Podujatia SDVS v roku 2014

Jún

12.-14.6.2014 (štvrtok-piatok-sobota) - hotel Patria, Štrbské Pleso, Jubilejný X. Spoločný kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou. Hlavný organizátor a odborný garant: Slovenská dermatovenerologická spoločnost', spoluorganizátor Česká dermatovenerologická spoločnosť. Organizačné zabezpečenie podujatia: Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD, Detská Dermatovenerologická Klinika LFUK a DFNsP, Limbova 1, 833 40 Bratislava, tel.02 / 159 371 101, buchvald@nextra.sk  

September

25.-26.9.2014 (štvrtok-piatok) Reimanove dni, Prešov, dermatovenerologická problematika, kontakt MUDr. Klára Martinásková, PhD, Dermatovenerologické oddelenie NsP Prešov, mail kaja.martin@post.sk

December

12.-13.12.2014 (piatok-sobota), XV.-te Smrdácke dni, Prírodné liečebné kúpele Smrdáky. Témy: psoriáza, atopická dermatída, melanóm, balneoterapia, varia. Hlavný organizátor a odborný garant: Slovenská dermatovenerologická spoločnost'. Spoluorganizátor Fotobiologická sekcia SDVS. Organizačné zabezpečenie podujatia: MUDr. Ján Lidaj, Prírodné liečebné kúpele, 906 03 Smrdáky, tel. 0903 425 950 jan.lidaj@spasmrdaky.sk


Krajské semináre

Jún

27.–28. júna 2014 (piatok-sobota) - Teplý vrch (pri Rimavskej Sobote) Krajský seminár dermatovenerológov BB kraja, kontakt MUDr. Slavomír Urbanček PhD surbancek@nspbb.sk

Október

 24.10.2014 (piatok), Krajský seminár Bratislavského kraja, kontakt prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., prednostka Dermatovenerologickej kliniky LF UK, andrea.margulova@sm.unb.sk 


Občianske združenie „Kožní lekári za zdravú kožu.“ Plán školiacich akcií v odbore dermatovenerológia na rok 2014

1. Kurz neodkladnej podpory životných funkcií. Teória aj praktický nácvik. Termín a miesto konania: 7.- 8.3.2014, hotel Victoria, Martin. Kontaktná osoba: MUDr. G. Kolátorová, Líščie údolie 57, Bratislava

2.  „3 sestry“ : MUDr. Čapková, MUDr. Polášková, MUDr. Bučková, PhD. Kapitoly z detskej dermatovenerológie. Histopatologické repetitorium MUDr. Szép, PhD. Termín a miesto konania : 16.-17.5.2014,  hotel Victoria, Martin. Kontaktná osoba: MUDr. V. Flimer, Sládkovičova 8, Žiar nad Hronom              

3.  Problematika profesionálnych dermatóz – MUDr. Urbanček, PhD. Ekzém- MUDr. Benáková PhD. Histopatologické repetitorium- MUDr. Szép, PhD. BOZP – Ing. Erdélsky. Termín a miesto konania: 19.-20.9.2014, hotel Victoria, Martin. Kontaktná osoba: MUDr. V. Flimer, Sládkovičova 8, Žiar nad Hronom

4.  Celková terapia psoriázy – MUDr. Kozub. Psoriatická artritída – MUDr. Popracová, PhD.  Repetitorium vlhkého hojenia rán – MUDr. Kopál. Termín a miesto konania : 7.- 8.11.2014,  hotel Victoria, Martin. Kontaktná osoba : MUDr. G. Kolátorová, Líščie údolie 57, Bratislava

 


 

 

Oznámenie

Slovenská lekárska spoločnosť, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, Česká dermatovenerologická společnost

X. kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou

12. – 14. jún 2014, hotel Patria, Štrbské Pleso, Slovenská republika

 

Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia,

dovoľte mi, aby som Vás v mene organizačného výboru pozval na tohtoročný, X. kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou. Po doterajších štyroch slovenských ročníkoch, organizovaných v Bratislave, sme tentoraz zvolili za miesto nášho stretnutia Štrbské Pleso. Veríme, že sa Vám bude vo Vysokých Tatrách páčiť a že si budete môcť popri odborných aktivitách užiť aj krásy vysokohorskej prírody (dúfajme, že v peknom počasí). Náš kongres bude po odbornej stránke, ako už tradične, zahŕňať celý rozsah problematiky dermatovenerológie a jej hraničných odborov. Urobíme všetko pre to, aby sme pre Vás a s Vašou pomocou pripravili zaujímavý a hodnotný odborný program. Jeho ťažiskom budú prednášky slovenských a českých autorov, ale privítame aj viacerých zahraničných hostí. Budeme tak mať možnosť dozvedieť sa niečo nové, podeliť sa s kolegami o vlastné poznatky a skúsenosti, či získať užitočné kontakty a informácie. Neodmysliteľnou a cennou súčasťou kongresu je aj príležitosť stretnúť a porozprávať sa so starými priateľmi alebo nadviazať priateľstvá nové. Dovoľujem si Vás preto vyzvať – príďte podporiť, či už formou aktívnej alebo pasívnej účasti, tohtoročné najväčšie spoločné stretnutie  kožných lekárov z oboch brehov rieky Moravy!

Dovidenia v júni na Štrbskom Plese!

Doc. MUDr. Dušan Buchvald, CSc., za organizačný výbor kongresu

Prezident kongresu: Doc. MUDr. Dušan Buchvald, CSc.                                                       

Vedecký sekretár kongresu: MUDr. Gabriela Kolátorová

Organizačný výbor: MUDr. Ľudmila Breznická, doc. MUDr. Dušan Buchvald, CSc., doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc., MUDr. Vladimír Flimer, prof. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD., prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD., MUDr. Gabriela Kolátorová, prim. MUDr. Ján Lidaj, MUDr. Alena Nejdková, MUDr. Peter Osuský, PhD., prof. MUDr. Juraj Péč, PhD., MUDr. Katarína Poláková, PhD., prim. MUDr. Eva Rasochová, prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., prim. MUDr. Tibor Štovčík, MUDr. Slavomír Urbanček, PhD., prim. MUDr. Eva Vrtíková, prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, prim. MUDr. Nina Benáková, prim. MUDr. Hana Bučková, PhD., prim. MUDr. Luboš Drlík, prim. MUDr. Hana Duchková, DrSc., doc. MUDr. Karel Ettler, CSc., as. MUDr. Tomáš Frey, CSc., doc. MUDr. Ivana Kuklová, CSc., doc. MUDr. Ružena Pánková, PhD., MUDr. Stanislava Polášková, prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc., MUDr. Marie Selerová, PhD., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc., MUDr. Andrea Vocilková

