Podujatia SDVS v roku 2017

Jún, 8.-10.6. 2017 (štvrtok, piatok, sobota), XIII. kongres českých a slovenských dermatovenerologů, kurzy, workshopy, satelitné sympóziá, stretnutie sekcií, Hotel Clarion OLomouc, organizátor: ČDS ČLS JEP, SDVS, Odborný garant: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, Kontakt: www.jasta.cz a www.derm.cz Přihlášky na Kongres ČDS-SDVS Olomouc 2017" Zejména spěchají přihlášky k aktivní účasti, abychom mohli sesazovat program. http://www.jasta.cz/dermatovenerologie_2017/uvod_derma_2017.html  Program 2017 CDS SDVS 13 kongres Olomouc 8 10 6 2017.pdf

Vážené kolegyně a kolegové,v souboru 2017 Kongres Olomouc Nabidka Workshopu.pdf  najdete seznam a anotaci 7 interaktivních workshopů, které se budou konat 8.6. 2017 v rámci 13. kongresu českých a slovenských dermatovenerologů. K jejich účasti se můžete hlásit prostřednictvím www.jasta.cz Děkuji a těším se na VásPetr Arenberger a výbor ČDS.

December, 8.-9.12. 2017, (piatok, sobota), XVIII.-te Smrdácke dni, Prírodné liečebné kúpele Smrdáky. Témy: psoriáza, atopická dermatída, melanóm, balneoterapia, varia. Hlavný organizátor a odborný garant: Slovenská dermatovenerologická spoločnost'. Organizačné zabezpečenie podujatia: MUDr. Ján Lidaj, Prírodné liečebné kúpele, 906 03 Smrdáky, tel. 0903 425 950 jan.lidaj@spasmrdaky.sk


Krajské semináre

Banskobystrický kraj

Bratislavský kraj - 27.október 2017 (piatok), o 14,00 hod., Dermatovenerologicá klinika LFUK a UNB pracovisko Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Trnavský kraj - termín je zhodný so Smrdáckymi dňami

*****************************************************

Občianske združenie DERMA KLINIKA a Slovenská dermatovenerologická spoločnosť  

Pozvánka na krajský seminár  

Miesto konania : poslucháreň Dermatovenerologickej kliniky LFUK a UNB pracovisko Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Dátum konania: 27.10.2017 (piatok) o 14, 00 hod

Program 

1. Šimaljaková M.: Úvod (10 min.)

2. Šimaljaková M.: Malé molekuly v dermatológii - Apremilast (20 min.)

3. Buchvald D.: Testovanie alergie a intolerancie na potraviny (20 min.)

4. Nemšovská J.: Hypersenzitívne reakcie vyvolané kortikosteroidmi (20 min.)

5. Raffayová H.: Včasná diagnostika psoriatickej artritídy a pozícia biologickej liečby v algoritme terapie  (20 min.)

6. Baumgartner J., Babál P., Šimaljaková M.: Angiokeratoma circumscriptum (20 min.) 

Diskusia (30 min.)

7. Oltman M.: Extrahepatálne manifestácie pri HCV (20 min.)

8. Sochorová R., Sochor M.: Svetlo a jeho využitie v dermatologickej praxi (20 min.)

9. Gulánová B., Šimaljaková M.:  Granuloma annulare na biologickej liečbe  (20 min.)

10.Part M., Šimaljaková M.: Suspektný Quinckeho edém (20 min.)

11.Part M.: Lymfóm imitujúci hyperkeratotický ekzém  (20 min.)

12.Malíčková M., Šimaljaková M.: Mikrobiálny ekzém  alebo paraneoplastická dermatóza? (20 min.)

13.Sabová D., Danilla T., Buchvald D.: Svrab u detí (20 min.)

Diskusia (30 min.)

Záver

Kredity budú udelené podľa noriem CME.

