Podujatia SDVS v roku 2016

Jún, 9. –11.6.2016 (štvrtok, piatok, sobota), Hotel Grand****, Demänovská dolina/Jasná, XII. Kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou. Hlavný organizátor a odborný garant: Slovenská dermatovenerologická spoločnost', spoluorganizátor Česká dermatovenerologická spoločnosť. Organizačné zabezpečenie podujatia: Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD, Detská Dermatovenerologická Klinika LFUK a DFNsP, Limbova 1, 833 40 Bratislava, tel.02 / 159 371 101, buchvald@nextra.sk  

Október 28.–29. 10. 2016 - 2. Bio Expert Fórum – Aktuálne témy z biologickej liečby v dermatológii a reumatológii.

December, 9.-10.12. 2016, XVII.-te Smrdácke dni, Prírodné liečebné kúpele Smrdáky. Témy: psoriáza, atopická dermatída, melanóm, balneoterapia, varia. Hlavný organizátor a odborný garant: Slovenská dermatovenerologická spoločnost'. Organizačné zabezpečenie podujatia: MUDr. Ján Lidaj, Prírodné liečebné kúpele, 906 03 Smrdáky, tel. 0903 425 950 jan.lidaj@spasmrdaky.sk


Krajské semináre

Bansko-Bystrický kraj predpokladaný termín 24-25.6.2016

Bratislavský kraj Október 21.10.2016 (piatok) o 14, 00 hod., krajský seminár Dermatovenerologicá klinika LFUK a UNB pracovisko Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava,

Trnavský kraj - termín je zhodný so Smrdáckymi dňami


Občianske združenie „Kožní lekári za zdravú kožu.“ Plán školiacich akcií v odbore dermatovenerológia na rok 2016

Marec             4-5.3.

Máj             13-14.5.

September   23-24.9.

November   POZOR zmena termínu na 4.–5.11.2016 z dôvodu kolízie s inými akciami, pôvodný termín 11-12.11 už neplatí


21.- 22.10.2016, Hotel Družba, Jasná Hojenie a manažment rán 
Celoslovenské odborné a vzdelávacie sympózium Slovenskej spoločnosti pre liečenie rán (SSPLR) s medzinárodnou účasťou

http://www.ssplr.sk/odborne-a-vzdelavacie-sympozium-hojenie-a-manazment-ran


Občianske združenie DERMA KLINIKA a Slovenská dermatovenerologická spoločnosť

Pozvánka na krajský seminár Miesto konania : poslucháreň Dermatovenerologickej kliniky LFUK a UNB pracovisko Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava,

Dátum konania: 21.10.2016 (piatok) o 14, 00 hod

Program

Šímaljaková M.: Úvod (10 min.)

Šimaljaková M.: Anti IL17A – prvé skúsenosti (20 min.)

Švecová D., Hall S. (Austrália): Nanotechnológia v medicíne (20 min.)

Nemšovská J.: Precitlivenosť na jódové kontrastné látky (20 min.)

Gulánová B., Šimaljaková M.: Progredujúca erytrodermia u pacientky s myasthenia gravis - kazuistika  (15 min.)

Sabová D., Vrtíková A., Danilla T., Buchvald D.: Urticaria pigmentosa u mesačného dieťaťa (15 min.)

Diskusia (30 min.)

Šimaljaková M.: Malé molekuly v dermatológii (15 min.)

8.   Part M., Švecová D.: Sinekatechíny v dermatovenerológii  (15 min.)

Gulánová B.: Ako zlepšiť adherenciu pacienta so psoriázou (15 min.)

Part M., Šimaljaková M.: Diferenciálna diagnostika jazviaceho procesu na tvári  (15 min.)

Kolláriková L., Rakúsová M.: Papulózna erytematoskvamózna dermatóza - kazuistika (15 min.)

Matoušková, Š.: Kofeín v trichológii (15 min.)

Diskusia (30 min.)

Záver

V Bratislave, dňa 9.9.2016 Kredity budú udelené podľa noriem SACCME.         