Sekretariát kongresu:  Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava Kontakt: E. Kurucová, e-mail: kurucova@sls.sk Tel.: +421 2 5263 5603, 5292 2017, 5292 2019, fax: +421 2 5292 2022, pre klasickú poštu označenie na obálke: DERMATO  

Miesto konania: Hotel Patria**** , Štrbské Pleso, www.hotelpatria.sk

Možnosti registrácie a objednávky ubytovania: Klasická pošta: adresa sekretariátu kongresu, Faxom: +421 2 5292 2022, On-line: www.sdvs.sk

Termíny:

prihlášky k účasti (registrácia)            do 1. mája 2014

ubytovanie – prihlášky, platba             do 1. mája 2014

registračné poplatky – včasná platba   do 1. mája 2014

zvýšené registračné poplatky              po 1. máji 2014

abstrakty                                          do 10. mája 2014

Predbežný časový rozvrh odborného programu:  

štv./12.6.   15.00 otvorenie 15.30-18.00 odborný program

pia./13.6.     8.00 - 17.00 odborný program

sob./14.6     8.00 - 13.00 odborný program

Registračné poplatky:                   do 1. mája      po 1. máji 2014 (po 31. máji možná platba už len na mieste kongresu)

Člen SDVS/ČDS     45 €   55 €
Člen SDVS/ČDS do 35 rokov  35 €  45 €
Nečlen SDVS/ČDS  55 €  65 €
Sprevádzajúca osoba 30 € 40 €

Kongresový poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe a kongresové materiály. Zrušenie registrácie a vrátenie kongresového poplatku (po odrátaní 50 % výšky poplatku)  akceptujeme do 1. mája 2014, ev. vyslanie náhradníka.

Platba: bankovým prevodom, majiteľ účtu: Slovenská lekárska spoločnosť, názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s., adresa banky: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012, SWIFT: SUBASKBX, variabilný symbol: 141058005

Ubytovanie: Pre účastníkov je zabezpečené ubytovanie v hoteloch:

Hotel Patria****, Štrbské Pleso, www.hotelpatria.sk

1 osoba v izbe s raňajkami / noc    54,- €

2 osoby v izbe s raňajkami/noc      73,- €

prístelka s raňajkami/noc              22,-                                                     

V cene je parkovanie. K cene sa pripočítava miestny poplatok 1,00 € /osobu / deň

apartmánový Hotel Crocus****, Štrbské Pleso, www.hotel-crocus.eu  

1 osoba v apartmáne s raňajkami / noc    54,-

2 osoby v apartmáne s raňajkami / noc    75,- 

prístelka s raňajkami / noc                      40,- 

V cene je parkovanie. K cene sa pripočítava miestny poplatok 1,00 / osobu / deň

Hotel Toliar*** , Štrbské Pleso, www.hoteltoliar.sk

2 osoby v izbe s raňajkami / noc  58,- 

prístelka s raňajkami / noc          13,- 

V cene je parkovanie. K cene sa pripočítava miestny poplatok 1,00 / osobu / deň

V prípade zvýšeného záujmu oproti kapacitným  možnostiam organizátori budú prihliadať na dátum objednávky ubytovania. Prednosť budú mať skôr prihlásení. Ubytovanie si účastníci platia v plnej výške a to do termínu:

1. máj 2014.  Kópiu dokladu o zaplatení ubytovania odošlite spolu s registračným formulárom a prihláškou na ubytovanie na sekretariát kongresu do 1. mája 2014.

V prípade online registrácie a objednávky ubytovania cez stránky www.sdvs.sk stačí do tohto dátumu poslať len kópiu dokladu o zaplatení klasickou poštou alebo faxom.

Po uvedenom termíne nebude sekretariát kongresu zabezpečovať ubytovanie pre účastníkov. Po termíne došlé platby ev. objednávky ubytovania nebudú akceptované. Potvrdenie ubytovania a platby: obdržia účastníci do 14. mája 2014 zo sekretariátu kongresu

Skupinová registrácia: sekretariát kongresu

Abstrakty prednášok a posterov možno zaslať elektronicky prostredníctvom www.sdvs.sk v termíne najneskôr do 10. mája 2014, pokyny pre ich napísanie sú uverejnené na uvedenej webovej stránke nižšie


----------------------------------------------------------------------------- 1. Tlačená príloha k prvému oznámeniu -----------------------------------------------------------------------------

Registračný formulár a objednávka ubytovania

Prosíme odoslať na sekretariát kongresu: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3 , 813 22 Bratislava, označiť „DERMATO“

(možná je aj online registrácia a objednanie ubytovania na www.sdvs.sk , v tomto prípade tlačený registračný formulár a objednávku ubytovania nie je potrebné posielať)

Termín: registrácia aj ubytovanie najneskôr do 1.5.2014

             registrácia bez ubytovania najneskôr do 31.5.2014 (po 1.5.2014 za zvýšený registračný poplatok)

Registrácia:

Priezvisko, meno, titul ...........................................................................................................................

ID v SLK.........................................................

Názov a adresa pracoviska .....................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Tel . ........................................................ e-mail ....................................................................................

Úhrada registračného poplatku:  .................... EUR (výška poplatku závisí od termínu prihlásenia!)

Ubytovanie:

Dátum príchodu   ......................................        Dátum odchodu      ...........................................

Hotel: .....................................................           Počet nocí  .........................................................

Izba:      □ 1 osoba v izbe     □ 2 osoby v izbe   □ prístelka

Prajem si byť ubytovaná/ý s: .......................................................................

Poplatok za ubytovanie:........................EUR (výška poplatku závisí od hotela a počtu osôb na izbe)

 

Aktívna účasť:

    prednáška         poster

Názov príspevku .....................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Autor / spoluautori ..................................................................................................................................

Názov a adresa pracoviska .....................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

(Abstrakt prosíme poslať cez www.sdvs.sk  najneskôr do 10.5.2014)

dátum: ..............................................                                 podpis: .........................................................

 " ----------------------------------------------------------------------------- 2. Tlačená príloha k prvému oznámeniu -----------------------------------------------------------------------------

Platba za registráciu a ubytovanie

 

Prosíme odoslať na sekretariát kongresu: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3 , 813 22 Bratislava, označiť „DERMATO“  (aj v prípade online registrácie a objednávky ubytovania cez  www.sdvs.sk!)