V Bratislave, dňa 12.9.2017   prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA, prednostka Dermatovenerologickej kliniky LF UK, Krajská odborníčka MZ SR v odbore Dermatovenerológia


Občianske združenie „Kožní lekári za zdravú kožu.“ Plán školiacich akcií v odbore dermatovenerológia na rok 2017

 

03.3.-04.3.2017, hotel Victoria, Martin. Kalcinózy, Tesaurimózy, TBC kože, Sarkoidóza. Kožné choroby z povolania - legislatíva. Vlhké hojenie rán. Kontaktná osoba : MUDr. G. Kolátorová, Líščie údolie 57, Bratislava

19.5.-20.5.2017,  hotel Victoria, Martin.  Očkovanie a základný očkovací kalendár, Dermatologická liečba v gravidite, Liekové reakcie a bronchoaktivačný test, Hojenie rán Kontaktná osoba: MUDr. V. Flimer, Sládkovičova 8, Žiar nad Hronom

22.9.-23.9. 2017, hotel Victoria, Martin.  Liečba STD ochorení, hlásenie, dispenzarizácia, Diabetes mellitus a zmeny na koži, Histopatologické repetirium, Termín a miesto konania: Kontaktná osoba: MUDr. V. Flimer, Sládkovičova 8, Žiar nad Hronom

10.11.-11.11.2017,  hotel Victoria, Martin. Právne poradenstvo, Daňové poradenstvo, Termín a miesto konania: Kontaktná osoba : MUDr. G. Kolátorová, Líščie údolie 57, Bratislava


 12. 11. 2017, 10-18.00 hod., Stará Tržnica v Bratislave

Pod záštitou Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti prichádzame s kožou na trh a pozývame vás na TRH KOŽE

www.trhkoze.sk


Príďte sa poradiť s kožnými lekármi do verejných a diskrétnych poradní kože, vypočujte si diskusie najvýznamnejších slovenských odborníkov z oblasti dermatovenerológie o známych a menej známych kožných ochoreniach a navštívte stánky dermatokozmetických a farmaceutických spoločností. To všetko po prvý raz pod jednou strechou v nedeľu 12. novembra od 10.00 do 18.00 hod. v Starej Tržnici v Bratislave. Symbolické vstupné 2 € bude venované pacientským organizáciám Spoločnosti psoriatikov a atopikov SR, Združeniu pre rodiny, deti a mládež s kožným ochorením SR - Bodkáčik a Občianskemu združeniu pacientov s dermatologickými malignitami.
 


Slovenská lekárska spoločnosť (SLS) a jej zložka Slovenská dermatovenerologická spoločnosť (SDVS) spolu s vedením Slovenských liečebných kúpeľov (SLK) Piešťany a Prírodných liečebných kúpeľov (PLK) Smrdáky pripravujú v dňoch 8.-9. decembra 2017 vedeckú schôdzu XVIII. Smrdácke dni. Cieľom tohto vedeckého podujatia bude možnosť prezentovať a prediskutovať Vaše skúsenosti s problematikou chronických dermatóz ako sú psoriáza, atopická dermatitída, ekzémy, problematikou melanómu a fotobiológie. Zároveň budete mať možnosť dozvedieť sa nielen o účinkoch prírodnej minerálnej vody, ktorá je ojedinelá v Európe, ale aj na vlastnej koži si budete môcť overiť pôsobenie prírodnej minerálnej vody a liečebných procedúr v rámci otvorených dverí kúpeľov. Tešíme sa na Vašu účasť. 

Slovak Medical Association (SMA), Slovak Dermatovenereological Society (SDVS) in cooperation with Slovak Health Spa Piestany and Natural Health Spa Smrdaky are organizing the „XVIII. Smrdaky Days“ scientific meeting, which will be held in Smrdaky, Slovakia, in December 8-9th, 2017. The aim of this meeting will be the presentation  and discussion of your experience in photobiology and the treatment of psoriasis, atopic dermatitis, eczema and melanoma. The participants will also have the opportunity to be advised about the effect of natural mineral water and to be introduced into the spa procedures. During the Open Spa Afternoon there will be the possibility for everyone to try the spa therapy using the natural resources of mineral water and other health procedures. We look forward to your attending.

 

                                                              - k životnému jubileu 65 r. prim. MUDr. Ján Lidaj -                                      

         

Zastúpenie generálneho sponzora / General sponsor Ing. Emanuel Paulech, podpredseda predstavenstva SLKP Piešťany / Slovak Health Spa Piestany

Organizačný výbor / Organizing board

Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD., prezident SDVS/ President of Slovak Dermatovenereological Society

Ing. Mária Turjaníková, riaditeľka PLK Smrdáky / Director od Natural Health Spa Smrdáky

MUDr. Ján Lidaj, vedúci lekár PLK Smrdáky / Head physician of Natural Health Spa Smrdáky

Emília Kurucová, SLS / Slovak Medical Association Bratislava

Miesto kongresu / Congress venue Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, Slovenská republika / Spa Smrdaky Slovak Republic

Vedecké témy / Scientific topics

Chronické dermatózy, psoriáza, ekzémy, melanoma malignum, fotobiológia

Chronic dermatoses, psoriasis, eczemas, melanoma malignum, photobiology

Rokovacie jazyky / Meeting languages Slovenský / Slovak,  Český / Czech, Anglický / English (without translation)

Prednášky / Lectures Trvanie prednášok 10´. Pozvaní prednášatelia 15´. Oral presentation 10´, invited speakers 15´.

