba: bankovým prevodom na účet Slovenskej lekárskej spoločnosti, VÚB Bratislava číslo účtu: 4532 012/0200 VS: 12 1109/005

Konferenčný poplatok žiadame zaplatiť do 15.11.2012. Zahraniční účastníci môžu zaplatiť pri registrácii. Doprevádzajúce osoby si platia ubytovanie pri registrácii. 

Poznámka: Pozvaní prednášatelia a prvý autor prednášky neplatia registračný poplatok.   

Zrušenie registrácie a ubytovania bude akceptované do 1.12.2012. Po tomto termíne nebudú účastnícke poplatky refundované.

Objednávka ubytovania / Accomodation booking

 z-na / from-to 14.-15.12.2012 / 14 to15th Dec. 2012                       . 

Náklady na ubytovanie v dvojposteľových izbách na dni a noc kongresu hradí generálny sponzor SLK Piešťany a PLK Smrdáky. Ostatné dni / noci si účastníci musia zaplatiť sami. The general sponsor SLK Piestany and PLK Smrdaky will cover accomodationcosts in double bed rooms for this days/night of congress. Other days / nights must be pay.

Chcem byť ubytovaný s .../Accomodation with person...    

Strava na 1 osobu / Food for 1 person: 16,60 € platba pri registrácii / pay at the registration.  V cene je zahrnuté / In price is included:

14.12. 2012 Slávnostná večera / Gala dinner - reštaurácia / restaurant Hotel Central or Mier

15.12. 2012 Raňajky / Breakfast, Obed / Lunch, (jedáleň / restaurant Hotel Vietoris)

        

Účasť / Presence: 

            pasívna / passive                        aktívna / active                      poster 

Technické požiadavky/ Technical requirement:   

PC projekcia/projection   Iné / Other  

Názov príspevku / Title of report

Autor / Author

Spoluautori / Co-authors:

 

Abstrakt / Abstract

Napíšte alebo vložte maximálne 1500 znakov / Please write or copy maximum 1500 characters.

 

    

Odoslať registračný formulár / To send application form

                                                         

Prosím počkajte, ukáže sa správa o úspešnom odoslaní. Podľa rýchlosti vášho počítača a pripojenia internetu to môže trvať niekoľko sekúnd.

Please wait for the report indicates successful transmission. According to the speed of your computer and internet connection this may take a few seconds.


Občianske združenie „Kožní lekári za zdravú kožu.“ Plán školiacich akcií v odbore dermatovenerológia na rok 2012

17-18.2.2012 v Martine:  Profesionálne dermatózy a zoonózy

18-19.5.2012 v Matrine: Dermatoskopia, mikrobiologická problematika

14-15.9.2012 v Matrine:  Autoimunita,popáleniny, nové možnosti liečby dermatóz

  9-10.11.2012 v Martine: Dif.Dg. exantémov, granulomatózne ochorenia, BOZP.


Zahraničné podujatia 2012

16. – 20. 3. 2012, 70th Annual Meeting of AAD, San Diego, California www.aad.org

6. – 10. 6. 2012,  9th EADV Spring Symposium, Verona, Italy www.eadv.org

Dear friends and colleagues, I have the great pleasure of inviting you, on behalf of the Local Organising Committee and Local Scientific Committee, to attend the 9th EADV Spring Symposium held in Verona, Italy from June 6-10, 2012. One may walk the streets of Verona and marvel at its impressive richness of culture, history, and architecture, for which Verona has been declared a UNESCO World Heritage Site.  The Arena, the Roman Theatre, Ponte Pietra (Stone Bridge), and two Roman gates evoke the city’s prominence during the days of the Roman empire.  Beginning in Roman times and continuing until the present, the city’s symphony of high quality art and architecture showcase the best styles from successive historic periods. With continuous development for two-thousand years, Verona’s churches and museums possess a wealth of masterpieces created by artistic geniuses such as Pisanello, Mantegna, Titian, and Veronese.  Even in modern times opera lovers come to the Arena to experience the most famous works of Verdi, Puccini and Bizet presented by the best in the field. Similar to an Opera, dermatology combines a variety of different medical and surgical elements which must play in a harmonised way in order to achieve an effective final result. Inspired by this, the 9th EADV Spring Symposium will run under the logo “A Dermatological Opera”. As Verona has always been an inspiration to great minds and a meeting place of excellence, a place which attracts the best of the best, it is the perfect setting in which to house the 9th EADV Spring Symposium. Professor Giampiero Girolomoni (IT)