Termín: registrácia aj ubytovanie najneskôr do 1.5.2014

               registrácia bez ubytovania do 31.5.2014 (po 1.5. zvýšený registračný poplatok!,

               po 31.5. možná už len platba na mieste kongresu)

Potvrdzujem realizovanie platby za registráciu odoslanej na účet kongresu:.........................EUR

Potvrdzujem realizovanie platby za ubytovania odoslanej na účet kongresu:.........................EUR

 Pripájam prílohy:

            □    kópia dokladu o platbe za registráciu

            □    kópia dokladu o platbe za ubytovanie

            □    kópia dokladu o platbe za registráciu  a ubytovanie (spolu na jednom doklade)

 

dátum: ..............................................                       podpis: .........................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

On-line registrácia je už zastavená. V súlade s textom prvého oznámenia je registrácia a platba už možná len na mieste kongresu.On-line registrácia je už zastavená. V súlade s textom prvého oznámenia je registrácia a platba už možná len na mieste kongresu.

 

 Jubilejný X. spoločný kongres slovenských a českých dermatovenerológov

s medzinárodnou účasťou

12.-14. júna 2014 – Hotel Patria, Vysoké Tatry, Slovensko

 

 

 

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

 

Termíny:  registrácia aj ubytovanie najneskôr 1. 5. 2014. 

                registrácia bez ubytovania najneskôr do 31.5.2014 (po 1.5.2014 za zvýšený registračný poplatok)

Priezvisko, meno, titul:

Názov a adresa pracoviska:

ID v SLK:                      Tel.:                               E-mail  * toto pole musíte vyplniť !!!

             

 

Úhrada registračného poplatku  (výška závisí od termínu prihlásenia)

 

 

PRIHLÁŠKA NA UBYTOVANIE

 

Dátum príchodu:        Dátum odchodu:    Počet nocí:  

Hotel:  

 

Izba:      1 osoba v izbe       2 osoby v izbe        prístelka

 

Prajem si byť ubytovaná/ý s: 

 

Poplatok za ubytovanie:   (výška poplatku závisí od hotela, počtu nocí a počtu osôb na izbe)

Potvrdenie o realizácii platby za registráciu a ubytovanie prosíme odoslať do 1.mája 2014 na sekretariát kongresu: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3 , 813 22 Bratislava, označiť „DERMATO“ (aj v prípade online registrácie a objednávky ubytovania cez  www.sdvs.sk ). V prípade online registrácie a objednávky ubytovania cez stránky www.sdvs.sk stačí do tohto dátumu poslať len kópiu dokladu o zaplatení klasickou poštou alebo faxom.

      

 

FORMA PREZENTÁCIE

        

Aktívna účasť:      prednáška      poster 

 

Názov príspevku

Autor, spoluautori

Zdravotnícke zariadenie

 

Abstrakt (prosíme poslať najneskôr do 10.5.2014)

Napíšte alebo vložte maximálne 1800 znakov, pri šírke riadku 90 znakov je to 20 riadkov.

 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

25

  123456789101234567892012345678930123456789401234567895012345678960123456789701234567898012345678990

 

 

Technické požiadavky:     PC projekcia        Iné 

Prihlášky na aktívnu účasť a abstrakty budú akceptované do 10.5. 2014.  Prijatie aktívnej účasti

bude autorom oznámené písomne.

  

Dátum odoslania:                  

Na odoslanie formuláru stlačte Odoslať (odosielanie cez php script server trvá niekoľko sekúnd).

Stlačením Vynulovať vyčistíte formulár.

                                

 


FNsP J.A. Reimana v Prešove, Spolok lekárov v Prešove, Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity, Regionálna lekárska komora v Prešove, Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, Slovenská lekárska spoločnosť, Dermatovenerologické oddelenie FNsP J.A. Reimana

usporiadajú

42. Reimanove Dni

s medzinárodnou účasťou

25.-26.9.2014

Hotel Dukla Prešov

 

Finálny program vo formáte pdf   reiman2014-program.pdf

Pre celý text 1. oznámenia v pdf formáte (údaje o kongrese a prihlasovacie formuláre) kliknite na  reiman2014-1info1.pdf

Garant podujatia: MUDr. Klára Martinásková, PhD.

Kongresový sekretariát: Sekretariát FNsP J. A. Reimana, Hollého 14, 080 01 Prešov, Tel.: +421 51 701 11 430, e-mail: tomasuhrin404@gmail.com

Organizačný sekretariát: Progress CA s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice, Gabriela Šujanová, +421 918 622 533, Tel: +421 55 680 6193, Fax: +421 55 680 6156, e-mail: gabriela.sujanova@progress.eu.sk , www.progress.eu.sk

Miesto konania: Hotel DUKLA, Námestie legionárov 2, 080 01 Prešov

Kongresové jazyky: slovenský, český, anglický (bez tlmočenia)

Informácie on-line: www.fnsppresov.sk

Tématické okruhy: Detská dermatológia, Dermatológia a interdisciplinárna spolupráca, Psoriáza, atopia, Liečba chronických defektov, STI ochorenia, Varia

Predbežný program:

25.9.2014, štvrtok

10:00 otvorenie kongresu

10:15 - 17:30 odborný program

19:00 spoločenská časť

26.9.2014, piatok

  8.30 -12:30 odborná časť

12:30 ukončenie

Aktívna, pasívna účasť:

Prihlásiť sa možno on-line, e-mailom, faxom, prípadne poštou (na adresu Progress CA s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice).

Technické poznámky: Prednášky: 10 minút, 5 minút diskusia podľa rozhodnutia vedeckého a kongresového výboru

Technika: dataprojektor, videoprojekcia DVD

Abstrakty: nemá presahovať 1 stranu formátu A4, písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1. Termín zaslania abstraktov: MUDr. K. Martinásková, PhD., do 15. 8. 2014 na e-mail: tomasuhrin404@gmail.com, martinaskova@fnsppresov.sk . Prosím uveďte mená prednášajúcich, spoluautorov, názov prednášky, pracovisko.

Spoločenská časť kongresu: 25. 9. 2014 - spoločenský večer

 

Registračný poplatok:   do 30. 8.   2014   na mieste
lekári  20 €  25 €
sestry 10 €  12 €

 

Registračný poplatok obsahuje: účasť na odbornom a spoločenskom programe. Registrácia možná on-line, mailom, faxom alebo poštou registračný formulár A.