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA, prednostka Dermatovenerologickej kliniky LF UK, Krajská odborníčka MZ SR v odbore Dermatovenerológia

 

Návratka.

Prosím o potvrdenie účasti na krajskom seminári do 20.10.2015 písomne, telefonicky alebo e-mailom.

Tel.č.:        02/57 290 270, 02/57 290 806

e-mail:       andrea.margulova@sm.unb.sk

Kontakt:    prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., Dermatovenerologická klinika UNB,Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

 

Meno a priezvisko:   ..............................................................................................................


Slovenská lekárska spoločnosť (SLS) a jej zložka Slovenská dermatovenerologická spoločnosť (SDVS) spolu s vedením Slovenských liečebných kúpeľov (SLK) Piešťany a Prírodných liečebných kúpeľov (PLK) Smrdáky pripravujú v dňoch 9.-10. decembra 2016 vedeckú schôdzu XVII. Smrdácke dni.

Cieľom tohto vedeckého podujatia bude možnosť prezentovať a prediskutovať Vaše skúsenosti s problematikou chronických dermatóz ako sú psoriáza, atopická dermatitída, ekzémy, problematikou melanómu a fotobiológie. Zároveň budete mať možnosť dozvedieť sa nielen o účinkoch prírodnej minerálnej vody, ktorá je ojedinelá v Európe, ale aj na vlastnej koži si budete môcť overiť pôsobenie prírodnej minerálnej vody a liečebných procedúr v rámci otvorených dverí kúpeľov. Tešíme sa na Vašu účasť. 

Slovak Medical Association (SMA), Slovak Dermatovenereological Society (SDVS) in cooperation with Slovak Health Spa Piestany and Natural Health Spa Smrdaky are organizing the „XVII. Smrdaky Days“ scientific meeting, which will be held in Smrdaky, Slovakia, in December 9-10th, 2016. The aim of this meeting will be the presentation  and discussion of your experience in photobiology and the treatment of psoriasis, atopic dermatitis, eczema and melanoma. The participants will also have the opportunity to be advised about the effect of natural mineral water and to be introduced into the spa procedures. During the Open Spa Afternoon there will be the possibility for everyone to try the spa therapy using the natural resources of mineral water and other health procedures. We look forward to your attending.

                Dušan Buchvald                                                    Ján Lidaj

 

Zastúpenie generálneho sponzora / Representation of general sponsor Ing. Viliam Mikuláš, finančný riaditeľ SLK / Financial director of Slovak Health Spa Piestany

Organizačný výbor / Organizing board

Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD., prezident SDVS/ President of Slovak Dermatovenereological Society

Ing. Mária Turjaníková, riaditeľka PLK Smrdáky / Director od Natural Health Spa Smrdáky

MUDr. Ján Lidaj, vedúci lekár PLK / Head physician of Natural Health Spa Smrdáky

Emília Kurucová, SLS / Slovak Medical Association Bratislava

Miesto kongresu / Congress venue Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, Slovenská republika / Spa Smrdaky Slovak Republic

Vedecké témy / Scientific topics  Chronické dermatózy, psoriáza, ekzémy, melanoma malignum, fotobiológia / Chronic dermatoses, psoriasis, eczemas, melanoma malignum, photobiology

Rokovacie jazyky / Meeting languages Slovenský / Slovak,  Český / Czech, Anglický / English (without translation)

Prednášky / Lectures Trvanie prednášok 10´. Pozvaní prednášatelia 15´. Oral presentation 10´, invited speakers 15´.

Výstavy / Exhibitions  V priebehu Smrdáckych dní budú výstavy farmaceutických firiem. / Pharmaceutical exhibitions will be organized during the meeting.

  

Konferenčné poplatky / Meeting fee                                                         Pri registrácii

Členovia SDVS a ČDS / Members of SDVS, CDS .....  17 €                             20 €

Nečlenovia SDVS a ČDS / Non members ................... 20 €                             25 €

Doprevádzajúce osoby / Accompanying persons ........10 €                            25 €      

Poznámka: Pozvaní prednášatelia a prvý autor prednášky neplatia registračný poplatok.     

