Podujatia SDVS v roku 2013

Jún

6. – 8. 6. 2013 IX. kongres ČDS+SDS  Místo konání: Praha, Top hotel, Délka trvání: 2 dny, Pořadatel: ČDS ČLS JEP, SDVS, Odborný garant: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, Kontakt: www.derm.cz ; www.jasta.cz ; www.tophotel.cz    1 oznameni Kongres CDS-SDS_2013  

Október

11.-12.10.2013 Dermatózy detí. Slovenská pediatrická dermatovenerologická konferencia s medzinárodnou účasťou. hotel Saffron, Bratislava. Hlavný organizátor a odborný garant: doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD, buchvald@nextra.sk , Slovenská dermatovenerologická spoločnost'. Spoluorganizátor  Pracovná skupina pediatrickej dermatovenerológie SDVS,

25.10.2013 (piatok) o 14, 00 hod

Krajský seminár pri príležitosti životného jubilea prof. MUDr. Jozefa Buchvalda, DrSc.,poslucháreň Dermatovenerologickej kliniky LFUK a UNB pracovisko Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava. Hlavný organizátor a odborný garant: Občianske združenie DERMA KLINIKA a Slovenská dermatovenerologická spoločnosť,  prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., prednostka Dermatovenerologickej kliniky LF UK, Krajská odborníčka MZ SR v odbore Dermatovenerológia,  02 / 57 290 270, 02 / 57 290 806, e-mail:andrea.margulova@sm.unb.sk

December

13.-14.12.2013, XIV.-te Smrdácke dni, Prírodné liečebné kúpele Smrdáky. Témy: psoriáza, atopická dermatída, melanóm, balneoterapia, varia. Hlavný organizátor a odborný garant: Slovenská dermatovenerologická spoločnost'. Spoluorganizátor Fotobiologická sekcia SDVS. Organizačné zabezpečenie podujatia: MUDr. Ján Lidaj, Prírodné liečebné kúpele, 906 03 Smrdáky, tel. 0903 425 950 jan.lidaj@spasmrdaky.sk


Občianske združenie „Kožní lekári za zdravú kožu.“ Plán školiacich akcií v odbore dermatovenerológia na rok 2013

8.- 9.3. 2013, hotel Victoria, Martin, Urtikaria, Dermatoskopia v praxi, Histopatologické repetitorium, Kurz skleroterapie mikrovarixov, Kontaktná osoba: MUDr. V. Flimer, Sládkovičova 8, Žiar nad Hronom

17.- 18.5. 2013,  hotel Victoria, Martin,Bulózne ochorenia detského veku, Dermatózy kojeneckého veku, starostlivosť o kožu novorodenca, Diferenciálna diagnostika exantémov II. časť, Kontaktná osoba : MUDr. G. Kolátorová, Líščie údolie 57, Bratislava

20.- 21.9. 2013, hotel Victoria, Martin, Fototerapia, Možnosti laseroterapie v dermatológii, Archivácia v ambulantnej praxi, Histopatologické repetitorium Kontaktná osoba: MUDr. V. Flimer, Sládkovičova 8, Žiar nad Hronom

8.- 9.11. 2013,  hotel Victoria, Martin, Trichológia v praxi, Možnosti cievnej chirurgie dnes, Liekové alergie a možnosti diagnostiky, Dermatologické komplikácie biologickej liečby v onkológii, Kontaktná osoba : MUDr. G. Kolátorová, Líščie údolie 57, Bratislava


6.–8.6.2013 IX. kongres ČDS+SDS  

Místo konání: Praha, Top hotel, Délka trvání: 2 dny, Pořadatel: ČDS ČLS JEP, SDVS, Odborný garant: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, Kontakt: www.derm.cz ; www.jasta.cz ; www.tophotel.cz    1 oznameni Kongres CDS-SDS_2013   Registrační formulář

Vážené kolegyně a kolegové,

deváté setkání českých a slovenských dermatovenerologů proběhne od 6. do 8. 6. 2013 v Praze. V letošním roce se k nám navíc připojí během pátečního odpoledne i praktičtí lékaři, kteří budou mít na pozvání naší Sekce dětské dermatovenerologie ČDS ČLS JEP v oddělených prostorách stejného hotelu samostatné symposium. Výhodou je, že se jejich zasedání můžeme v rámci jednoho registračního poplatku zúčastnit, ale můžeme také zůstat ve velkém sále na našem hlavním programu. Toto je jediný odborný paralelní program, jinak vše odborně důležité se bude odehrávat na jednom místě. Tento kongres se tedy bude organizačně podobat našemu úspěšnému třetímu kongresu, který jsme pořádali ve stejném hotelu v roce 2007.Rádi bychom opět zorganizovali několik prakticky zaměřených edukačních kurzů vedených odborníky na prezentovanou tématiku. Chystáme aktuálně koncipovaný odborný program, zajímavou společenskou část ve čtvrtek i v pátek a při troše štěstí s počasím i prosluněnou předprázdninovou Prahu. Budeme si samozřejmě extrémně považovat účastníků ze Slovenska. Předpokládáme jako v minulých letech, že si společně s výbory obou odborných společností budeme moci užívat 3 příjemné dny se zhruba sedmi sty kolegy z obou zemí. To je určitě dobrý důvod, abychom si 6.–8. červen letošního roku už teď červeně zaškrtli v našem diáři.

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, Předseda České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP

VŠEOBECNÉ INFORMACE

MÍSTO KONÁNÍ TOP HOTEL Praha Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4-Chodov Česká republika Tel.: +420 267 284 111, Fax: +420 272 765 854 www.tophotel.cz

DOPRAVA Autem od Brna: na konci D1 exitem 1do směru Spořilov, ale ke světelné křižovatce vpravo, na ní křížíte ul. Tűrkova rovně, po 80 m doprava do ul. Klapálkova, pak první ulicí doprava do ul. Blažimská. TOP HOTEL Praha vidíte po levé straně. MHD: Trasa metra C směr Háje – zastávka Chodov – přestup na autobus č. 115 – zastávka Městský archiv (přímo před hotelem)

DOBA KONÁNÍ Čtvrtek 6. 6. až sobota 8. 6. 2013

REGISTRACE • přes aktivní formulář na internetových stránkách www.jasta.cz  • přiložený registrační formulář poštou na Jasta s.r.o., Chudenická 1086/22, 102 00 Praha 10, faxem na 267 913 943 nebo naskenovaný e-mailem na hkropikova@telecom.cz.

PŘIHLÁŠKA K AKTIVNÍ ÚČASTI Po výše uvedené registraci vložte svůj abstrakt do příslušného formuláře webové stránky. Deadline k přihlášce k aktivní účasti je do 30. 4. 2013. Zvolte vaši preferenci přednášky nebo posteru. V abstraktu uveďte název sdělení, autora, pracoviště a text s maximem 200 slov.