 

28th-30th of June 2012 Medical laser congress in Opatija, Croatia 2012 with Celebration of EMLA 30th anniversary

Dear Sir/Madam, It is our pleasure to inform you that we organise International medical laser congress that will take place in Opatija, Croatia 28th-30th of June 2012 and will gather some of the leading world specialists in field of laser application in different segments of medicine, including dermatology. Congress presents great opportunity for participants to improve their professional skills, to get together and exchange experience with international collegues and to enjoy their vacation in beautiful mediterranean ambience of town Opatija.  During the last day of the congress ,on 1st of July all participants will have the opportunity to attend opened discussion ,where they can make questions to some leading specialists in filed of medical laser application. In attachment you can find more details about the congress. If you are interested in participation we are at your disposal for further information OPATIA 2012 Congress 2nd announcement.docx OPATIA 2012 Congress timeschedule.docx . Your  answer will be appreciated. With best regards, Dijana Kanjuh, univ.bacc.oec assistant of Zlatko Simunovic, MD,FMH, ass.prof

 

7th IUSTI Conference, 6-8 September 2012, in Antalya - Turkey.

Dear Colleagues
On behalf of the organizing committee, it is our great pleasure to invite you to the 27th IUSTI Conference, which will be held between 6-8 September 2012, in Antalya - Turkey. Antalya based at the coast of the East Mediterranean, is one of the most enchanting cities of Turkey. The organizing committee wishes to welcome you to the conference, with the concept of "Ex Oriente Lux". Great and wonderful cultures have reared magnificent Empires and civilizations all over the East throughout the history with many influences on today's world. Many branches of social, medical and applied sciences have originated from the East and have illuminated the world. Once more, the light of science for sexually transmitted infections will rise from the mystic atmosphere of the East Mediterranean in 2012. The conference is highly apt to attract many health professionals from all over the world to Antayla with the slogan "STI and HIV: Time for protection". Please note down the dates for this exciting event, to share the lastest information and advances in the treatments of sexually transmitted infections, and to enjoy the beauties of this magical city. We will be grateful by your company, as the light of knowledge rises from this eastern paradise. We are happy to inform you that abstract submission for the 27th IUSTI Europe Congress is now open. Abstracts shall be submitted via an online abstract submission system. Please click here to submit your abstract and view the Abstract Submission Rules, Congress Themes & Topics. Additionally, online accommodation reservation is available via the online registration system. We would like to inform you that september is a very busy month for Antalya and recommend you to make your reservation as early as possible. Please click here to see the hotel alternatives and prices. We look forward to receiving your abstracts and welcoming you in Antalya.
Best Regards, Demir SERTER, President, Deniz GOKENGIN, Co-President

26th September, 2012 EUROPEAN SOCIETY FOR PHOTODERMATOLOGY

E-mail: info@espd.eu.com Website: www.espd.eu.com

Pre originál programu vo Worde kliknite na Scientific Programme

Scientific Programme 13th Annual Photodermatology Day 1.00pm – 5.00pm, Wednesday 26th September, 2012 Hall 4, Prague Congress Centre 5, Kvetna 65, Prague

1.00-1.20   Welcome   John Hawk (London,UK)

Session 1 : Chairpersons : Marie-Claude Marguery (Toulouse, France), Karel Ettler (Hradec Králové, Czech Republic), John Hawk

1.20-1.40   Pellagra – The Forgotten Photodermatosis Alex Anstey (Cardiff, Wales)

1.40-2.00 Photodynamic Therapy – Where It Stands Today Sally Ibbotson (Dundee, UK)

2.00-2.35  The Ian Magnus Memorial Lecture Photodermatology and Photomedicine  –  What Is the Future?  Herbert Hoenigsmann (Vienna, Austria)

2.35-3.10 Keynote Lecture Photoimmunology – New Insights  Thomas Schwarz (Kiel, Germany)

3.10-3.30 Sunscreen Photoprotection – What Really Matters?Gillian Murphy (Dublin, Ireland)

3.30-3.50 Phototherapy – Clinical Use of Lasers in Medical Dermatology Giovanni Leone (Rome, Italy)

3.50-4.00  Coffee Break

Session 2 : Chairpersons : Pierre Thomas( Lille, France), Rik Roelandts (Leuven, Belgium), Vladimir Hegyi (Bratislava, Slovakia)