Výstavy / Exhibitions V priebehu Smrdáckych dní budú výstavy farmaceutických firiem. Pharmaceutical exhibitions will be organized during the meeting.

 

Konferenčné poplatky / Meeting fee                                                         Pri registrácii

Členovia SDVS a ČDS / Members of SDVS, CDS .....  17 €                             20 €

Nečlenovia SDVS a ČDS / Non members ................... 20 €                             25 €

Doprevádzajúce osoby / Accompanying persons .......10 €                              25 €     

 

Poznámka: Pozvaní prednášatelia a prvý autor prednášky ani aktívni účastníci Euromelanoma day 2017 neplatia registračný poplatok.    

Forma platby: bankovým prevodom na účet Slovenskej lekárskej spoločnosti alebo na mieste v hotovosti. Bankové spojenie: Slovenská lekárska spoločnosť VÚB Bratislava

IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012 Variabilný symbol: VS: 17 1172 005 SWIFT code: SUBASKBX  Konferenčný poplatok žiadame zaplatiť do 15.11.2017.  

Plaťte prosím súčasne s odoslaním prihlášky na ubytovanie. Sprevádzajúce osoby si platia ubytovanie pri registrácii. Zahraniční účastníci môžu zaplatiť pri registrácii.

Payments for foreign participants should be made at the registration. Accompanying persons pay accommodation at the registration.

Zrušenie registrácie a ubytovania bude akceptované do 1.12.2017. Po tomto termíne nebudú účastnícke poplatky refundované.

 

Odborný program / Scientific programme

Piatok 8.12./ Friday Dec. 8, 2017                                              

15.00-15.30 Slávnostné otvorenie / Opening ceremony       

15.30-18.30 Pozvaní prednášatelia /Invited speakers Vedecké prednášky / Scientific lectures            

19.30 Spoločenský večer  / Gala dinner                                                                                                                             

 

Sobota 9.12./ Saturday Dec. 9, 2016

08.30-12.00 Vedecké prednášky / Scientific lectures

12.00-13.00 Obed / Lunch    

13.00-14.00 Poobedie otvorených kúpel'ov  / Open Spa Afternoon

                                                                             

Ubytovanie / Accommodation

Ubytovanie v dvojposteľových izbách / in double rooms Hotel Centrál, Vietoris, Morava. Záujemcov o ubytovanie zaradíme do poradia podľa dátumu ich prihlášok. Prihlášky posielajte do 15.11.2017. Po tomto termíne organizačný výbor nemôže garantovať účasť a ubytovanie.

Náklady na ubytovanie hradí registrovaným účastníkom generálny sponzor PLK Smrdáky.

The general sponsor Spa Piestany and Spa Smrdaky will cover accommodation costs.

 

Strava na 1 osobu / Food for 1 person: 21,80 € (raňajky 4 € bufet, obed 4,80 € menu jednotné,

recepcia 13 €), platba pri registrácii / pay at the registration. V cene je zahrnuté / In price is included:

08.12. 2017 / December, 8, 2017 Slávnostná večera / Gala dinner

09.12. 2017 / December, 9, 2017 Raňajky / Breakfast, Obed / Lunch (reštaurácia / Restaurant Hotel Vietoris)

 

On line registrácia / deadline prednášok a abstraktov 10.11.2017 len na: www.sdvs.sk

 

Sekretariát podujatia:

Slovenská lekárska spoločnosť, Kongresové centrum dermatovenerológia,  Emília Kurucová, Cukrová 3, 813 22  Bratislava, Slovakia,   00421 (0) 2 / 52635603, 52922017  kurucova@sls.sk .