Program:

 


11.-12.10.2013 Dermatózy detí, Slovenská pediatrická dermatovenerologická konferencia s medzinárodnou účasťou, hotel Saffron, Bratislava. Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, Pracovná skupina pediatrickej dermatovenerológie SDVS. Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia, po troch rokoch si Vás znova dovoľujeme pozvať na slovenskú konferenciu venovanú pediatrickej dermatovenerológii. Týmto odborným podujatím chceme nadviazať na obnovenú tradíciu stretnutí nás všetkých, ktorí máme záujem o neľahkú, ale veľmi zaujímavú problematiku kožných chorôb u detí. Tých, ktorí sa detským pacientom venujeme ako hlavnej náplni svojej práce, ale aj tých, ktorí sa s dermatózami detí stretávajú zriedkavejšie. Budeme sa snažiť pripraviť odborný program, v ktorom si každý účastník bude môcť nájsť niečo nové a podnetné. Na národnej konferencii privítame viacerých pediatrických dermatovenerológov zo zahraničia, našich priateľov z Českej republiky, Maďarska a Holandska, ale ťažiskom odborného programu budú príspevky domácich, slovenských autorov. Rád by som Vás preto v mene organizačného výboru pozval k aktívnej účasti, príďte sa s kolegami podeliť o svoje poznatky a skúsenosti z práce s detskými pacientmi. Vítaní sú, samozrejme, aj všetci pasívni poslucháči, veď možnosť dozvedieť sa niečo nové z odboru a stretnúť sa s priateľmi je zmyslom organizovania takýchto podujatí. Doc. MUDr. Dušan Buchvald, CSc. za organizačný výbor

Organizačný výbor konferencie:

doc. MUDr. Dušan Buchvald, CSc, doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc, prof. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD, MUDr. Gabriela Kolátorová, prim. MUDr. Ján Lidaj, prim. MUDr. Zuzana Velická, CSc, Emília Kurucová

Sekretariát konferencie: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava, kontakt Emília Kurucová, tel: 02/5263 5603, 02/5292 2017, e-mail: kurucova@sls.sk , pre klasickú poštu označenie na obálke: DERMATO

Miesto konania: Hotel Saffron****, Radlinského 27, 811 07 Bratislava, www.hotelsaffron.sk

 

Hotel Saffron a mapka okolia hotela, kliknite na zmenšený obrázok a otvorí sa mapka

 

 

Možnosti registrácie a objednávky ubytovania: Klasická pošta: adresa sekretariátu konferencie, On-line: www.sdvs.sk

Predbežný program konferencie:

piatok 11.10.    15,00 otvorenie

                       15,30-18,00 odborný program

sobota 12.10.     8,00-13,00 odborný program

                       13,00 ukončenie

  Termíny a poplatky:
  registrácia (prihláška + platba) do 10.9 do 30.9. na mieste
  člen SDVS 25,- € 35,- € 40,- €
  nečlen SDVS 40,- € 40,- € 40,- €

ubytovanie (prihlášky + platba):    najneskôr do 10.9., abstrakty (len cez www.sdvs.sk): najneskôr do 10.9.

Platba: bankovým prevodom, majiteľ účtu: Slovenská lekárska spoločnosť, názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s., adresa banky: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25, číslo účtu: 4532012/0200, variabilný symbol: 131084005

Zrušenie registrácie a vrátenie konferenčného poplatku (po odrátaní 50% výšky poplatku) akceptujeme do 20.0.2013 ev. vyslanie náhradníka.

Ubytovanie: Hotel Saffron****, Radlinského 27, 811 07 Bratislava, www.hotelsaffron.sk

cena za izbu: 1 osoba v izbe s raňajkami/noc 59,- €

                    2 osoby v izbe s raňajkami/noc 69,- €

k cene sa pripočítava miestny poplatok 1,65 €/osobu/noc

V prípade zvýšeného záujmu oproti kapacitným možnostiam organizátori budú prihliadať na dátum objednávky ubytovania. Prednosť budú mať skôr prihlásení.

Kópiu dokladu o zaplatení ubytovania odošlite spolu s registračným formulárom a prihláškou na ubytovanie poštou na sekretariát konferencie najneskôr do 10.9.2013! V prípade online registrácie a objednávky ubytovania cez stránky www.sdvs.sk stačí do tohto dátumu poslať na sekretariát konferencie len kópiu dokladu o zaplatení ubytovania klasickou poštou.

Po uvedenom termíne nebude sekretariát kongresu zabezpečovať ubytovanie pre účastníkov. Po termíne došlé platby ev. objednávky ubytovania nebudú akceptované.

 

Program

----------------------------------  Piatok 11.10.  ----------------------------------------------

15,00 – 15,15 hod.      Otvorenie konferencie

I. sekcia (15,15 – 16,50 hod.) predsedníctvo: Hegyi, V., Martinásková, K.

15,15 – 15,30 hod.      PUVA a UVA1 fototerapia v liečbe sclerodermia circumscripta

Velická, Z., Petrovajová, M. Detská dermatovenerologická klinika LFUK a DFNsP, Bratislava

15,31 – 15,46 hod.      Neobvyklé formy tineí u detí

Danilla, T. Detská dermatovenerologická klinika LFUK a DFNsP, Bratislava

15,47 – 16,02 hod.      Cielená a digitálna fototerapia – čo je nové?

Hegyi, V., Detská dermatovenerologická klinika LFUK a DFNsP, Bratislava

16,03 – 16,18 hod.     Monogénové autozápalové choroby z pohľadu detského dermatovenerológa

Buchvald, D., Detská dermatovenerologická klinika LFUK a DFNsP, Bratislava

16,19 – 16,34 hod.      Epidermolysis bullosa congenita v nekroptickom materiáli

Adamicová, K.1, Balhárek, T.1, Fetisovová, Ž.2, Lučanová, L.3, Nyitrayová, O.4

1Ústav patologickej anatómie, 2Dermatovenerologická klinika, 3Neonatologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, 4Cytopathos, s. r. o. Bratislava

16,35 – 16,50 hod.      Prevencia výskytu HPV infekcií - realita či sen

Škutilová, E., Dermatovenerologická ambulancia, NZZ Bratislava

16,50 – 17,10 hod.      Prestávka na kávu

II. sekcia (17,10 – 18,45 hod.) Predsedníctvo: Danilla, T., Buchvald, D.

17,10 – 17,25 hod.     Možnosti vzniku zápalu v koži vplyvom neurokutánnych podnetov u chorých s atopickou dermatitídou

Danilla, T., Detská dermatovenerologická klinika LFUK a DFNsP, Bratislava

17,26 – 17,41 hod.      Ectodermal dysplasias

Szalai, Z. , Department of dermatology, Heim Pál Children's Hospital, Budapest, Hungary