 

Forma platby: bankovým prevodom na účet Slovenskej lekárskej spoločnosti alebo na mieste v hotovosti. Bankové spojenie: Slovenská lekárska spoločnosť VÚB Bratislava

IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012 Variabilný symbol: 16 1181 005 SWIFT code: SUBASKBX

Konferenčný poplatok žiadame zaplatiť do 15.11.2016. Plaťte prosím súčasne s odoslaním prihlášky na ubytovanie. Sprevádzajúce osoby si platia ubytovanie pri registrácii. Zahraniční účastníci môžu zaplatiť pri registrácii.

Payments for foreign participants should be made at the registration. Accompanying persons pay accommodation at the registration.

Zrušenie registrácie a ubytovania bude akceptované do 1.12.2016. Po tomto termíne nebudú účastnícke poplatky refundované.

 

Odborný program / Scientific programme

Piatok 9.12./ Friday Dec. 9, 2016                                       

16.00-16.30 Slávnostné otvorenie / Opening ceremony       

16.30-18.30 Vedecké prednášky / Scientific lectures                

19.30 Spoločenský večer / Gala dinner                                                                                                                                 

            

Sobota 10.12./ Saturday Dec. 10, 2016     

09.00-12.00 Vedecké prednášky / Scientific  lectures  

12.00-13.00 Obed / Lunch 

13.00-14.00 Poobedie otvorených kúpel'ov / Open Spa Afternoon

                                                                  

Ubytovanie / Accommodation

Náklady na ubytovanie hradí registrovaným účastníkom generálny sponzor PLK Smrdáky. The general sponsor Spa Piestany and Spa Smrdaky will cover accommodation costs. Bezplatné ubytovanie je sponzorované v dvojposteľových izbách / sponsored payless accomodation in double rooms Hotel Centrál, Vietoris, Morava. Záujemcov o ubytovanie zaradíme do poradia podľa dátumu ich prihlášok. Prihlášky posielajte do 15.11.2016. Po tomto termíne organizačný výbor nemôže garantovať účasť a ubytovanie.

 

Strava na 1 osobu / Food for 1 person: 19,60 € - platba pri registrácii / pay at the registration. V cene je zahrnuté / In price is included:

09.12. 2016 / December, 9, 2016 Slávnostná večera / Gala dinner

10.12. 2016 / December, 10, 2016 Raňajky / Breakfast, Obed / Lunch (reštaurácia / Restaurant Hotel Vietoris)

 

Sekretariát podujatia: Slovenská lekárska spoločnosť, Kongresové centrum dermatovenerológia,  Emília Kurucová, Cukrová 3, 813 22  Bratislava, Slovakia,   00421 (0) 2 / 52635603, 52922017  kurucova@sls.sk .

 Spôsob dopravy / Transport Železnicou do stanice Senica, odtiaľ autobusom do kúpeľov Smrdáky (8 km). Osobným autom cez: Bratislava, Kúty, Šaštín, Trnava, Senica. By train to Senica and then by bus to the Spa Smrdaky (8 km).    By car: Bratislava, Kuty, Sastin, Smrdaky, or Trnava, Senica, Smrdaky. N 48°43.300´ E017°18.200´

 

Program prednášok na konferenciu 17. Smrdácke dni 2016

 

 Upozornenie pre prednášajúcich:

Trvanie prednášky je 10 minút a 5 minút je na diskusiu. Ak prednášajúci vyčerpá celý časový limit 15 minút na prednášku, pre dodržanie časového harmonogramu začne nasledovná prednáška. Diskusia k prednáškam potom prebehne podľa časovej rezervy až po odznení všetkých prednášok.  

Prezentácie z edukačných grantov sa riadia určenými časmi.