4.05 -4.55  Short Communications (5 x 7 minutes for presentation + 3 minutes for questions)

4.55-5.00 Concluding Remarks  John Hawk (London, UK)

5.00  Close of meeting

 

27. – 30. 9. 2012,  21st EADV Congress, Praha, ČR www.eadv.org

Dear Friends and Colleagues, It is our very great pleasure to invite you to the 21st annual EADV Congress that will be held in the historic city of Prague, capital of the Czech Republic. This is the second time the EADV has held a Congress in Prague, a city that bridges the cultures of Eastern and Western Europe.The 21st congress will be different! For the first time in the history of the EADV the board has appointed as president of the congress an individual from a country outside the Congress venue. Professor Andris Rubins from Riga, Latvia will be the Congress President in Prague.  The local scientific committee will be comprised of Latvian dermatologists and there will be a strong presence of Baltic and neighbouring dermatologists at our meeting. Czech dermatologists, who will of course also be present in large numbers, have graciously agreed to facilitate the running of our congress in Prague but will not be primarily involved in its organisational aspects, a new dimension to our premier annual educational event.The theme of this Congress is “Skin is Vital”. This emphasises the central importance of skin in our health and well-being.  Physicians and scientists from all over the world will gather in Prague for this Congress.  Leading European, international, regional and local speakers will provide top level knowledge in basic as well as clinical dermatology, skin and skin cancer surgery, cosmetic dermatology, skin infections, venereology and many other fields of dermatology.  During the What’s New plenary lectures and Masters of Dermatology sessions Congress participants will have the opportunity to meet the leaders of dermatology and medical science.
The exciting combination of this dynamic scientific programme and the multiple attractions of the charming cultural capital of the Czech Republic are proving irresistible to many who have already decided to come to the 21st EADV congress! Join us in Prague for what promises to be a wonderful event!

Frank Powell, EADV President 2010-2012, Andris Rubins, Congress President

 

5 - 6 October, 2012

Dear ADA Board Member,
as you know our  »18th Alpe – Danube – Adria Congress on Sexually Transmitted Diseas and Genital Dermatology«  will be held this year in Bled,
Slovenia. You are kindly invited to attend the Congress, if possible, with the lecture of your choice. The costs of acommodation and registration fee will be
covered by the organizer. Please inform your national Society about the Congress. Please find the Announcement with registration and abstract forms on our
website: http://www.zsd.si/?q=sl/%C2%BB18th-alpe-%E2%80%93-danube-%E2%80%93-adria-congress-sexually-transmitted-diseas-and-genital-dermatology%C2%AB
Please confirm recieving this invitation. If you have any questions, please contact me.
With kind regards Marko Potočnik marko.potocnik@siol.net

Some colleagues had problems with opening the Congress website, if you have the same problem, please open the website of  the Dermatovenereological
Society of Slovenia: http://www.zsd.si
or http://www.zsd.si/?q=sl/%C2%BB18th-alp-%E2%80%93-danube-%E2%80%93-adria-congress-sexually-transmitted-diseas-and-genital-dermatology%C2%AB

where you can find the information, and registration, accomodation and abstract forms. I am very sorry for this incovenence. If you have any questions or problems with the registration, please contact me.With kind regards Marko Potočnik marko.potocnik@siol.net

 

 

Opatija, Croatia, October 18-20, 2012.

Dear Friends and Colleagues, It is our honor and great pleasure to invite you on behalf of the Local Scientific and Organizing Committee to attend the International Scientific Congress Update in Dermatologic Drug Therapy in Opatija, Croatia, October 18-20, 2012. The Congress venue is Grand Hotel Adriatic, Opatija, which is a world known congress centre with all necessary congress facilities. Opatija as a traditional winter/summer resort known for 165 years and a venue of cultural events from emperor Franz Josef of Austria, through kings and emperors, writers, philosophers, poets and composers who used to stay here – let us mention some of them: William II, Elisabeth the queen of Romania who used to publish poems under alias Carmen Sylva, then the empress Sissi, the writers A. P. Chekhov and James Joyce, the ballet dancer Isadora Duncan, and the composers Gustav Mahler and Giacomo Puccini. To see and to be seen – it was the motto for those who came to Opatija. Opatija has always been inspiration to great minds. Welcome and see you in Opatija!