17,42 – 17,57 hod.      The prevalence and risk factors of acne vulgaris in Africa

Hogewoning, A., Detská dermatovenerologická klinika LFUK a DFNsP, Bratislava

17,58 – 18,13 hod.      Vzácné onemocnění – „nemoc motýlích křídel“

Bučková, H., Dětské kožní oddělení Pediatrické kliniky FN Brno a LF MU, Brno

18,14 – 18,29 hod.     Kojenec s dechovými obtížemi a puchýřnatým kožním onemocněním

Čapková, Š., Dermatologické oddělení pro děti, FN Motol, Praha

18,30 – 18,45 hod.      Osteoma cutis

Polášková, S., Dětská kožní ambulance Dermatovenerologické kliniky VFN a UK, Praha

20,00 hod.                   Slávnostné udelenie pocty Slovenskej lekárskej spoločnosti „Čestné členstvo Slovenskej lekárskej spoločnosti“ Doc. MUDr. Tiborovi Danillovi, CSc. odovzdá prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.

20,30 hod.                   Večera

-----------------------------------   Sobota 12.10.  ---------------------------------------------------

I. sekcia (9,00 – 10,35 hod.) Predsedníctvo: Šimaljaková, M., Péč, J.

9,00 – 9,15 hod.         Difúzna reflexná spektrofotometria a jej využitie v dermatovenerológii

Petrovajová, M., Hegyi, V., Detská dermatovenerologická klinika LFUK a DFNsP, Bratislava

9,16 – 9,31 hod.          HPV infekcia u adolescenta s diabetes mellitus 1. typu

Kráľová, M., Švecová, D., Dermatovenerologická klinika LFUK a UNB, Bratislava

9,32 – 9,47 hod.          Kam sa podeli chorí s atopickou dermatitídou?

Danilla, T., Detská dermatovenerologická klinika LFUK a DFNsP, Bratislava

9,48 – 10,03 hod.        Exantém  a systémové postihnutie v detskom veku

Martinásková, K.1 Vorčáková, K.2, 1Dermatovenerologické oddelenie FNsP J.A.Reimana, Prešov, 2Kožná klinika UNM a JLFUK, Martin

10,04  - 10,19 hod.     Balneoterapia detí v podmienkach PLK Smrdáky

Masarovičová, A., Lidaj, J., PLK Smrdáky

10,20 – 10,35 hod.     Syphilis connata  – bude doménou dermatovenerológov alebo pediatrov?

Danilla, T., Detská dermatovenerologická klinika LFUK a DFNsP, Bratislava

10,35 – 10,55 hod.      Prestávka na kávu

II. sekcia (10,55 – 12,30 hod.) Predsedníctvo: Velická, Z., Lidaj, J.

10,55 – 11,10 hod.      Tuberózna skleróza

Baloghová, J., Klinika dermatovenerológie, LF UPJŠ a UNLP Košice

11,11 – 11,26 hod.      Mnohopočetný pilárny leiomyóm u dieťaťa.

Danilla, T., Detská dermatovenerologická klinika LFUK a DFNsP, Bratislava

11,27 – 11,42 hod.     Kongenitálne névy u detí Dermatovenerologického oddelenia FNsP J. A. Reimana Prešov 

Kováčová, S., Martinásková, K., Nagyová, B., Dermatovenerologické oddelenie FNsP  J. A. Reimana, Prešov

11,43 – 11,58 hod.      Liečba veľkého kongenitálneho hemangiómu metoprololom

Prílepková, S.1, Oravec, J.2, Urbanček, S.1, Stančoková, Z.3

1Dermatovenerologická klinika SZU a 3Novorodenecké oddelenie FNsP F.D. Roosevelta, 2Detská kardiologická ambulancia a 3Detská klinika  DFN, Banská Bystrica

11,59 – 12,14 hod.     Vplyv UVA1 žiarenia na mikrobiálne osídlenie kožných lézií u detí s atopickou dermatitídou

Čárska, N.1, Hegyi, V.1, Slobodníková, L.2, Hupková, H.2, Danilla, T.1

1Detská dermatovenerologická klinika LFUK a DFNsP, Bratislava, 2Mikrobiologický ústav LFUK a UN, Bratislava

12,15 – 12,30 hod.      Detská koža, detská duša

Lidaj, J.1, Lidajová, T.2, 1PLK Smrdáky, 2Pediater sro, Senica

12,30 hod.                   Ukončenie konferencie

12,45 hod.                   Obed


Občianske združenie DERMA KLINIKA a Slovenská dermatovenerologická spoločnosť

Pozvánka na krajský seminár pri príležitosti životného jubilea prof. MUDr. Jozefa Buchvalda, DrSc.

Miesto konania : poslucháreň Dermatovenerologickej kliniky LFUK a UNB pracovisko Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Dátum konania: 25.10.2013 (piatok) o 14, 00 hod

Program

  1. Šimaljaková M.: Úvod (10 min.)

  2. Nemšovská J.: Anafylaktická reakcia a jej terapia (20 min.)

  3. Baumgartner J.: Laseroterapia získaných a vrodených vaskulárnych lézií (20 min.)

  4. Šustrová E.: Erysipelas a jeho komplikácie ( 25 min. )

  5. Žilínek O., Štefánik M.: Komplikácie eryzipelu predkolenia – kazuistika (15 min.)
Diskusia (30 min. )

  6. Kozub P. Szép Z., Šimaljaková M.: Hyperkeratosis lenticularis perstans - kazuistika (15 min.)

  7. Kováčiková Curková A., Poluchová E., Brezová D., Kráľová M., Šimaljaková M.: Okulárny syfilis – kazuistika (15 min)

  8. Gulánová B., Pastyriková L., Švecová D., Šimaljaková M.: Diagnostika a manažment dermatomyozitídy (20 min.)

  9. Kráľová M., Švecová D.: Condylomata acuminata gigantea u imunodeficientného pacienta - kazuistika  (15 min.)

10. Pastyriková L.: Diferenciálna diagnostika bulóznych dermatóz (20 min.)

Diskusia (30 min.)

Záver

Kredity budú udelené podľa noriem SACCME.

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., prednostka Dermatovenerologickej kliniky LF UK, Krajská odborníčka MZ SR v odbore Dermatovenerológia

Návratka 

Prosíme o potvrdenie účasti na krajskom seminári do 20.10.2013 písomne, telefonicky alebo e-mailom.