Spôsob platby: Registračný poplatok prosím uhradiś na účet: Progress CA, s.r.o., Peňažný ústav: Sberbank Slovensko, a.s., Číslo účtu: 4350 22 5 857/3100, IBAN: SK 14 3100 0000 00 435022 5857

BIC: LUBASKBX, Doplňujúce údaje: meno a priezvisko účastníka, za ktorého bola platba zrealizovaná. Variabilný symbol Vám bude pridelený po Vašej registrácii.

Ubytovanie: zabezpečuje Progress CA, s.r.o.

    jednolôžková izba   dvojlôžková izba
Hotel Dukla****  od 68 €  od 98
Hotel Enchanté****  od 87 od 99
Penzión Hradby*** od 46 od 62

Uvádzané ceny sú za izbu/noc, vrátane DPH a sú len informatívne. Presná cena izby Vám bude potvrdená pri rezervácii v závislosti od typu a obsadenia izby. Prosíme o rezerváciu ubytovania do 25. 8. 2014.

Kredity: Podujatie bude zaradené do zoznamu kreditovaných podujatí SACCME.

Dôležité www stránky: www.progress.eu.sk , www.fnsppresov.sk

 

ODBORNÝ PROGRAM

ŠTVRTOK - 25.9.2014

08:30 – 10:00 REGISTRÁCIA

10:00 – 10:15 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE, PRÍHOVORY HOSTÍ

10:15 – 12:30 PREDSEDNÍCTVO: PÉČ J., ŠIMALJAKOVÁ M.

1. Péč J. (Martin, SR) Dermatológia včera a dnes 15´

2. Šimaljaková M. (Bratislava, SR) Biologiká v dermatológii 15´

3. Buchvald D. (Bratislava, SR) Kam smeruje liečba psoriázy? 15´

4. Solovič I. (Vyšné Hágy, SR) Čo všetko dokáže tuberulóza? 15´

5. Martinásková K., Imlejová P., Melníková K. (Prešov, SR) Aktuálny pohľad na liečbu psoriázy v Prešovskom regióne 10´

6. Fetisovová Ž., Adamicová K. (Martin, SR) Smerdžonka – nové Smrdáky? 15´

7. Martinásková K. (Prešov, SR) Kardiovaskulárne riziko a biologická liečba psoriázy 10´

8. Drlík L. (Kouty, ČR) Akarodermatitídy – oněmocnení spůsobené roztoči 15´

9. Novotný R., Novotná Z., Eliášová A. (Prešov, SR) Semiotika dermatológie a etika komunikácie 15´

10. Zelenková H. (Svidník, SR) Quo vadis korektívna dermatológia? 15´

Diskusia

12:35 – 13:30 OBEDOVÁ PRESTÁVKA

13:30 – 14:45 PREDSEDNÍCTVO: URBANČEK S., HASAROVÁ D.

1. Péč J. (Martin, SR) Cyklosporín v liečbe chronickej spontánnej urtikárie 20´

2. Martinásková K. (Prešov, SR) Herpetické infekcie u dospelých aj detí 20´

3. Hasarová D. (Prešov, SR) Novinky v liečbe postherpetickej bolesti 20´

Diskusia

14:45 – 15:00 PRESTÁVKA

15:00 – 16:00 PREDSEDNÍCTVO: HERCOGOVÁ J., BUCHVALD D., PÉČ J.

1. Hercogová J., Sečníková Z., Džambová M., Hošková L., Viklický O. (Praha, ČR) Kožní problémy u transplantovaných 20´

2. Péč J. (Martin, SR) Sinekatechíny a ich využitie v liečbe condylomata accuminata 10´

3. Baranová Z. (Košice, SR) Mykózy hlavy a tváre 10´

4. Martinásková K., Imlejová P., Paľa M. (Prešov, SR) Čo môže znamenaś exantém u onkologicky liečeného pacienta? 10´

Diskusia

16:00 – 18:30 DETSKÁ DERMATOLÓGIA

PREDSEDNÍCTVO: BUCHVALD D., MARTINÁSKOVÁ K., FABEROVÁ R.

1. Faberová R. (Brno, ČR) Hemangiómy z pohľadu detského dermatológa, dlhodobé skúsenosti 15´

2. Martinásková K., Vorčáková K., Vargová V., Hulíková M. (Prešov, Martin, Košice, SR) Aktuálny pohľad na psoriázu v detskom veku-biologická liečba výhody

a úskalia 15´

3. Košková E. (Piešśany, SR) Psoriatická artritída v detskom veku 15´

4. Majorová E. (Košice, SR) Liečba IBD v detskom veku 15´

5. Vargová V. (Košice, SR) Súčasné možnosti diagnostiky kryopyrinopatií 15´

6. Antalíková A., Šoltýsová B., Pajerchin D., Suchá K. (Poprad, SR) Vrodená kožná infekcia invazívnym GBS kmeňom 10´

7. Martinásková K. (Prešov, SR) Epidermolysis bullosa na Slovensku 10´

8. Adamicová K., Fetisovová Ž, Balhárek T. (Martin, SR) CLAS a BARTOV syndróm v nekropsii 15´

9. Čurilová J., Kovaľ J., Martinásková K. (Prešov, SR) Celiakia a kožné prejavy 15´

10. Martinásková K., Imlejová P., Kovaľ J., Kopčíková J., Reváková I. (Prešov, SR) Výber z kazuistík detských dermatóz 15´

11. Martinásková K. (Prešov, SR) Importované vírusové infekcie v detskom veku – aktuálny problém 10´

Diskusia

20:00 SPOLOČENSKÝ VEČER V PRIESTOROCH HOTELA DUKLA

 

PIATOK – 26.9.2014

09:00 – 10:45 PREDSEDNÍCTVO: URBANČEK S., NAGYOVÁ B.

1. Martinásková K., Vorčáková K. (Prešov, Martin, SR) Liekové exantémy 15´

2. Schvalbová M. (Prešov, SR) S ktorými liekmi u alergika opatrne? 15´

3. Urbanček S. (B. Bystrica, SR) Testovanie na lieky 15´

4. Péč J. (Martin, SR) Metotrexát v liečbe vybraných dermatóz 15´

5. Nagyová B., Martinásková K., Straka Ľ., Sauková D., Lešková J. (Prešov, SR) Melanóm v Prešovskom regióne stále - aktuálny problém 15´

6. Martinásková K., Nagyová B., Imlejvá P., Melníková K., Škvarlová M., Uhrín T., Petrová S., Korbová J. (Prešov, SR) Výber z kazuistík Dermatovenerologického oddelenia FNsP 15´

Diskusia

10:45 – 11:00 PRESTÁVKA

11:00 – 12:30 PREDSEDNÍCTVO: PÉČ J., FETISOVOVÁ Ž.