 

Kontinuálne medicínske vzdelávanie - Hodnotenie Slovenskej akreditačnej rady CME (SACCME) potvrdzuje kredity nasledovne:

Pasívna účasť: 9.12. = 3 kredity, 10.12. = 5 kredity, spolu 8 kreditov                                                                                                                                                                                                                                      

Aktívna účasť: autor prednášky 10 kreditov, dvaja spoluautori po 5 kreditov. Aktívnym účastníkom sa kredity za aktívnu a pasívnu účasť sčítavajú.

 

Piatok 9. 12. 2016

16,00 – 16,25 Slávnostné otvorenie

 

Vedecký program

16,30 - 17,10 Predsedníctvo: M. Šimaljaková, K. Martinásková

16,30 - 16,40 Euromelanoma day 2016

Kolátorová G. a kožní lekári SR zúčastnení v akcii

Dermatovenerologická ambulancia, Líščie údolie, Bratislava

16,40 - 16,55 Sézaryho syndróm u pacientky s myasthenia gravis

Gulánová B., Šimaljaková M.

Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Mickiewiczova 13, Bratislava

16,55 - 17,10 Od pediatra k dermatológovi a úspešnému manažmentu detskej psoriázy

Martinásková K., Dermatovenerologické oddelenie FNsP J. Reimana, Prešov

17,10 - 17,15 Prestávka

 17,15 - 17,30 Z edukačného grantu Aloris Vital (15´)

Nové možnosti starostlivosti o atopickú a suchú kožu - ALLERGIKA (liečebný koncept)

Lipovský P.

17,30 - 17,35 Prestávka

17,35 - 18,05 Z edukačného grantu AbbVie (30´)

Nové trendy liečby Hidradenitis suppurativa podľa európskych guidelines

Péč J., Péčová K.

18,05 - 18,10 Prestávka

18,10 - 18,40  Z edukačného grantu Novartis (30´)

Imunogenita a dlhodobá účinnosť biologickej liečby

Thon, V.: Imunogenita biologickej liečby a jej úskalia

Kozub P.: Imunogenita a dlhodobá účinnosť biologickej liečby psoriázy

18,40 - 18,45 Prestávka

18,45 - 19,00  Z edukačného grantu Celgene (15´)

Kozub P.: Apremilast - nový pohľad na liečbu psoriázy

19,00 - 19,30 Diskusia k všetkým predneseným témam

Večera

 

Sobota 10. 12. 2016

8,30 - 9,30 Predsedníctvo: K. Adamicová, Ž. Fetisovová

8,30 - 8,45 Komunikačné otázky alebo „fliačiky“ na bielom plášti

Mažgútová1, A., Fetisovová, Ž.2, Demeterová, M. 1, Ondrejka, I.1,1Psychiatrická klinika UK v Bratislave, JLF UK a UNM Martin, 2Dermatovenerologická klinika JLF UK a UNM  Martin

8,45 - 9,00 Augustovú vyrážku majú na svedomí roztoče

Adamicová, K.1, Fetisovová Ž.2, Mažgútová A.3 , 1Ústav patologickej anatómie, 2Dermatovenerologická klinika, 3Psychiatrická klinika, UNM, Martin

9,00 - 9,15 Alergénová imunoterapia jedom hmyzu

Nemšovská J., Dermatovenerologická klinika LF UK a UN Bratislava

9,15 - 9,30 Progredujúce jazvenie tváre - kazuistika

Martina Part1, Szép Z.2, Šimaljaková M.1, 1Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Bratislava, 2Cytopathos, spol. s.r.o., Bratislava

9,30 – 10,00 Prestávka, káva

 10,00 - 11,00 Predsedníctvo: J. Péč, T. Danilla

10,00 - 10,15  Extrapulmonálna forma tuberkulózy na biologickej liečbe

Péčová T. 1, Dančík A. 2, Péč. J. 1,1Dermatovenerologická klinika JLF UK a UNM  Martin, 2Univerzita Komenského v Bratislave, Odd. mimopľúcnej TBC, chirurgie, urológie a gynekológie, Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy

10,15 - 10,30  Skin signs of antiphospholipid syndrome - Kožné príznaky antifosfolipidového syndrómu

Agouba S., Interná klinika gastroenterologická, UNM, Martin

10,30 - 10,45 Hypersenzitívny syndróm liekovej etiológie alebo ...?