Tel.č.:        02 / 57 290 270, 02 / 57 290 806

e-mail:       andrea.margulova@sm.unb.sk

Kontakt:    prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., Dermatovenerologická klinika UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava 


 

13.-14.12.2013, XIV. Smrdácke dni

Slovenská lekárska spoločnosť (SLS) a jej zložka Slovenská dermatovenerologická spoločnosť (SDVS) a Fotobiologická sekcia SDVS spolu s vedením Slovenských liečebných kúpeľov (SLK) Piešťany a Prírodných liečebných kúpeľov (PLK) Smrdáky pripravujú v dňoch 13.-14. decembra 2013 vedeckú schôdzu XIV. Smrdácke dni. Cieľom tohto vedeckého podujatia bude možnosť prezentovať a prediskutovať Vaše skúsenosti s problematikou chronických dermatóz ako sú psoriáza, atopická dermatitída, ekzémy, problematikou melanómu a fotobiológie. Zároveň budete mať možnosť dozvedieť sa nielen o účinkoch prírodnej minerálnej vody, ktorá je ojedinelá v Európe, ale aj na vlastnej koži si budete môcť overiť pôsobenie prírodnej minerálnej vody a liečebných procedúr v rámci otvorených dverí kúpeľov. Tešíme sa na Vašu účasť. 

Slovak Medical Association (SMA), Slovak Dermatovenereological Society and Photobiological section of SDVS in cooperation with Slovak Health Spa Piestany and Natural Health Spa Smrdaky are organizing the „XIV. Smrdaky Days“ scientific meeting, which will be held in Smrdaky, Slovakia, in December 13-14th, 2013. The aim of this meeting will be the presentation  and discussion of your experience in photobiology and the treatment of psoriasis, atopic dermatitis, eczema and melanoma. The participants will also have the opportunity to be advised about the effect of natural mineral water and to be introduced into the spa procedures. During the Open Spa Afternoon there will be the possibility for everyone to try the spa therapy using the natural resources of mineral water and other health procedures. We look forward to your attending.                  

Dušan Buchvald                            Vladimír Hegyi                                 Ján Lidaj

Zastúpenie generálneho sponzora / Representation of general sponsor Klaus Pilz, generálny riaditeľ SLK Piešťany / General director of Slovak Health Spa Piestany 

Organizačný výbor / Organizing board

Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD., prezident SDVS/ President of Slovak Dermatovenereological Society

Ing. Marcel Moravčík, riaditeľ PLK / Director od Natural Health Spa Smrdáky

Prof. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD, predseda fotobiologickej sekcie / Head of Photobiological section MUDr. Ján Lidaj, vedúci lekár PLK / Head physician of Natural Health Spa Smrdáky

Emília Kurucová, SLS / Slovak Medical Association Bratislava

Miesto kongresu / Congress venue

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, Slovenská republika / Spa Smrdaky Slovak Republic

Vedecké témy / Scientific topics

Chronické dermatózy, psoriáza, ekzémy, melanoma malignum, fotobiológia

Chronic dermatoses, psoriasis, eczemas, melanoma malignum, photobiology

Rokovacie jazyky / Meeting languages

Slovenský / Slovak,  Český / Czech, Anglický / English (without translation)

Prednášky / Lectures

Trvanie prednášok 10´. Pozvaní prednášatelia 15´. Oral presentation 10´, invited speakers 15´.

Výstavy / Exhibitions

V priebehu Smrdáckych dní budú výstavy farmaceutických firiem. Pharmaceutical exhibitions will be organized during the meeting.

Konferenčné poplatky / Meeting fee                                                           Pri registrácii

Členovia SDVS a ČDS / Members of SDVS, CDS .....  17 €                                20 €

Nečlenovia SDVS a ČDS / Non members ..................  20 €                                25 €

Doprevádzajúce osoby / Accompanying persons ...... 10 €                                25 €      

Poznámka: Pozvaní prednášatelia a prvý autor prednášky neplatia registračný poplatok.     

Forma platby: bankovým prevodom na účet Slovenskej lekárskej spoločnosti: VÚB Bratislava-mesto.

Číslo účtu: 4532 012/0200 Variabilný symbol (VS): 13 1139 005 Konferenčný poplatok žiadame zaplatiť do 20.11.2013.

Plaťte prosím súčasne s odoslaním prihlášky na ubytovanie. Doprevádzajúce osoby si platia ubytovanie pri registrácii. Zahraniční účastníci môžu zaplatiť pri registrácii.

Payments for foreign participants should be made at the registration. Accompanying persons pay accommodation at the registration

Zrušenie registrácie a ubytovania bude akceptované do 1.12.2013. Po tomto termíne nebudú účastnícke poplatky refundované.

Odborný program / Scientific programme 

Piatok 13.12. / Friday Dec. 13, 2013                                           Sobota 14.12. / Saturday Dec. 14, 2013

16.00-16.30 Slávnostné otvorenie / Opening ceremony        09.30-13.00 Vedecké prednášky / Scientific lectures

16.30-18.30 Pozvaní prednášatelia / Invited speakers                                 

                       Vedecké prednášky / Scientific lectures             13.00-14.00 Obed / Lunch            

19.30                  Spoločenský večer  / Gala dinner                         14.00-16.00 Poobedie otvorených kúpel'ov   / Open Spa Afternoon

Ubytovanie / Accommodation

Ubytovanie v dvojposteľových izbách / accomodation in double rooms Hotel Centrál, Vietoris, Morava. Záujemcov o ubytovanie zaradíme do poradia podľa dátumu ich prihlášok. Náklady na ubytovanie registrovaným účastníkom na dni a noc kongresu hradí generálny sponzor SLK Piešťany a PLK Smrdáky. Ostatné dni / noci si účastníci musia zaplatiť sami. The general sponsor SLK Piestany and PLK Smrdaky will cover accomodation costs for this days / night of congress. Other days / nights must be pay.

Strava na 1 osobu / Food for 1 person: 16,60 € - platba pri registrácii / pay at the registration. V cene je zahrnuté / In price is included:

13.12. 2013 / December, 13, 2013 Slávnostná večera / Gala dinner

14.12. 2013 / December. 14, 2013 Raňajky / Breakfast, Obed / Lunch (reštaurácia / Restaurant Hotel Vietoris) 

Elektronická registrácia / Electronical registration

Online vyplnené prihlášky na účasť a ubytovanie posielajte do 20.11.2013. Po tomto termíne organizačný výbor nemôže garantovať účasť a ubytovanie. Please fill in the online registration and accommodation form and send it until the November 20, 2013. After this date, participation and accommodation cannot be guaranteed.