1. Péčová T., Plank L., Sokol J. (Martin, SR) Raritný výskyt spinocelulárneho karcinómu a lymfómu z plášśových buniek 15´

2. Korbová J., Petrová S., Melníková K. (Prešov, SR) Tuberkulóza kože - vybrané kazuistiky 10´

3. Uhrín T., Martinásková K. (Prešov, SR) Psoriatická erytrodermia a liečba anti TNF alfa 10´

4. Valentová V., Vorčáková K. (Martin, SR) Psoriáza a metabolický syndróm 15´

5. Pappová T., Kozárová A. (Martin, SR) Generalizovaná morfea ako paraneoplastický prejav karcinómu pečene 10´

6. Péčová C., jr. Plank L., Pizurová R. (Martin, SR) Subkutánny pannicullitis like T bunkový lymfóm u adolescentky 15´

7. Vorčáková K., Péč J., Žolnay M., Adamicová K. (Martin, Piešśany, SR) Novovzniknutý prejav pyoderma gangrenosum pri anti TNF alfa liečbe 10´

Diskusia

12:45 ZÁVER KONFERENCIE

 

GENERÁLNY PARTNER ABBVIE

HLAVNÝ PARTNER TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

PARTNERI Ewopharma s.r.o., Johnson & Johnson s.r.o., Unomedical s.r.o., Astellas Pharma s.r.o., NOVARTIS SLOVAKIA s.r.o., Galderma - Spirig Česká a Slovenská republika a.s., Imuna Pharm, a.s.,  PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z., Nordic Pharma s.r.o., Eli Lilly Slovakia, s.r.o., Pieniny Resort - Kúpele Červený Kláštor, MEDA PHARMA, s.r.o.


Občianske združenie DERMA KLINIKA a Slovenská dermatovenerologická spoločnosť vás pozýva na krajský seminár Bratislavského kraja.   

Miesto konania : poslucháreň Dermatovenerologickej kliniky LFUK a UNB pracovisko Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Dátum konania: 24.10.2014 (piatok) o 14, 00 hod. 

Program

  1. Šimaljaková M.: Úvod (10 min.)

  2. Šimaljaková M.: Perspektívna liečba dermatóz (20 min.)

  3. Švecová D.: Súčasný pohľad na patogenézu pemfigu (20 min.)

  4. Nemšovská J.: Transfer faktor v dermatológii (20 min.)

  5. Kováčiková Curková A., Kozub P., Szép Z., Šimaljaková M.: Erythema exsudativum multiforme pri liečbe infliximabom ( 20 min.)
Diskusia (30 min. )

  6. Gulánová B., Šimaljaková M.: Eczema herpeticum: akútny stav v dermatovenerológii (20 min.)

  7. Šustrová E.: Chronická urtikária (20 min.)

  8. Višňovská D, Guba D.: Komplexný terapeutický prístup k pacientovi s rozaceou – kazuistika (20 min.)

  9. Part M., Heizerová M., Švecová D.: Fotodynamická terapia v liečbe adnexálneho tumoru (20 min.)

10. Rakúsová M., Švecová D.: Výskyt boreliózy na Slovensku v poslednej dekáde (20 min)

Diskusia ( 30 min. ) 

  Záver

 Kredity budú udelené podľa noriem SACCME.

V Bratislave, dňa 10.9.2014  prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., prednostka Dermatovenerologickej kliniky LF UK, Krajská odborníčka MZ SR v odbore Dermatovenerológia


12.-13. decembra 2014 vedecká schôdza XV. Smrdácke dni

 

Slovenská lekárska spoločnosť (SLS) a jej zložka Slovenská dermatovenerologická spoločnosť (SDVS) a Fotobiologická sekcia SDVS spolu s vedením Slovenských liečebných kúpeľov (SLK) Piešťany a Prírodných liečebných kúpeľov (PLK) Smrdáky pripravujú v dňoch 12.-13. decembra 2014 vedeckú schôdzu XV. Smrdácke dni. Cieľom tohto vedeckého podujatia bude možnosť prezentovať a prediskutovať Vaše skúsenosti s problematikou chronických dermatóz ako sú psoriáza, atopická dermatitída, ekzémy, problematikou melanómu a fotobiológie. Zároveň budete mať možnosť dozvedieť sa nielen o účinkoch prírodnej minerálnej vody, ktorá je ojedinelá v Európe, ale aj na vlastnej koži si budete môcť overiť pôsobenie prírodnej minerálnej vody a liečebných procedúr v rámci otvorených dverí kúpeľov. Tešíme sa na Vašu účasť. 

Slovak Medical Association (SMA), Slovak Dermatovenereological Society and Photobiological section of SDVS in cooperation with Slovak Health Spa Piestany and Natural Health Spa Smrdaky are organizing the „XV. Smrdaky Days“ scientific meeting, which will be held in Smrdaky, Slovakia, in December 12-13th, 2014. The aim of this meeting will be the presentation  and discussion of your experience in photobiology and the treatment of psoriasis, atopic dermatitis, eczema and melanoma. The participants will also have the opportunity to be advised about the effect of natural mineral water and to be introduced into the spa procedures. During the Open Spa Afternoon there will be the possibility for everyone to try the spa therapy using the natural resources of mineral water and other health procedures. We look forward to your attending.  

                Dušan Buchvald                            Vladimír Hegyi                                 Ján Lidaj 

Zastúpenie generálneho sponzora / Representation of general sponsor Klaus Pilz, generálny riaditeľ SLK / General director of Slovak Health Spa Piestany

Organizačný výbor / Organizing board

Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD., prezident SDVS/ President of Slovak Dermatovenereological Society

Ing. Mária Turjaníková, riaditeľka PLK / Director od Natural Health Spa Smrdáky

Prof. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD., predseda fotobiologickej sekcie / Head of Photobiological section

MUDr. Ján Lidaj, vedúci lekár PLK / Head physician of Natural Health Spa Smrdáky

Emília Kurucová, SLS / Slovak Medical Association Bratislava 

Miesto kongresu / Congress venue Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, Slovenská republika / Spa Smrdaky Slovak Republic

Vedecké témy / Scientific topics Chronické dermatózy, psoriáza, ekzémy, melanoma malignum, fotobiológia / Chronic dermatoses, psoriasis, eczemas, melanoma malignum, photobiology

Rokovacie jazyky / Meeting languages Slovenský / Slovak,  Český / Czech, Anglický / English (without translation)

Prednášky / Lectures Trvanie prednášok 10´. Pozvaní prednášatelia 15´. Oral presentation 10´, invited speakers 15´.