Nagyová B., Martinásková K., Uhrin T.

Dermatovenerologické oddelenie FNsP J. Reimana, Prešov

10,45 - 11,00 Exantém a febrility nejasnej etiológie

Rajczyová Z., Méryová Faragó H., Šimaljaková M.

Dermatovenerologická klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica Staré Mesto 

11,00 – 11,10 Prestávka

11,10 - 11,55 Predsedníctvo: D. Buchvald, A. Masarovičová

11,10 - 11,25 Imunopatologické stavy v dermatologickej praxi

Cajchanová K., ŠGN UNB, Bratislava

11,25 - 11,40 Svrab u detí

Sabová D., Gáborová L., Danilla T., Buchvald D.

Detská dermatovenerologická klinika LFUK a DFNsP Bratislava

11,40 – 11,55 Dermatovenerológia a sex vo vesmíre

Lidaj J.1, Lidajová T.2, 1Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, 2Pediater s.r.o., Senica

11,55 – 12,10 Mikrokozmos vo vesmíre

Žilínek O., Masarovičová A., Lidaj J., Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

12,10 – 13,00 Diskusia k všetkým predneseným témam

13,00 Záver

 Obed

13,00-14,00  Poobedie otvorených kúpeľov, Praktická časť - aplikácie balneoterapeutických procedúr

 

Ďakujeme vystavujúcim firmám za podporu podujatia:

 

AbbVie s.r.o.      

Aloris Vital s.r.o.

Celgene s.r.o.

Eli Lilly Slovakia s.r.o.

Imuna Pharm a.s.

L´OREAL Slovensko s.r.o.

NAOS Slovakia s.r.o.

Novartis Slovakia s.r.o.

 

Elektronická registrácia / On line registration

 

17.-te Smrdácke dni, 9.-10. decembra 2016 PLK Smrdáky

Smrdaky days, Dec.9-10th, 2016 Natural Health Spa Smrdaky  

                   REGISTRAČNÝ FORMULÁR  - APPLICATION FORM

 

Priezvisko, meno, tituly ev. Názov firmy / Surname, name, title or Firm name:

Dátum narodenia     DIČ

 

PSČ - Adresa / Adress - ZIP Code:

 

E-mail*    Tel.       

                * Upozornenie - toto pole musíte vyplniť !!!

Člen SDVS, ČDS / Member of SDS, ČDS    Identifikačné číslo v SLK

Nečlen / Non member  Sprievodná osoba / Accompanying person

Úhrada registračného poplatku    € (suma závisí na termíne prihlásenia)

 

Objednávka ubytovania / Accomodation booking

 z-na 9.-10.12.2016 / from-to 9 to 10th Dec. 2016                       . 

 

Prosím o ubytovanie na dvojposteľovej izbe s .../Accomodation in two-bed room with person...   

 

 

 

 Účasť / Presence:        pasívna / passive               aktívna / active                   poster 

Technické požiadavky / Technical requirement:   

PC projekcia / projection   Iné / Other  

Názov príspevku / Title of report

Autor / Author

Zdravotnícke zariadenie / Medical institution:

Spoluautori / Co-authors:

Abstrakt / Abstract

Napíšte alebo vložte maximálne 1500 znakov / Please write or copy maximum 1500 characters.

 

1. Účastník je povinný údaje  v zmysle Z. č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov  uvádzať presne, úplne a pravdivo.

2. Účastník zodpovedá v plnom rozsahu za ich správnosť, presnosť, úplnosť a pravdivosť.

3. Účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle Z. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov pre  účely plnenia zákonných povinností a pre vnútorné potreby organizácie.

4. Účastník vyhlasuje, že mu nevznikol nárok na stravu podľa Z. č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Odoslaním potvrdíte svoj súhlas s vyššie uvedenými informáciami.

Odoslať registračný formulár  / To send application form

                                                         

Prosím počkajte, ukáže sa správa o úspešnom odoslaní.