Kontakt / contact: Kongresové centrum dermatovenerológia, Slovenská lekárska spoločnosť, Emília Kurucová, Cukrová 3, 813 22  Bratislava, Slovakia,  fax: 00421 (0) 2 / 52635611  tel.: 00421 (0)2 / 52635603, 52922017,   kurucova@sls.sk  

Spôsob dopravy / Transport

Železnicou do stanice Senica, odtiaľ autobusom do kúpeľov Smrdáky (8 km). Osobným autom cez: Bratislava, Kúty, Šaštín, Trnava, Senica. By train to Senica and then by bus to the Spa Smrdaky (8 km). By car: Bratislava, Kuty, Sastin, Smrdaky, or Trnava, Senica, Smrdaky. N 48°43.300´ E017°18.200´

Elektronická registrácia / On line registration

XIV. Smrdácke dni, 13.-14. decembra 2013 PLK Smrdáky

Smrdaky days, Dec.13-14th, 2013 Natural Health Spa Smrdaky  

                   REGISTRAČNÝ FORMULÁR  - APPLICATION FORM

 

Priezvisko, meno, tituly / Surname, name, title:

PSČ - Adresa / Adress - ZIP Code:

 

E-mail*    Tel.       

                * Upozornenie - toto pole musíte vyplniť !!!

Člen SDVS, ČDS / Member of SDS, ČDS    Identifikačné číslo v SLK

Nečlen / Non member  Sprievodná osoba / Accompanying person

Úhrada registračného poplatku    € (suma závisí na termíne prihlásenia)

 

Objednávka ubytovania / Accomodation booking

 z-na / from-to 13.-14.12.2013 / 13 to 14th Dec. 2013                       . 

 

Prosím ubytovanie s .../Accomodation with person...    

 

 Účasť / Presence:        pasívna / passive               aktívna / active                   poster 

Technické požiadavky / Technical requirement:   

PC projekcia / projection   Iné / Other  

Názov príspevku / Title of report

Autor / Author

Zdravotnícke zariadenie / Medical institution:

 

Spoluautori / Co-authors:

 

Abstrakt / Abstract

Napíšte alebo vložte maximálne 1500 znakov / Please write or copy maximum 1500 characters.

 

    

Odoslať registračný formulár  / To send application form

                                                         

Prosím počkajte, ukáže sa správa o úspešnom odoslaní. Please wait for the report indicates successful transmission.

 


Zahraničné podujatia 2013

 

19. národní dermatologický kongres 18.-19. 10. 2013, Brno, ČR

Vážené kolegyně a kolegové,

19. národní dermatologický kongres pořádaný v Brně si klade za cíl ukázat dermatovenerologii jako významný obor moderní medicíny, obor, který má velký potenciál v rámci mezioborové spolupráce, obor s velkými a obor rychle reagující na trendy v léčbě v 21. století. Pořadatelé: Česká akademie dermatovenerologie  I. Dermatovenerologická klinika FN u svaté Anny v Brně a LF MU Dermatovenerologická klinika FN Brno a LF MUOdborný garant: Prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

Na kongresu bude vyhlášen vítěz soutěže o cenu Antonína Trýba a řada dalších ocenění udělených ČADV. Proběhne plenární schůze ČADV. Akce bude ohodnocena odpovídajícím počtem kreditů (ČLK, ČAS). Záštitu nad kongresem převzali: Hejtman Jihomoravského kraje – JUDr. Michal Hašek, Děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity –  prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., Ředitel FN u svaté Anny v Brně a FN Brno –MUDr. Roman Kraus, MBA

Registraci je možné provést on-line na www.dermasymposium.cz , Na případné dotazy odpovíme na tel.: +420 261 215 542

Organizační sekretariát V.M.EST, a.s., Boleslavova 17, 140 00 Praha 4, Tel.: +420 261 215 542, Fax: +420 261 221 448, E-mail: info@vmest.cz , Web: www.vmest.cz

PROGRAM

Pátek 18. 10. 2013

8.00 Registrace účastníků

8.30 - 10.00 hod. Blok I. Sympozium rezidentů

Předsedající: Nečas M., Tomková H.

1. Vráblová M., Faustmannová O., Vašků V., Brno: SkinTell – nová diagnostická dimenze

2. Štrnálová E., Fialová P., Vašků V., Brno: Úskalia diagnostiky pyoderma gangraenosum

3. Bartošová I., Chladilová J., Brno: Naše zkušenosti s přípravkem Biodress

4. Langerová E., Kozáčiková Z., Brno: Acne tetrada a možnosti biologické terapie

5. Jarošíková D., Ošmerová J., Brno: Bednářův tumor – kazuistika

6. Ďurčanská V., Vičíková A., Brno: Spinocelulární karcinom v ložisku circumskriptní sklerodermie

7. Knězková M., Slonková V., Brno: Syphilis – méně obvyklý případ

8. Džambová M., Praha: Ekzém nebo bulózní onemocnění?

9. Sečníková Z., Praha: Nehojící se malum perforans

Souběžné sympozium sester 8.30 – 14.30 hod.

10.00 - 10.20 hod. Slavnostní zahájení, kulturní vložka - Moravské žestě

10.20 – 12.00 hod. Blok II - Od genetiky k epigenetice, od struktury k funkci

Předsedající: Krejsek J., Michal M.

1. Vašků A., Brno: Co nového v genetice komplexních kožních nemocí?

2. Bienertová-Vašků J., Brno: Epigenetika u kožních chorob

3. Michal M., Praha: Genetika v diagnostice melanomu

4. Bučková H., Brno: Epidermolysis bullosa - genetické souvislosti

5. Krejsek J., Hradec Králové: Kůže – zánět obranný a poškozující

6. Ionescu M.A., Paříž: Skin Barrier: What‘s Hot?

12.00 – 12.30 hod. Satelitní sympozium Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Tchequie Litvik R. - Revoluce v emolienční péči Xeracalm AD v léčbě atopické dermatitidy

12:30 Tisková konference

12.30 – 13.30 hod. Oběd / polední přestávka

13.30 – 14.00 hod. Satelitní sympozium Merck Sharp & Dohme Adámek D., Vašků V. - Imunologie v teorii a praxi

14.00 – 16.30 hod. Blok III - Dermatologie v měnícím se světě a poselství odjinud

Předsedající: Hercogová J., Vašků V.

1. Lotti T., Řím: Vasculitis

2. Hercogová J., Jůzlová K., Votrubová J., Lukáš M., Praha: IBD a kůže, přesah genetiky a kliniky

3. Souček M., Brno: Metabolický syndrom - mezioborový přesah

4. Tichý M., Olomouc: Psoriáza a její komorbidity

5. Kacerovská D., Plzeň: Kožní projevy u střevní polypózy či karcinomu střeva

6. Dastychová E., Brno: Kontaktní přecitlivělost na obsahové komponenty farmaceutických přípravků

7. Nečas M., Brno: Atopické epikutánní testy s aerogenními alergeny

8. Šimaljaková M., Bratislava: Mykotické ochorenia dnes

9. Ettler K., Hradec Králové: Fotodermatózy – co nového?

16.30 – 17.00 hod. Satelitní sympozium La Roche-Posay Trojanová P. - Cicaplast - následná terapie v korektivní dermatologii

17.00 – 17.45 hod. Blok IV - Novinky ve světě STI

Předsedající: Dastychová E., Vaňousová D.