Výstavy / Exhibitions V priebehu Smrdáckych dní budú výstavy farmaceutických firiem. Pharmaceutical exhibitions will be organized during the meeting.

Konferenčné poplatky / Meeting fee                                                           Pri registrácii

Členovia SDVS a ČDS / Members of SDVS, CDS .....  17 €                                20 €

Nečlenovia SDVS a ČDS / Non members ................... 20 €                                25 €

Doprevádzajúce osoby / Accompanying persons ...... 10 €                                25 €      

 

Poznámka: Pozvaní prednášatelia a prvý autor prednášky neplatia registračný poplatok.     

 

Forma platby: bankovým prevodom na účet Slovenskej lekárskej spoločnosti: VÚB Bratislava-mesto.

Číslo účtu: 4532 012/0200 Variabilný symbol (VS): 14 1059 005

Konferenčný poplatok žiadame zaplatiť do 15.11.2014.

Plaťte prosím súčasne s odoslaním prihlášky na ubytovanie. Doprevádzajúce osoby si platia ubytovanie pri registrácii. Zahraniční účastníci môžu zaplatiť pri registrácii.

Payments for foreign participants should be made at the registration. Accompanying persons pay accommodation at the registration.

Zrušenie registrácie a ubytovania bude akceptované do 1.12.2014. Po tomto termíne nebudú účastnícke poplatky refundované.

 

Odborný program / Scientific programme

 

Piatok 12.12./ Friday Dec. 12, 2014                                    

16.00-16.30 Slávnostné otvorenie / Opening ceremony        

16.30-18.30 Pozvaní prednášatelia /Invited speakers  

                       Vedecké prednášky / Scientific lectures            

19.30 Spoločenský večer  / Gala dinner                                             

14.00-15.00 Poobedie otvorených kúpel'ov / Open Spa Afternoon

 

Sobota 13.12./ Saturday Dec. 13, 2014

09.30-12.00 Vedecké prednášky / Scientific lectures

12.00-13.00 Členská schôdza SDVS

13.00-14.00 Obed / Lunch

                                                                                               

Ubytovanie / Accommodation

Ubytovanie v dvojposteľových izbách / in double rooms Hotel Centrál, Vietoris, Morava. Záujemcov o ubytovanie zaradíme do poradia podľa dátumu ich prihlášok.

 

Náklady na ubytovanie hradí registrovaným účastníkom generálny sponzor PLK Smrdáky.

The general sponsor Spa Piestany and Spa Smrdaky will cover accommodation costs.

 

Strava na 1 osobu / Food for 1 person: 16,60 € - platba pri registrácii / pay at the registration. V cene je zahrnuté / In price is included:

12.12. 2014 / December, 12, 2014 Slávnostná večera / Gala dinner

13.12. 2014 / December. 13, 2014 Raňajky / Breakfast, Obed / Lunch (reštaurácia / Restaurant Hotel Vietoris)

 

Vaše objednávky posielajte na adresu / Please send your reservation to the following address:

Slovenská lekárska spoločnosť, Kongresové centrum dermatovenerológia,  Emília Kurucová, Cukrová 3, 813 22  Bratislava, Slovakia,  fax: 00421 (0) 2 / 52635611, tel.: 00421 (0) 2 / 52635603, 52922017 

kurucova@sls.sk . Prihlášky posielajte do 15.11.2014. Po tomto termíne organizačný výbor nemôže garantovať účasť a ubytovanie.

Please fill in the registration and accommodation form and send it by mail or fax until the November 15, 2014. After this date, participation and accommodation cannot be guaranteed.

 

Spôsob dopravy / Transport

Železnicou do stanice Senica, odtiaľ autobusom do kúpeľov Smrdáky (8 km). Osobným autom cez: Bratislava, Kúty, Šaštín, Trnava, Senica. By train to Senica and then by bus to the Spa Smrdaky (8 km). By car: Bratislava, Kuty, Sastin, Smrdaky, or Trnava, Senica, Smrdaky. N 48°43.300´ E017°18.200´

 

pre celý  text prvého oznámenia v pdf formáte kliknite na SMRDAKY_1_OZNAMENIE2014.pdf

 

 

Elektronická registrácia / On line registration

 

XV. Smrdácke dni, 12.-13. decembra 2014 PLK Smrdáky

Smrdaky days, Dec.13-14th, 2013 Natural Health Spa Smrdaky  

                   REGISTRAČNÝ FORMULÁR  - APPLICATION FORM

 

Priezvisko, meno, tituly / Surname, name, title:

PSČ - Adresa / Adress - ZIP Code:

 

E-mail*    Tel.       

                * Upozornenie - toto pole musíte vyplniť !!!

Člen SDVS, ČDS / Member of SDS, ČDS    Identifikačné číslo v SLK

Nečlen / Non member  Sprievodná osoba / Accompanying person

Úhrada registračného poplatku    € (suma závisí na termíne prihlásenia)

 

Objednávka ubytovania / Accomodation booking

 z-na 12.-13.12.2014 / from-to 12 to 13th Dec. 2014                       . 

 

Prosím ubytovanie s .../Accomodation with person...    

 

 Účasť / Presence:        pasívna / passive               aktívna / active                   poster 

Technické požiadavky / Technical requirement:   

PC projekcia / projection   Iné / Other  

Názov príspevku / Title of report

Autor / Author

Zdravotnícke zariadenie / Medical institution:

 

Spoluautori / Co-authors:

 

Abstrakt / Abstract

Napíšte alebo vložte maximálne 1500 znakov / Please write or copy maximum 1500 characters.

 

 

                                   Odoslať registračný formulár  / To send application form

                                                         

Prosím počkajte, ukáže sa správa o úspešnom odoslaní. Please wait for the report indicates successful transmission.

 

 

 

 Program / Programme

 

Kontinuálne medicínske vzdelávanie - Hodnotenie Slovenskej akreditačnej rady CME (SACCME) potvrdzuje kredity nasledovne: Pasívna účasť: 12.12. = 3  kredity, 13.12. = 3 kredity, spolu 6 kreditov. Aktívna účasť: autor prednášky, posteru, panelovej diskusie 10 kreditov, spoluautor 5 kreditov. Kredity možno priznať najviac dvom spoluautorom. Aktívnym účastníkom sa kredity za aktívnu a pasívnu účasť sčítavajú. Ak nebola vopred daná požiadavka na dlhší čas, trvanie prednášky je 10 minút a 5 minút je na diskusiu. Ak prednášajúci vyčerpá celý časový limit 15 minút na prednášku, diskusia nie je možná a pre dodržanie časového harmonogramu začne nasledovná prednáška. Diskusia k prednáškam potom prebehne podľa časovej rezervy až po odznení všetkých prednášok.