Please wait for the report indicates successful transmission.

 

 

 


 

Slovenská lekárska spoločnosť, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, Česká dermatovenerologická společnost

XII. kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou

9. – 11. jún 2016  hotel Grand Jasná Demänovská dolina, Slovenská republika  

 

Oznámenie

Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia,

dovoľte mi, aby som Vás v mene organizačného výboru pozval na tohtoročný, XII. kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou. Na základe pozitívnych ohlasov na podujatie organizované pred dvoma rokmi vo Vysokých Tatrách sme sa rozhodli aj toho roku zvoliť za miesto konania nášho stretnutia horské prostredie, tentokrát v Nízkych Tatrách. Veríme, že sa Vám v Demänovskej doline bude páčiť a že si popri bohatom odbornom programe nájdete čas aspoň na chvíľu si užiť aj krásy slovenskej prírody.

Náš kongres bude po odbornej stránke, tak ako vždy, zahŕňať celý rozsah problematiky dermatovenerológie a jej hraničných odborov. Veríme, že sa nám aj s Vašou pomocou podarí pripraviť zaujímavý a hodnotný odborný program. Teší nás záujem slovenských aj českých autorov o aktívnu účasť na kongrese a budeme mať možnosť vypočuť si aj prezentácie viacerých zahraničných hostí. Zmyslom nášho odborného stretnutia však bude nielen príležitosť dozvedieť sa niečo nové a podeliť sa s kolegami o vlastné poznatky a skúsenosti, ale aj stretnúť a porozprávať sa so starými priateľmi a  získať nové užitočné kontakty a informácie. Dovoľujem si Vás preto vyzvať – príďte podporiť, či už formou aktívnej alebo pasívnej účasti, tohtoročné najväčšie spoločné stretnutie  kožných lekárov zo Slovenska a Českej republiky! Dovidenia v júni v Demänovskej doline! 

Doc. MUDr. Dušan Buchvald, CSc. za organizačný výbor kongresu

Prezident kongresu:  Doc. MUDr. Dušan Buchvald, CSc.                                                    

Vedecký sekretár kongresu: MUDr  Gabriela Kolátorová

Organizačný výbor:  MUDr. Ľudmila Breznická, doc. MUDr. Dušan Buchvald, CSc., doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc., doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, CSc., MUDr. Vladimír Flimer, prof. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD., prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD., MUDr. Gabriela Kolátorová, prim. MUDr. Tomáš Kopal, prim. MUDr. Peter Kozub, PhD., prim. MUDr. Ján Lidaj, MUDr. Peter Osuský, PhD., prof. MUDr. Juraj Péč, PhD., MUDr. Katarína Poláková, PhD., prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA, MUDr. Slavomír Urbanček, PhD., prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
prim. MUDr. Nina Benáková, PhD.
, prim. MUDr. Hana Bučková, PhD., prim. MUDr. Lubomír Drlík, prim. MUDr. Hana Duchková, DrSc., doc. MUDr. Karel Ettler, CSc., as. MUDr. Tomáš Frey, CSc., doc. MUDr. Ivana Kuklová, CSc., doc. MUDr. Růžena Pánková, PhD., MUDr. Stanislava Polášková, prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc., prim. MUDr. Marie Selerová, PhD., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc., MUDr. Andrea Vocilková

Sekretariát kongresu: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava, Kontakt: E. Kurucová, Tel.: +421 2 52635603, mobil: +421 948 303543, e-mail: kurucova@sls.sk

Miesto konania: Hotel Grand**** Jasná, Demänovská dolina www.grandjasna.sk  

Registrácia a objednávka ubytovania: on-line: www.sdvs.sk  

Termíny:         

prihlášky k účasti (registrácia) 

   do 15. apríla 2016  

ubytovanie – objednávka

   do 15. apríla 2016

ubytovanie – platba 

   do 1. mája 2016

registračné poplatky – včasná platba 

   do 1. mája 2016  

zvýšené registračné poplatky

   po 1. máji 2016

abstrakty

   do 10. mája 2016

 