1. Šmajs D., Brno: Genetika treponem

2. Vaňousová D., Praha: Citlivost kapavky na antibiotika

3. Strnadel R., Brno: STI a gravidita

19.00 hod. Večerní přátelské setkání

 

Sobota 19. 10. 2013

8 .00 – 8.30 hod. Satelitní sympozium INFOKRÁSA Pelliccia R. - synergický efekt kyseliny mandlové s dalšími kyselinami

8 .30 – 8.40 hod. Satelitní sympozium Kreussler Pharma Hnátek L. - Sklerotizace malých cév

8.40 – 10.25 hod. Blok V - Moderní terapie v dermatologii

Předsedající: Buchvald D., Pospíšilová A.

1. Vašků V., Brno: Ingenol mebutát v léčbě aktinických keratóz

2. Hercogová J., Fialová J., Vojáčková N., Zelenková D., Praha: Psoriáza – naléhavost léčby

3. Buchvald D., Bratislava: Moderné emoliencia v liečbe atopickej xerózy kože

4. Fialová J., Praha: Aplikace plazmy u infekčních onemocnění a nádorů

10.25 – 10.55 hod. Satelitní sympozium AbbVie Dostál O., - Aktuální novinky ve zdravotnickém právu

10.55 – 12.35 hod. Blok VI - Estetická dermatologie a kvalita života

Předsedající: Zelenková H., Rulcová J.

1. Zelenková H., Svidník: Kam kráča estetická dermatológia?

2. Březinová E., Brno: Kvalita života u atopické dermatitidy

3. Jiráková A., Praha: Konfokální mikroskopie od obrazu ke kvalitě života

4. Dvořáková K., Praha: Tetování – možnosti jeho odstranění

5. Rajská L., Praha: Co nového v trichologii?

12.35 – 13.05 hod. Satelitní sympozium Esthetic Line Prokudin S. - Anatomické odůvodnění niťového liftingu dolní třetiny obličeje a krku

13.05 – 13.35 hod. Plenární zasedání ČADV

13.05 – 13.45 hod. Oběd / polední přestávka

13.45 – 15.15 hod. Blok VII - Onkologie a kůže

Předsedající: Vašků V., Péč J.

1. Hercogová J., Vojáčková N., Džambová M., Sečníková Z., Praha: Melanom u transplantovaných

2. Doubek M., Brno : Kožní projevy u leukemií

3. Štěrba J., Brno: Kožní manifestace nádorových onemocnění dětského věku

4. Péč J., Martin: Lézie kože u lymfoproliferativných ochoreni – kazuistiky

5. Vašků V., Brno: Kožní T-lymfomy na I. DVK v Brně aktuálně

6. Faberová R., Brno: Hemangiomy v dětském věku a jejich léčba

15.15 – 15.45 hod. Satelitní sympozium GlaxoSmithKline Buchvald D. - PEA a endokanabinoidní systém kůže

15.45 – 16.15 hod. Satelitní sympozium NORDIC Pharma Nové trendy v léčbě kondylomat: Hercogová J. - Doporučený léčebný postup pro Condylomata acuminata,

Kružicová Z. - Klinické spektrum HPV infekcí

16.15 – 17.45 hod. Blok VIII - Závažné nemoci a stavy v dermatologii

Předsedající: Urbanček S., Semrádová V.

1. Čapková Š., Praha: Jak se žije s těžkou ichtyózou

2. Jedličková H., Brno: Bulózní autoagrese – léčebná doporučení a realita

3. Urbanček S., Banská Bystrica: Sweetův syndrom

4. Martinásková K., Prešov: Stevens Johnsonův syndrom ako prejav hypersenzitivného syndromu a virusovéj koincidencie

5. Faustmannová O., Brno: Multiformní erytém – možná závažná nozologická jednotka či symptom

17.45 – 17.50 hod. Ukončení


 

1.-4. mája 2013

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Im Jubiläumsjahr 2013 dreht sich in der mit einem überaus reichhaltigen kulturellen Erbe gesegneten Landeshauptstadt des Freistaates Sachsen alles um Richard Wagner, zu dessen Ehren anlässlich seines 200. Geburtstages ein reichhaltiges Konzert- und Festprogramm entwickelt wurde. Für uns weitaus bedeutender jedoch ist der Umstand, dass die 47. Tagung der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft als traditionsreichster und größter dermatologischer Kongress auch in diesem Jahr wiederum in der Elbmetropole stattfinden wird, nicht zuletzt deshalb, weil wir in den vergangenen Jahren gemeinsam die Vorzüge einer gleichsam familiären wie auch wissenschaftlich stimulierenden Atmosphäre aufgrund einer unmittelbaren Nachbarschaft des übersichtlichen Kongresszentrums und dem Herzen dieser Kulturstadt intensiv schätzen lernten.Besuchen Sie die Kongresswebseite unter www.derma.de und melden Sie sich über den Registrierungslink zur Tagung an. Wir helfen Ihnen gerne bei der Suche nach einem Hotelzimmer. Über unser Registrierungsportal können Sie Hotelzimmer zusammen mit der Kongressanmeldung buchen.Das vorläufige wissenschaftliche Programm sowie weitere Hinweise zur Tagung finden Sie auf der Kongresswebseite. Das Hauptprogramm mit der Bekanntgabe der Fortbildungspunkte wird in wenigen Wochen an dieser Stelle veröffentlicht.Für alle organisatorischen Fragen steht Ihnen die Kongressorganisation MCI sehr gerne zur Verfügung:MCI Deutschland GmbH Projektleitung E-Mail: ddg@mci-group.com Telefon: +49 (0)30 20 45 912 Teilnehmerregistrierung E-Mail: registration.berlin@mci-group.com Telefon: +49 (0)30 20 45 90 90


23-26 May 2013 - Cracow, Poland, 10th EADV Spring Symposium


 

 

4.-7. júla 2013 - Paríž

A most valuable scientific event held in a most exciting city! 2,000 international practitioners are expected to attend the 4th  Congress of the Psoriasis International Network chaired by Luigi Naldi, President of the PSONET. REGISTER NOW TO BENEFIT FROM THE EARLY BIRD RATE & book your hotel. Deadline for early bird registration: 20th March 2013. Deadline for hotel reservation: 4th May 2013. Online registration available on: www.pso2013.com. Scientific programme REGULARLY UPDATED with plenary sessions and workshops. Visit the congress website for updated information: www.pso2013.com. We look forward to welcoming you in Paris in July. For any questions, please feel free to contact the Congress Office: PSORIASIS 2013/MCI, 24 rue Chauchat - 75009 Paris - France . Tel: +33 (0)1 53 85 82 59, Fax: +33(0)1 53 85 82 83, Email: pso2013@mci-group.com

Organised every 3 years by the Fondation René Touraine, an international foundation for dermatology and under the auspices of the EADV Psoriasis taskforce, PSORIASIS2013 - the Psoriasis International Network Congress - will be a most valuable scientific event chaired by Luigi Naldi, President of the PSONET !Join PSO 2013, to get the great opportunity to exchange, learn, interact and network with colleagues from worldwilde!