Ďakujeme vystavujúcim firmám za podporu podujatia: Galderma-Spirig Česká a Slovenská a.s., Janssen, Johnson & Johnson, s.r.o., L´OREAL Slovensko  s.r.o. ,Novartis Slovakia sro, Pfizer Luxembourg SARL, Worwag Pharma

  

Piatok 12. 12. 2014

16,00 – 16,25 Slávnostné otvorenie  

Vedecký program

16,30 - 17,20 Predsedníctvo: D. Buchvald, V. Hegyi

16,30 - 16,45 Prečo radi chodíme na Smrdácke dni?

Mažgútová A.1, Demeterová M.1, Adamicová K.2, Fetisovová Ž.3, Ondrejka I.1,Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta  v Martine a UNM 1Psychiatrická klinika, 2Ústav patologickej anatómie, 3Dermatovenerologická klinika 

16,45 - 17,05  Úrazy vonkajšieho genitálu  Marenčák J., Urologické oddelenie, FNsP Skalica

17,05 - 17,20 Euromelanoma Day 2014. Zhrnutie a plán do budúcnosti Hegyi J., Dermatovenerologická klinika LFUK a UNB, Bratislava

17,25 - 17,55 Z edukačného grantu Roche Slovensko, s.r.o., Diagnostics Division (30´)

17,25-17,35 Úskalia diagnostiky syfilisu 10´ Martinásková K., Oddelenie Dermatovenerológie, FNsP Prešov

17,35-17,45 Syfilis - nové diagnostické metódy 10´ Lomnitzerová K., Redajová V., Cucak V., Varmusova E., Ľubovnianska nemocnica n.o., Stará Ľubovňa

17,45-17,55 Biomarkery sepsy a septického šoku 10´ Pivovarníková H., Synlab Slovakia s.r.o., Prešov

 18,00 - 18,15 Z edukačného grantu Janssen, Johnson & Johnson (15´)  Závažné kardiovaskulárne ochorenia a biologická liečba psoriázy  Kozub P. 1, Kováčiková Curková A.21Dermatovenerologické oddelenie, FNsP Nové Zámky 2Dermatovenerologická klinika LFUK a UNB Bratislava

18,20 –19,05 Predsedníctvo: T. Danilla, M. Šimaljaková

18,20 - 18,35 Problémy nepriamej diagnostiky vrodeného syfilisu  Danilla T., Pileková D., Detská dermatovenerologická klinika LFUK a DFNsP, Bratislava

18,35 - 18,50  Získaný syfilis u pediatrického pacienta - kazuistika Šranková L.1, Vrtíková A.1, Martina Part2, Šimaljaková M.2, Buchvald D.1, 1Detská dermatovenerologická klinika DFNsP Bratislava, 2Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB – Staré Mesto, Bratislava

18,50 - 19,05  Angiokeratoma circumscriptum - kazuistika Baumgartner J.1, Šimaljaková M.2 1Lasercentrum Paracelsi, Bratislava 2Dermatovenerologická klinika Univerzitnej nemocnice Bratislava - Staré Mesto

19,05 -19,25  Plenárna schôdza SDVS  

19,25 - 19,45 Diskusia k všetkým predneseným témam

19,45  Večera

 

Sobota 13. 12. 2014

8,30 - 9,30 Predsedníctvo: K. Martinásková, J. Péč

8,30 - 8,45 Diabetes mellitus a koža Péč J.1, Martinásková K.2, 1Dermatovenerologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta, Martin, 2Dermatovenerologické oddelenie, FNsP J.A. Reimana, Prešov

8,45 - 9,00 Čo je nové v diagnostike malígneho melanómu? , Adamicová K.1, Fetisovová Ž.2, Mažgútová A.3, 1Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM, Martin a Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky kožných ochorení v Martine,2Klinika dermatovenerológie JLF UK a UN v Martine,3Klinika psychiatrie JLF UK a UN v Martine

9,00 - 9,15 Raritné lymfo a myeloproliferatívne ochorenia a ich dermatologická symptomatológia Péč J., Plank L., Péčová K. jr., Vorčáková K., Péčová T., Dermatovenerologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta, Martin

9,15 - 9,30  Riziká ambulantnej liečby - analýza kazuistík. Cajchanová K., ŠgN UNB, Bratislava

 

9,30 – 10,00 Prestávka, káva

 

10,00 - 11,00 Predsedníctvo: D. Švecová, S. Urbanček

10,00 - 10,15 Poslali ma naši k vašim: dermatologicko-reumatologické mosty v diagnostike a liečbe PsA, Urbanček S., Dermatovenerologická klinika FD Roosevelta, Banská Bystrica

10,15 - 10,30 TBC cutis - stále aktuálna téma Blanár Korbová J., Martinásková K., Petrová S., Dermatovenerologické oddelenie, FNsP J.A. Reimana, Prešov

10,30 - 10,45 Eczema herpeticatum - akútny stav v dermatovenerológii.  Gulánová B., Šimaljaková M., Dermatovenerologická klinika LFUK a UNB, Bratislava

10,45 - 11,00 Hidradenitis suppurativa alebo ... ? Uhrin T., Martinásková K., Imlejová P. Dermatovenerologické oddelenie, FNsP J.A. Reimana, Prešov

11.00 –11,45 Predsedníctvo: D. Buchvald, A. Masarovičová

11,00 - 11,15 Adnexálny tumor liečený fotodynamickou terapiou Part Martina, Heizerová M., Švecová D. Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB Staré Mesto, Bratislava

11,15 - 11,30  Rozacea - možnosti liečby - kazuistika Višňovská D., Guba D., Vrabec R. Ústav lekárskej kozmetiky, a.s., Bratislava

11,30 - 11,45 Dermatovenerológia v obrazoch a prevencii Lidaj, J. 1, Lidajová T. 2, Masarovičová A. 1 1Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, 2Pediater s.r.o., Senica

11,45 - 12,15 Diskusia k všetkým predneseným témam

12,15 Záver

Obed

13,00-14,00  Poobedie otvorených kúpeľov   Praktická časť – aplikácie balneoterapeutických procedúr


Zahraničné podujatia 2014

 

26-27 February 2014 in Brussels, Belgium - Hidradenitis Suppurativa / Acne Inversa

General information Course chair: Profs. C. Zouboulis, V. del Marmol, G. Jemec Number of places: 20mApplication deadline: 13 January 2014
Course Registration Fees EADV Member: 250 EUR Non-Member: 400 EUR
Required documentation for application (in English)  Completed Application form 
Proof of professional status (for non-members only)

All participants will receive:  Certificate of Attendance , Free course materials , Free Catering & Dinner

Further information on request to marc@eadv.org or fostering@eadv.org

For further details or application form, please click here

 


11th EADV Spring Symposium which will be held in Belgrade, Serbia  from 22- 25 May, 2014.