CONGRESS MAIN TOPICS: Pharmacology, Systemic Drugs in Dermatotherapy, Current Topical Drugs, Pathomechanisms of, Adverse Drug Reactions in Dermatology, Clinical Manifestation of Adverse Drug Reactions, Diagnosis of Drug Hypersensitivity, Desensitization

Jasna Lipozenčić, Congress President

 

24-27 October 2012

     We are pleased to inform you that the 3rd CCD 2012 and the 65th National Congress of DSSA will take place at the International Convention Centre in  Durban, South Africa between 24-27 October this year 2012 - http://www.ccd2012.co.za/

Congress Secretariat: Turners Conferences  PO Box 1935 Durban 4000 South Africa Telephone: +27 31 368 8000 Fax: +27 31 368 6623 Email: info@ccd2012.co.za

 

 

 

14-17 November 2012 - Barcelona, Spain, 6th World Meeting of Interdisciplinary Melanoma Skin Cancer Centers & 8th EADO Congress

The spirit of the conference from the beginning in 2007, is to create a different atmosphere to make possible the discussion of the melanoma and skin cancer under a multidisciplinary perspective. The conference joint experts from the teams of different continents that will share their work and projects with breakout sessions that will address the following topics: Melanoma Education, Prevention and Training, Melanoma Tumor Tissue Procurement, Collaborative Research, Melanoma Treatment and Clinical Trials and Quality assurance in Melanoma / Skin cancer

 


Zahraničné podujatia 2013

 

23-26 May 2013 - Cracow, Poland, 10th EADV Spring Symposium

 

4.-7. júla 2013 - Paríž

Organised every 3 years by the Fondation René Touraine, an international foundation for dermatology and under the auspices of the EADV Psoriasis taskforce, PSORIASIS2013 - the Psoriasis International Network Congress - will be a most valuable scientific event chaired by Luigi Naldi, President of the PSONET !Join PSO 2013, to get the great opportunity to exchange, learn, interact and network with colleagues from worldwilde!

Key Dates, Open registration & Abstracts submission: October 2012, Abstracts submission deadline: February 15, 2013,Early registration fees deadline: March 20, 2013

Hotel reservation deadline: May 4, 2013, Opening of the Congress of the Psoriasis International Network: July 4, 2013

Continuing Medical Education PSO2013 will be seeking approval from the European Association Council for Continuing Medical

Education in Brussels (EACCME), an institution of the UEMS, to provide EACCME credits for the attendance at the scientific sessions. More information will be posted soon on the congress website. Visit the congress website for regularly posted and updated information: www.pso2013.com

Congress Office: PSORIASIS 2013 MCI - 24 rue Chauchat - 75009 Paris - France Tel: +33 (0)1 53 85 82 39- Fax: +33 (0)1 53 85 82 83 - Email: pso2013@mci-group.com

Dear national coordinator,
The 4th Congress of the Psoriasis International Network - PSO 2013 is approaching. You were greatly responsible for the large success of this international congress in 2010, which established records for attendance and submitted abstracts on psoriasis-related meetings. Thank you again for your invaluable contribution. In order to make of the PSO 2013 congress even a greater event we need your assistance to help promoting it. You will find here enclosed a promotional powerpoint slide for the congress that you can put at the end of the presentations you will be giving during the year to come. We count on your help to promote the PSO 2013 Congress and to divulge the information, as national coordinator, to your fellow colleagues interested by psoriasis management. On this matter, you will be soon contacted by MCI, responsible for the Congress organisation, to help with disseminating the Congress promotional material in your country, in particularly at the meeting of your national society of dermatology. Please be reminded that the 4th Congress of the Psoriasis International Network - PSO 2013 will take place at Palais des Congrès in Paris, from July 4 to July 7, 2013. Do not forget to save the date!! Do not forget to check regularly the website www.pso2013.com for updates on the congress.
Best regards, Cheila Ramalho Project Officer - Psoriasis International Network, Fondation René Touraine, Hôpital Saint Louis - Pavillon Bazin 1, av. Claude Vellefaux - 75010 Paris, France Tel: +33 (0)1 53 72 20 80 Fax: +33 (0)1 53 72 20 61 Email: weboffice@psoriasis-international.org  www.psoriasis-international.org  www.fondation-r-touraine.org

 

25-27 September 2013 - Madrid, Spain, 12th World Congress of Pediatric Dermatology  www.wcpd2013.com

 

3-6 October 2013 - Istanbul, Turkey, 22nd EADV Congress


Zahraničné podujatia 2014

 

12-14. Jún 2014, Kieler Schloss, Kiel, Nemecko

Dear Colleagues and ESPD Members,

Mark now your calendar for the International Meeting of the European Society for Pediatric Dermatology in 2014!