 

Spôsob dopravy / Transport

Železnicou do stanice Senica, odtiaľ autobusom do kúpeľov Smrdáky (8 km). Osobným autom cez: Bratislava, Kúty, Šaštín, Trnava, Senica. By train to Senica and then by bus to the Spa Smrdaky (8 km). By car: Bratislava, Kuty, Sastin, Smrdaky, or Trnava, Senica, Smrdaky. N 48°43.300´ E017°18.200´

 

Piatok 8. 12. 2017

15,30 - 16,00 Slávnostné otvorenie
Vedecký program


16,00 - 16,45 Predsedníctvo: T. Danilla, Klára Martinásková

16,00 - 16,15 Euromelanoma day 2017

                         Kolátorová G. a kožní lekári SR zúčastnení v akcii Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava
16,15 - 16,30 Systémové retinoidy v liečbe dermatóz u detí - naše 15 ročné skúsenosti

                        Martinásková Klára , Vorčáková K. , Dermatovenerologické oddelenie FNsP Prešov, Dermatovenerologická klinika UNM a JLF UK, Martin
16,30 - 16,45 Význam mykologického vyšetrenia pre potreby poskytovania odbornej zdravotníckej starostlivosti

                         Danilla T., Detská dermatovenerologická klinika LFUK a DFNsP Bratislava

16,45 - 17,00 Prestávka
17,00 - 17,30 Sympózium podporené spoločnosťou Aloris Vital s.r.o. - Atopická dermatitída (30´)

                        Širola P.: ALLERGIKA - liečebný koncept - prvé narodeniny

                        Bellová G.: Čo nám môžu ponúknuť nové emolienciá?

17,30 - 17,40 Prestávka
17,40 - 18,10 Sympózium podporené spoločnosťou Elli Lilly s.r.o. (30´)

                        Šimaljaková M.: Ciele modernej liečby ložiskovej psoriázy

                        Urbanček S.: Inhibítory IL17A v liečbe ložiskovej psoriázy

18,10 - 18,20 Prestávka
18,20 - 18,50 Sympózium podporené spoločnosťou Celgene (30´)

                        Kozub P.: Apremilast - naše skúsenosti s malou molekulou

18,50 - 19,15 Diskusia k všetkým predneseným témam
Večera


Sobota 9. 12. 2017

8,30 - 9,20 Predsedníctvo: K. Adamicová, Ž. Fetisovová

8,30 - 8,45 Verukózny karcinóm a vybrané dermatovenerologické ochorenia sliznice ústnej dutiny

                    Adamicová, K. , Fetisovová Ž. , Mažgútová A. , Ústav patologickej anatómie, Dermatovenerologická klinika, 3Psychiatrická klinika, UNM, Martin
8,45 - 9,05 Dermatoskopia kožných lézií v tvárovej oblasti (20´)

                    Kullová M. , Bartoš V. , Ambulantné centrum dermatovenerológie FNsP Žilina, Oddelenie patologickej anatómie, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
9,05 - 9,20 Autoinflamačné ochorenia v dermatológii - úvod do problematiky

                    Péč J., Péčová K., Dermatovenerologická klinika JLF UK a UNM, Martin

9,20 - 9,40 Prestávka, káva

9,40 - 9,55 Prednáška podporená spoločnosťou Janssen, Johnson&Johnson s.r.o. (15´)

                    Martinásková Klára: IL 12/23 - ďalšia cesta v liečbe psoriázy detí a adolescentov - naše prvé skúsenosti

9,55 - 10,00 Prestávka

10,00 - 10,30 Sympózium podporené spoločnosťou Abbvie (30´)

                    Šimaljaková M.: Klasifikácia Hidradenitis suppurativa - základný krok k cielenej terapii

                    Kozub P.: Biologická liečba u dialyzovaného pacienta

10,30 - 10,35 Prestávka

10,35 - 11,05 Sympózium podporené spoločnosťou Novartis (30´) Inhibítory IL17A bez rozdielov. Vážne?

                    Šimaljaková M.: Sekukinumab - molekula, ktorá v imunogenite prekonala svoju dobu

                    Záňová E.: Sekukinumab sa dostane až pod kožu alebo kľúčová úloha dermatológa pri včasnej diagnostike PsA

11,05 - 11,15 Prestávka

11,15 - 12,00 Predsedníctvo: D. Buchvald, A. Masarovičová

11,15 - 11,30 Balneoterapia psoriatickej atritídy oblasti chrbtice

                    Masarovičová A., Lališová M., Lidaj J. Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
11,30 - 11,45 Alkohol a psoriáza

                    Lidaj J., Žilínek O. Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
11,45 - 12,00 Hudba, zvuky, vibrácie, koža