Dear friends and colleagues,

It is my sincere pleasure and honor to invite you, on behalf of the Local Organising Committee and the entire EADV, to attend the 11th EADV Spring Symposium which will be held in Belgrade, Serbia  from 22 - 25 May, 2014.

The Serbian Association of Dermatovenereologists, founded in 1927, is proud to have been selected to host, in Serbia, the EADV Spring Symposium under the motto “Tradition and Innovation”.

The 11th EADV Spring Symposium will be completely different from the previous Spring EADV events.  For the first time, the EADV Spring symposium will be compact and focused on a selected number of practical important areas with reviews and updates.

The themes will include dermatology and internal medicine, pediatric dermatology, surgery, nail and hair disorders, lasers and cosmetic dermatology, finally, sexually transmitted infections.  The SPC of the EADV under the chairmanship of Prof. Luca Borradori have put major efforts to select experts able to deliver lectures in a clear, concise and engaging way. The aim and challenge is simply to provide “The best and the Latest in Dermatology and Venereology”. Professor Ljiljana M. Medenica MD, PhD.

 You have only three weeks left to submit your abstracts! Don't miss this great opportunity!  Why submit an abstract for the EADV Spring Symposium? The EADV meetings are one of the world's leading events in dermatology and are attended by numerous dermatologists, researchers and affiliated professionals. Abstracts that are selected for presentation at the Spring Symposium are recognized for their quality and high scientific potential. All the accepted abstracts will be inserted on the official EADV Spring Symposium CD-Rom that will be distributed to all the participants onsite.
If your abstract is accepted for an oral presentation you may have the possibility to present your research in front of an expert, international and professional audience. If not, you can prepare an electronic poster that will be easily accessible to all the participants during the EADV meeting. How to submit an abstract?
It is easy to submit an abstract, as the whole process can be completed online in less than 3 minutes. In order to submit your abstract please go to the 11th EADV Spring Symposium Website, read all of the necessary information about "how to prepare an abstract" and then follow the indicated steps.Submit your abstract before 11 January 2014!


12-14. Jún 2014, Kieler Schloss, Kiel, Nemecko

Dear Colleagues and ESPD Members,

Mark now your calendar for the International Meeting of the European Society for Pediatric Dermatology in 2014!

The ESPD devotes its studies to the promotion of teaching, scientific research and international contacts in Europe in the field of pediatric dermatology. Be part of another highly professional meeting; join lectures and discussion on hot dermato-pediatric topics and have a determining influence on which highlights of research will be presented by submitting your abstracts! Save these dates: Date 12-14 June 2014 Venue Kieler Schloss, Kiel/Germany Chair Prof. Dr. med. Regina Fölster-Holst University Hospital Schleswig-Holstein Kiel/Germany. Any details on the 12th ESPD Congress will be accessible in due course on www.ESPD2014.com. Please click here to download the “Save the Date Flyer”. For any further information please do not hesitate to contact our PCO partner MCI at: MCI Deutschland GmbH MCI – Berlin Office Markgrafenstr. 56 10117 Berlin/Germany ESPD@mci-group.com , Phone: +49 30 20 45 90, Fax: +49 30 20 45 950. We are already now looking forward to a very interactive and interdisciplinary congress in 2014! Discover Northern German hospitality and the coastal charm – Welcome to Kiel! Yours sincerely, Your ESPD team


3-6 September 2014 - Edinburgh, United Kingdom, XV. World Congress on Cancers of the Skin

For further information, please visit www.wccs2014.org

Dear Skin Cancer Specialist,
From September 3rd to 6th 2014, usaully a great time of the year, the 15th World Congress on Cancers of the Skin (WCCS 2014) will take place in the UK in historic and picturesque Edinburgh, capital of Scotland. This famous city is the home of a landmark castle on a cliff top, of the British royal family's former Royal Yacht Britannia, and of many architecturally beautiful buildings. In addition Edinburgh is the gateway to a host of world-renowned golf courses and major scenic attractions.
However, Scotland too is a country where skin cancer rates, in a fair-skinned population accustomed to sunny holidays and often ill-advised sunbed use, are of major concern. The 15th WCCS will appropriately consider all aspects of this subject, from the clinical, histological and genetic nature of these cancers, to how best to prevent and treat them. Addressing this major issue will be a superior faculty of speakers drawn from all of the UK, continental Europe, the USA, Canada, Africa, South America, Asia, Australia and New Zealand, clearly demonstrating the thoroughly global importance of the topic. The venue for this signal event will be the superbly suitable Edinburgh International Congress Centre (EICC) situated in the city centre. Social events in equally excellent settings will accompany the congress, as will a host of tours to suit both sightseer and sportsman.
Given the major worldwide importance in incidence, morbidity, mortality and cost to society of skin cancer, this conference will attract a very large number of delegates from all over the globe, and we invite you to join them. Please do indicate your preliminary interest by sending your details to wccs2014@bad.org.uk, though this will of course not commit you further. Updates on the Congress will also be available on this website. I do hope we shall see you at the meeting for a major academic, social and sightseeing event. Very best wishes.
Professor John Hawk Congress President, Professor Alex Anstey Secretary General, Dr Perry Robins Honorary Congress President

 


4. Brněnský dermatologický den Antonína Trýba

28.11.2014

Hotel Holiday lnn Brno, Křížkovského 20, Brno, kliknite na prihláška k účasti a program. Kontaktná adresa V. Vašků, I. DVK FN U Sv. Alžběty, Brno


 

23rd EADV Congres will be held in Amsterdam, Netherland,  from 8-12 October 2014.

Abstract submission deadline: 1 April 2014, Abstract evaluation deadline: 4 June 2014, Early bird registration deadline: 18 June 2014, Late registration deadline: 15 September 2014, Opening of the congress: 8 October 2014


ARCHÍV PODUJATÍ    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013