The ESPD devotes its studies to the promotion of teaching, scientific research and international contacts in Europe in the field of pediatric dermatology. Be part of another highly professional meeting; join lectures and discussion on hot dermato-pediatric topics and have a determining influence on which highlights of research will be presented by submitting your abstracts! Save these dates: Date 12-14 June 2014 Venue Kieler Schloss, Kiel/Germany Chair Prof. Dr. med. Regina Fölster-Holst University Hospital Schleswig-Holstein Kiel/Germany. Any details on the 12th ESPD Congress will be accessible in due course on www.ESPD2014.com. Please click here to download the “Save the Date Flyer”. For any further information please do not hesitate to contact our PCO partner MCI at: MCI Deutschland GmbH MCI – Berlin Office Markgrafenstr. 56 10117 Berlin/Germany ESPD@mci-group.com , Phone: +49 30 20 45 90, Fax: +49 30 20 45 950. We are already now looking forward to a very interactive and interdisciplinary congress in 2014! Discover Northern German hospitality and the coastal charm – Welcome to Kiel! Yours sincerely, Your ESPD team

 

3-6 September 2014 - Edinburgh, United Kingdom, XV. World Congress on Cancers of the Skin

For further information, please visit www.wccs2014.org

Dear Skin Cancer Specialist,
From September 3rd to 6th 2014, usaully a great time of the year, the 15th World Congress on Cancers of the Skin (WCCS 2014) will take place in the UK in historic and picturesque Edinburgh, capital of Scotland. This famous city is the home of a landmark castle on a cliff top, of the British royal family's former Royal Yacht Britannia, and of many architecturally beautiful buildings. In addition Edinburgh is the gateway to a host of world-renowned golf courses and major scenic attractions.
However, Scotland too is a country where skin cancer rates, in a fair-skinned population accustomed to sunny holidays and often ill-advised sunbed use, are of major concern. The 15th WCCS will appropriately consider all aspects of this subject, from the clinical, histological and genetic nature of these cancers, to how best to prevent and treat them. Addressing this major issue will be a superior faculty of speakers drawn from all of the UK, continental Europe, the USA, Canada, Africa, South America, Asia, Australia and New Zealand, clearly demonstrating the thoroughly global importance of the topic. The venue for this signal event will be the superbly suitable Edinburgh International Congress Centre (EICC) situated in the city centre. Social events in equally excellent settings will accompany the congress, as will a host of tours to suit both sightseer and sportsman.
Given the major worldwide importance in incidence, morbidity, mortality and cost to society of skin cancer, this conference will attract a very large number of delegates from all over the globe, and we invite you to join them. Please do indicate your preliminary interest by sending your details to wccs2014@bad.org.uk, though this will of course not commit you further. Updates on the Congress will also be available on this website. I do hope we shall see you at the meeting for a major academic, social and sightseeing event. Very best wishes.
Professor John Hawk Congress President, Professor Alex Anstey Secretary General, Dr Perry Robins Honorary Congress President


 

Zahraničné podujatia 2015

 

23rd World Congress of Dermatology June 8–13, 2015 (pre informácie v pdf formáte kliknite na WCD_Vancouver2015_announcement.pdf  1Mb)

secretariat #206-2590 Granville Street Vancouver, British Columbia, V6H 3H1 Canada, Phone: +001.604.738.8600 Fax: +001.604.738.8697, Email: info@derm2015.org, Follow us online for updates and details on registration, abstract submission and travel. We welcome your comments and feedback. Presented under the auspices of the International League of Dermatological Societies.