Predbežný časový rozvrh odborného programu:          

Štvrtok /9.6.           13.00 - 18.00  odborný program

Piatok/10.6.             8.00 - 18.00 odborný program

Sobota / 11.6.          8.00 - 13.00 odborný program

Poplatky: účasť na kongrese je podmienená uhradením registračného poplatku, ktorý zahŕňa kongresový poplatok za účasť na odbornom programe a stravovací poplatok za poskytnuté obedy a večere. Registračný poplatok je nedeliteľný a je nutné ho uhradiť celý a jednou platbou. Sprevádzajúce osoby platia len stravovací poplatok.

Kongresový poplatok (zahŕňa účasť na odbornom programe a kongresové materiály):   

 

do 1. mája

po 1. máji 2016

(po 31. máji možná platba už len na mieste kongresu)

Člen SDVS/ČDS 

   10 € 

20 €

Člen SDVS/ČDS do 35 rokov 

   5 €

10 €

Nečlen SDVS/ČDS

 20 €

30 €

 

Stravovací poplatok:

obedy (10.6. a 11.6.)  20 EUR

večere (9.6. a 10.6.)   40 EUR

spolu                        60 EUR

Zrušenie registrácie a vrátenie registračného poplatku (po odrátaní 50 % výšky poplatku)  akceptujeme do 1. mája 2016, ev. vyslanie náhradníka.

 

Platba:

ubytovanie: len bankovým prevodom

registrácia: bankovým prevodom alebo na mieste v hotovosti

majiteľ účtu: Slovenská lekárska spoločnosť, názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s., adresa banky: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012

SWIFT: SUBASKBX, variabilný symbol: 161004005

Ubytovanie: Pre účastníkov je zabezpečené ubytovanie v hoteloch:

Hotel Grand**** Jasná

www.grandjasna.sk

1 osoba v izbe s raňajkami/noc           54,- €

2 osoby v izbe s raňajkami/noc           80,- € 

prístelka s raňajkami/noc                    31,- €

V cene je parkovanie a 3-hodinový vstup do wellness a fitness centra jedenkrát za pobytový deň. K cene sa pripočítava miestny poplatok 1,00 EUR/osobu/deň

 

Hotel Chopok****

Demänovská dolina

www.hotelchopok.sk  

2 osoby v izbe/noc                            85,- €

3 osoby v izbe/noc                          116,- €

4 osoby v izbe/noc                          137,- €

raňajky formou bufetu/osoba               8,-  €

V cene je parkovanie a neobmedzený vstup do wellness a fitness centra. K cene sa pripočítava miestny poplatok 1,00 €/osobu/deň

 

V prípade zvýšeného záujmu oproti kapacitným  možnostiam organizátori budú prihliadať na dátum objednávky ubytovania. Prednosť budú mať skôr prihlásení.

 

Sekretariát kongresu Vám potvrdí registráciu a objednávku ubytovania a zašle podklady k úhrade. Registračný poplatok možno uhradiť bankovým prevodom (po 1. máji 2016 za zvýšený poplatok), po 31. máji už len v hotovosti na mieste. Ubytovanie si účastníci platia len bankovým prevodom do termínu: 1. máj 2016.

Po termíne došlé objednávky ev. platby ubytovania nebudú akceptované.

Do správy pre prijímateľa uveďte meno/mená prihlasovanej osoby/osôb!

Potvrdenie ubytovania a platby: obdržia účastníci do 20. mája 2016 zo sekretariátu kongresu

 

Cestovný poriadok autobusu z Liptovského Mikuláša do Jasnej - kliknite na CP LM DD.pdf

 

Abstrakty prednášok a posterov

možno zaslať elektronicky prostredníctvom www.sdvs.sk v termíne najneskôr do 10. mája 2016, pokyny pre ich napísanie sú uverejnené na uvedenej webovej stránke

 

Kredity

Podujatie je zaradené do kalendára postgraduálneho vzdelávania a ohodnotené kreditmi ARS CME. Je nutné priniesť si so sebou modrú kartičku CME.