Key Dates, Open registration & Abstracts submission: October 2012, Abstracts submission deadline: February 15, 2013,Early registration fees deadline: March 20, 2013

Hotel reservation deadline: May 4, 2013, Opening of the Congress of the Psoriasis International Network: July 4, 2013

Continuing Medical Education PSO2013 will be seeking approval from the European Association Council for Continuing Medical

Education in Brussels (EACCME), an institution of the UEMS, to provide EACCME credits for the attendance at the scientific sessions. More information will be posted soon on the congress website. Visit the congress website for regularly posted and updated information: www.pso2013.com

Congress Office: PSORIASIS 2013 MCI - 24 rue Chauchat - 75009 Paris - France Tel: +33 (0)1 53 85 82 39- Fax: +33 (0)1 53 85 82 83 - Email: pso2013@mci-group.com

 


STI & AIDS World Congress July 14-17, 2013, Vienna

 

 

R E M I N D E R Call for Abstracts

Dear colleagues,  The Organising Committee of the STI & AIDS World Congress Vienna 2013 would like to remind you of the  Call for Abstracts DEADLINE : MONDAY, FEBRUARY 18, 2013, 24.00 HRS CET. Scholarship Application Application deadline: Monday, February 18, 2013, 24.00 hrs CET . Registration Early registration deadline: Sunday, April 21, 2013, 24.00 hrs CET

For further details concerning abstract submission, scholarship application and online registration, please visit our website. We look forward to welcoming you in Vienna in July!

With best regards, The STI & AIDS World Congress 2013 Organising Team


July 21-26, 2013

 

This one-week course will take place from July 21-26, 2013 with the aim of providing continuing and enriching medical education in practical dermatology. In July 2011 more than 900 delegates from 70 countries from all over the world met for the 2nd International Summer Academy 2011. We look forward to welcoming the international dermatological community to Munich again!


 

25-27 September 2013 - Madrid, Spain, 12th World Congress of Pediatric Dermatology  www.wcpd2013.com

 

3-6 October 2013 - Istanbul, Turkey, 22nd EADV Congress


13rd – 17th November 2013 in Rome (Italy), Euroderm Excellence 2013 http://www.eurodermexcellence.com/home/

We are the Organizing Secretariat of Euroderm Excellence 2013 and we are coming up with this e mail to kindly ask for your support to the programme. This year the number of Residents to be selected in Slovakia is 1 and we need 1 more resident to fulfil the Waiting List  to cover any case of renunciation. Until today we did not received Application Form from Slovakia. So, we kindly ask you to spread the promotion of this event in Slovakia and to speed up residents that wish to apply to this course to fill the Application Form on line (http://www.eurodermexcellence.com/home/), as far as this is necessary to validate their registration. We are leaving the website open even if time is up and the banner indicates that registration are closed. Below we will provide you a brief insight of the event and we will send you in attachment the poster and flyer of Euroderm Excellence 2013 that you could send to interested residents. Following the enormous success of the previous Training Programmes for the best European Residents in Dermatology - Euroderm Excellence, the 10th Training Programme will be held on 13rd – 17th November 2013 in Rome (Italy), under the aegis of the European Dermatology Forum (EDF).

The title is “Where we come from, where we are, and where we are going”.We will focus not only on  giving an "in-depth" and "hands-on" course on practical and clinical Dermatology and Venereology, ranging from molecular mechanisms to practical skills but also on showing  how concepts have evolved, how they are reflected in the current knowledge and how they open the ways for the future. The ultimate objective is to stimulate the students' critical minds, and the desire to be part of the future story of our discipline". As usual, Galderma International will be the exclusive sponsor of the 10th Euroderm Excellence Programme via an unrestricted educational grant and will cover the accommodation arrangements, including hotel (single room), breakfasts, lunches and coffee breaks for the Residents. Travel costs will not be covered. Attendance is restricted to Residents in the final year of their training programme and who never participate to previous Euroderm Excellence training programmes. The criteria for the selection of the Residents should include the ability to understand and speak English, an excellent score during their training programme, previous experience in basic or clinical research activity and a high interest and commitment to dermatological research. The resident should have at least 3 years of full time training in Dermato-Venereology excluding common trunk in other disciplines.We are very pleased to hold the 10th European Training Programme for Residents in Dermatology and, we thank you in advance for the support given to our programme. Best regards,The Organizing Secretariat

Podrobné informácie si môžete stiahnuť kliknutím na tieto súbory, pozor, každý má asi 3 mega  2013 FLYERS_schermo.pdf   2013 POSTER_HD.pdf


Zahraničné podujatia 2014

12-14. Jún 2014, Kieler Schloss, Kiel, Nemecko

Dear Colleagues and ESPD Members,

Mark now your calendar for the International Meeting of the European Society for Pediatric Dermatology in 2014!

The ESPD devotes its studies to the promotion of teaching, scientific research and international contacts in Europe in the field of pediatric dermatology. Be part of another highly professional meeting; join lectures and discussion on hot dermato-pediatric topics and have a determining influence on which highlights of research will be presented by submitting your abstracts! Save these dates: Date 12-14 June 2014 Venue Kieler Schloss, Kiel/Germany Chair Prof. Dr. med. Regina Fölster-Holst University Hospital Schleswig-Holstein Kiel/Germany. Any details on the 12th ESPD Congress will be accessible in due course on www.ESPD2014.com. Please click here to download the “Save the Date Flyer”. For any further information please do not hesitate to contact our PCO partner MCI at: MCI Deutschland GmbH MCI – Berlin Office Markgrafenstr. 56 10117 Berlin/Germany ESPD@mci-group.com , Phone: +49 30 20 45 90, Fax: +49 30 20 45 950. We are already now looking forward to a very interactive and interdisciplinary congress in 2014! Discover Northern German hospitality and the coastal charm – Welcome to Kiel! Yours sincerely, Your ESPD team

 

3-6 September 2014 - Edinburgh, United Kingdom, XV. World Congress on Cancers of the Skin