Key WCD dates

Delegate registration opens March 2013, Housing Bureau opens March 2013, Early bird registration fee deadline December 31, 2013, Online abstract submissions opens January 15, 2014, Pre-registration fee deadline August 29, 2014, Abstract acceptance notification December 15, 2014, Extended registration fee/abstract, presenter registration deadline March 13, 2015, Room reservation and changes deadline March 13, 2015, Registration cancellation deadline May 8, 2015, On-site registration opens June 8, 2015

Key WCD facts

• Six days of interactive Congress sessions and plenaries, including ILDS National and Affiliate Society Meetings, Dermatology Forums for Health Professionals, and Patient Advocacy and Support Forums

• Rising young stars in dermatology from around the world will be featured as speakers and presenters

• State-of-the-art Technical Exhibition with the latest dermatology products and services

• Vancouver is easy to access — over 90% of Congress delegates will arrive on a direct flight or a one-stop airline connection

WCD Organization

President Jerry Shapiro

Secretary-General Harvey Lui

WCD Scientific Program Committee

Jean Bolognia, Chair, Wolfram Sterry, Georg Stingl, Hee Chul Eun, Christopher Griffiths, Hemangi R. Jerajani, Abdul-Ghani Kibbi, Harvey Lui, Yoshiki Miyachi, Marcia Ramos-e-Silva, Jerry Shapiro, Xuejun Zhang

The international league of dermatologic societies

www.ilds.org

The ILDS is a non-governmental organization in official relations with the World Health Organization. It was formed to:

• Stimulate the cooperation of societies of dermatology and societies interested in all fields of cutaneous medicine and biology throughout the world

• Encourage the worldwide advancement of dermatological education, care and sciences

• Promote personal and professional relations among the dermatologists of the world

• Represent dermatology in commissions and international health organizations

• Organize a World Congress of Dermatology every four years

LDS Board

President Wolfram Sterry

Secretary-General Yoshiki Miyachi

Treasurer Mary E. Maloney

ILDS Board of Directors

Jean L. Bolognia, Francisco Camacho-Martinez, Hee Chul Eun, Christopher E. M. Griffiths, Roderick J. Hay, Chung-Hong Hu, Hemangi R. Jerajani, Abdul-Ghani Kibbi, Harvey Lui, Jorge Ocampo-Candiani, David M. Pariser, Marcia Ramos-e-Silva, Jean-Hilaire Saurat, Jerry Shapiro, Xuejun Zhang

ILDS Administrative Officer

Eve Arnold

Ten reasons to be in Vancouver for the 2015 world congress of dermatology

1. A Global Celebration of Dermatology.

The largest international gathering for dermatology takes place only once every four years, and represents over 136 national and subspecialty societies from around the world. Dating back to 1889, the

World Congress of Dermatology predates the modern Olympics!

2. Welcome Bac k to a Spectacular Setting in North America. 2015 marks the return of the World Congress of Dermatology to North America for the first time since the 1992 WCD in New York City. Vancouver is consistently ranked as one of the most beautiful and livable international cities. Come and see why so many people dream of visiting and living in Vancouver.

3. A World-Class Scientific Program. Where else can you share experiences and knowledge with colleagues and friends from around the world? This will be the only dermatology event in 2015 that features the best speakers and leaders from every continent.

4. Your Gateway to a Special Family Holiday.  Spend extra time before or after the 2015 WCD to explore a special part of the world — a cruise ship tour to Alaska, a train ride to the Rocky Mountains, or a short flight to California —Vancouver will be the jumping-off point for you and your family.

5. A Technology Enabled and Enhanced Congress. The latest social media and smartphone/tablet apps are being developed for participants before and during the 2015 WCD. We promise a novel and highly interactive program to enhance your Congress experience.

6. A New, State-of-the-Art Convention Centre. The Vancouver Convention Centre will be the home of the 2015 WCD and is situated in the heart of downtown on the harbour front with stunning views of the mountains and sea.

7. Accommoda tions for Everyone.  13,000 hotel rooms are within safe direct walking distance from the convention centre. There’s something to meet all needs — from the budget-conscious to those seeking a full-service experience.

8. Scholarships and Travel Support for Developing Countries and Young Dermatologists.  The 2015 WCD will be inclusive and responsive. A generous scholarship and grant program will help us ensure that the world’s best and brightest are able to participate in Vancouver.

9. We’re Inviting Everyone in Dermatology. The 2015 WCD will feature special sessions for scientists, dermatology nurses, physician assistants, allied health professionals, and esthetic technicians. We’re also planning events by patient support and advocacy groups from around the world to give you special insights from skin patients.

10. Come and Experience Canadian Hospitality.

Vancouver is one of the world’s most cosmopolitan cities. No matter where you’re from, you will feel like you belong here as soon as you arrive. When you’re not at the WCD itself, you can enjoy world-class dining, shopping, and unique tourist attractions.

 


ARCHÍV PODUJATÍ    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011