 

Text prvého známenia v pdf formáte získate kliknutím na 2016 Jasná info , jeho otváranie pre veľkosť 4,6 Mb potrvá niekoľko sekúnd podľa rýchlosti vášho pripojenia.

 


 

Zahraničné podujatia 2016

 

 

5-ty svetový kongres Psoriasis 2016, Paríž

www.pso2016.com  pre plné zobrazenie pozvánky kliklńite na  PSO2016.pdf

The 5th International Congress of Psoriasis will be held from Thursday 7 to Saturday 9 July 2016 in the Palais des Congrès, in Paris :  2 Place de la Porte Maillot, 75017 Paris.


 

12th Congress of the EADO 31 August – 3 September 2016, Vienna, Austria Organised by: Hubert Pehamberger and Christoph Höller. Website: www.wccs2016

31.8.- 3.9. 2016, Viedeň, Rakúsko, 16-ty kongres Svetový kongres o rakovine kože i 12-ty kongres Európskej asociácie dermatoonkológie.

Dear Colleagues, 

The “World Congress on Cancers of the Skin” and the “Congress of the European Association of Dermato-Oncology” (EADO) have become major interdisciplinary meetings for clinicians and basic scientists working in the challenging fields of Melanoma and Non-Melanoma Skin Cancer. Both meetings will be held together as a Joint Meeting covering the entire spectrum of cutaneous malignancies. It is our pleasure to host this unique Joint Meeting of the 16th World Congress on Cancers of the Skin and the 12th EADO conference in the historic Hofburg Conference Center in the heart of Vienna. We feel privileged and honored that many of the world’s leading investigators in the field will actively participate in this meeting. Clinicians and researchers will focus on the state of the art in prevention, recognition, and treatment of cutaneous neoplasms covering Melanoma and Non Melanoma Skin Cancer as well as Lymphomas and Rare Skin Tumors. 

As the organizers of this meeting we cordially invite you to share with us days of scientific communication in the beautiful city of Vienna. 

Hubert Pehamberger & Christoph Hoeller


4. 11. 2016, Brno, ČR, 10. Konference Akné a oličejové dermatózy, s odbornou garanciou  ČDS ČLK JEP a Sekce Akné a oličejové dermatózy, pre pozvánku a program vo formáte pdf kliknite na pozvánka, miesto konania hotel Holliday Inn, Křížkovského 20, Brno www.hibrno.cz 


EADV (Európska Akadémia Dermato-Venerológie)

25th EADV Congress  28 September - 2 October 2016 - Vienna, Austria Read more...

13th EADV Spring Symposium 5-8 May 2016 - Athens, Greece  Read more...


Zahraničné podujatia 2017

EADV (Európska Akadémia Dermato-Venerológie)

26th EADV Congress 13-17 September 2017 - Geneva, Switzerland  Read more...


Zahraničné podujatia 2018

EADV (Európska Akadémia Dermato-Venerológie)

27th EADV Congress 31 October - 4 November, 2018 - Paris, France Read more...


Zahraničné podujatia 2019

 

 

10 to 15 June, 2019 http://www.wcd2019milan.org

Welcome to Milan. Welcome to WCD2019.  Dear Colleagues and Friends,The Italian S ociety of Dermatology (SIDeMaST) is honored to host in Milan the 24th World Congress of Dermatology (WCD) from 10 to 15 June, 2019, held under the auspices of the International League of Dermatological Societies. We are very proud that this prestigious Event will take place in Italy again since 1972.Milan has a rich historic heritage, dating back to its times as capital of the Western Roman Empire. Leonardo da Vinci, the quintessential Renaissance polymath artist and scientist, while in the Milan area drew his iconic Vitruvian man… continue to welcome letter

 

 

EADV (Európska Akadémia Dermato-Venerológie)

28th EADV Congress  9-13 October 2019 - Madrid, Spain Read more...


ARCHÍV PODUJATÍ    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018