For further information, please visit www.wccs2014.org

Dear Skin Cancer Specialist,
From September 3rd to 6th 2014, usaully a great time of the year, the 15th World Congress on Cancers of the Skin (WCCS 2014) will take place in the UK in historic and picturesque Edinburgh, capital of Scotland. This famous city is the home of a landmark castle on a cliff top, of the British royal family's former Royal Yacht Britannia, and of many architecturally beautiful buildings. In addition Edinburgh is the gateway to a host of world-renowned golf courses and major scenic attractions.
However, Scotland too is a country where skin cancer rates, in a fair-skinned population accustomed to sunny holidays and often ill-advised sunbed use, are of major concern. The 15th WCCS will appropriately consider all aspects of this subject, from the clinical, histological and genetic nature of these cancers, to how best to prevent and treat them. Addressing this major issue will be a superior faculty of speakers drawn from all of the UK, continental Europe, the USA, Canada, Africa, South America, Asia, Australia and New Zealand, clearly demonstrating the thoroughly global importance of the topic. The venue for this signal event will be the superbly suitable Edinburgh International Congress Centre (EICC) situated in the city centre. Social events in equally excellent settings will accompany the congress, as will a host of tours to suit both sightseer and sportsman.
Given the major worldwide importance in incidence, morbidity, mortality and cost to society of skin cancer, this conference will attract a very large number of delegates from all over the globe, and we invite you to join them. Please do indicate your preliminary interest by sending your details to wccs2014@bad.org.uk, though this will of course not commit you further. Updates on the Congress will also be available on this website. I do hope we shall see you at the meeting for a major academic, social and sightseeing event. Very best wishes.
Professor John Hawk Congress President, Professor Alex Anstey Secretary General, Dr Perry Robins Honorary Congress President


 

Zahraničné podujatia 2015

 

23rd World Congress of Dermatology June 8–13, 2015 (pre informácie v pdf formáte kliknite na WCD_Vancouver2015_announcement.pdf  1Mb)

secretariat #206-2590 Granville Street Vancouver, British Columbia, V6H 3H1 Canada, Phone: +001.604.738.8600 Fax: +001.604.738.8697, Email: info@derm2015.org, Follow us online for updates and details on registration, abstract submission and travel. We welcome your comments and feedback. Presented under the auspices of the International League of Dermatological Societies.

Key WCD dates

Delegate registration opens March 2013, Housing Bureau opens March 2013, Early bird registration fee deadline December 31, 2013, Online abstract submissions opens January 15, 2014, Pre-registration fee deadline August 29, 2014, Abstract acceptance notification December 15, 2014, Extended registration fee/abstract, presenter registration deadline March 13, 2015, Room reservation and changes deadline March 13, 2015, Registration cancellation deadline May 8, 2015, On-site registration opens June 8, 2015

Key WCD facts

• Six days of interactive Congress sessions and plenaries, including ILDS National and Affiliate Society Meetings, Dermatology Forums for Health Professionals, and Patient Advocacy and Support Forums

• Rising young stars in dermatology from around the world will be featured as speakers and presenters

• State-of-the-art Technical Exhibition with the latest dermatology products and services

• Vancouver is easy to access — over 90% of Congress delegates will arrive on a direct flight or a one-stop airline connection

WCD Organization

President Jerry Shapiro

Secretary-General Harvey Lui

WCD Scientific Program Committee

Jean Bolognia, Chair, Wolfram Sterry, Georg Stingl, Hee Chul Eun, Christopher Griffiths, Hemangi R. Jerajani, Abdul-Ghani Kibbi, Harvey Lui, Yoshiki Miyachi, Marcia Ramos-e-Silva, Jerry Shapiro, Xuejun Zhang

The international league of dermatologic societies

www.ilds.org

The ILDS is a non-governmental organization in official relations with the World Health Organization. It was formed to:

• Stimulate the cooperation of societies of dermatology and societies interested in all fields of cutaneous medicine and biology throughout the world

• Encourage the worldwide advancement of dermatological education, care and sciences

• Promote personal and professional relations among the dermatologists of the world

• Represent dermatology in commissions and international health organizations

• Organize a World Congress of Dermatology every four years

LDS Board

President Wolfram Sterry

Secretary-General Yoshiki Miyachi

Treasurer Mary E. Maloney

ILDS Board of Directors

Jean L. Bolognia, Francisco Camacho-Martinez, Hee Chul Eun, Christopher E. M. Griffiths, Roderick J. Hay, Chung-Hong Hu, Hemangi R. Jerajani, Abdul-Ghani Kibbi, Harvey Lui, Jorge Ocampo-Candiani, David M. Pariser, Marcia Ramos-e-Silva, Jean-Hilaire Saurat, Jerry Shapiro, Xuejun Zhang

ILDS Administrative Officer

Eve Arnold

Ten reasons to be in Vancouver for the 2015 world congress of dermatology

1. A Global Celebration of Dermatology.

The largest international gathering for dermatology takes place only once every four years, and represents over 136 national and subspecialty societies from around the world. Dating back to 1889, the

World Congress of Dermatology predates the modern Olympics!

2. Welcome Bac k to a Spectacular Setting in North America. 2015 marks the return of the World Congress of Dermatology to North America for the first time since the 1992 WCD in New York City. Vancouver is consistently ranked as one of the most beautiful and livable international cities. Come and see why so many people dream of visiting and living in Vancouver.

3. A World-Class Scientific Program. Where else can you share experiences and knowledge with colleagues and friends from around the world? This will be the only dermatology event in 2015 that features the best speakers and leaders from every continent.

4. Your Gateway to a Special Family Holiday.  Spend extra time before or after the 2015 WCD to explore a special part of the world — a cruise ship tour to Alaska, a train ride to the Rocky Mountains, or a short flight to California —Vancouver will be the jumping-off point for you and your family.

5. A Technology Enabled and Enhanced Congress. The latest social media and smartphone/tablet apps are being developed for participants before and during the 2015 WCD. We promise a novel and highly interactive program to enhance your Congress experience.

6. A New, State-of-the-Art Convention Centre. The Vancouver Convention Centre will be the home of the 2015 WCD and is situated in the heart of downtown on the harbour front with stunning views of the mountains and sea.

7. Accommoda tions for Everyone.  13,000 hotel rooms are within safe direct walking distance from the convention centre. There’s something to meet all needs — from the budget-conscious to those seeking a full-service experience.

8. Scholarships and Travel Support for Developing Countries and Young Dermatologists.  The 2015 WCD will be inclusive and responsive. A generous scholarship and grant program will help us ensure that the world’s best and brightest are able to participate in Vancouver.

9. We’re Inviting Everyone in Dermatology. The 2015 WCD will feature special sessions for scientists, dermatology nurses, physician assistants, allied health professionals, and esthetic technicians. We’re also planning events by patient support and advocacy groups from around the world to give you special insights from skin patients.

10. Come and Experience Canadian Hospitality.

Vancouver is one of the world’s most cosmopolitan cities. No matter where you’re from, you will feel like you belong here as soon as you arrive. When you’re not at the WCD itself, you can enjoy world-class dining, shopping, and unique tourist attractions.

 


ARCHÍV PODUJATÍ    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015