                    Lidaj J. , Lidajová T. 1 2 Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, Pediater s.r.o. Senica

12,00 - 12,10 Posterová sekcia

12,10 - 12,40 Diskusia k všetkým predneseným témam

12,45 Záver

Obed

13,00 - 14,00  Poobedie otvorených kúpeľov. Praktická časť - aplikácie balneoterapeutických procedúr


Elektronická registrácia / On line registration je už zastavená, reistrácia možná len na mieste

 

XVIII.-te Smrdácke dni, 8.-9. decembra 2017 PLK Smrdáky

Smrdaky days, Dec.8.-9th, 2017 Natural Health Spa Smrdaky  

                   REGISTRAČNÝ FORMULÁR  - APPLICATION FORM

 

Priezvisko, meno, tituly ev. Názov firmy / Surname, name, title or Firm name:

Dátum narodenia     DIČ

 

PSČ - Adresa / Adress - ZIP Code:

 

E-mail*    Tel.       

                * Upozornenie - toto pole musíte vyplniť !!!

Člen SDVS, ČDS / Member of SDS, ČDS    Identifikačné číslo v SLK

Nečlen / Non member  Sprievodná osoba / Accompanying person

Úhrada registračného poplatku    € (suma závisí na termíne prihlásenia)

 

Objednávka ubytovania / Accomodation booking

 z-na 8.-9.12.2017 / from-to 8 to 9-th Dec. 2017                       . 

 

Prosím o ubytovanie na dvojposteľovej izbe s .../Accomodation in two-bed room with person...   

 

 

 

 Účasť / Presence:        pasívna / passive               aktívna / active                   poster 

Technické požiadavky / Technical requirement:   

PC projekcia / projection   Iné / Other  

Názov príspevku / Title of report

Autor / Author

Zdravotnícke zariadenie / Medical institution:

Spoluautori / Co-authors:

Abstrakt / Abstract

Napíšte alebo vložte maximálne 1500 znakov / Please write or copy maximum 1500 characters.

 

1. Účastník je povinný údaje  v zmysle Z. č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov  uvádzať presne, úplne a pravdivo.

2. Účastník zodpovedá v plnom rozsahu za ich správnosť, presnosť, úplnosť a pravdivosť.

3. Účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle Z. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov pre  účely plnenia zákonných povinností a pre vnútorné potreby organizácie.

4. Účastník vyhlasuje, že mu nevznikol nárok na stravu podľa Z. č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Odoslaním potvrdíte svoj súhlas s vyššie uvedenými informáciami.

Odoslať registračný formulár  / To send application form

                                                         

Prosím počkajte asi 10 sekúnd, ukáže sa správa o úspešnom odoslaní.

Please wait approx.10 seconds for the report indicates successful transmission.

 

 

 

 


 

 Podujatia 2021

 

 

2012 Annual meeting - Košice, organizačné zabezpečenie Dr. Martinásková,

After the Board Meeting held on Thursday 19. october we are happy to announce that the 21-th ESPD Annual mMeeting will take place in Košice, Slovakia in 2021.

 


 

Zahraničné podujatia 2017

 

 

16.február 2017, Česká dermatovenerologická společnost vás zve na Dermatologický update aneb Novinky v dermatologické terapii 2017. Prihlášky k účasti na kropikova@telecom.cz ,  Konferenční cenrum Grandior (U Hájků), Na poříčí 42, Praha 2, www.hotel-grandior.cz 

 

VIII. KURZ MODERNÍ DERMATOLOGIE A KOSMETOLOGIE PRO REZIDENTY A LÉKAŘE V OBORU
30. 3. 2017 (čtvrtek) v 9:00 hod. | Syllabova posluchárna 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10 Vstup není zpoplatněn. Po celou dobu akce zajištěno občerstvení včetně oběda zdarma. Vzhledem k omezenému počtu míst je nutné hlásit registraci na: olga.linhartova@fnkv.cz . Kurz je garantován kredity. Garant akce: Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA,  kliknite na Pozvanka kurz rezidentov LRP.pdf a Program kurz rezidentov LRP.pdf

 

EADV (Európska Akadémia Dermato-Venerológie) 

13-17 September 2017 - 26th EADV Congress , Geneva, Switzerland  Read more...

 

 

Česká akademie dermatovenerologie 23. národní dermatologický kongres

24.-25. 11. 2017, Brno Courtyard by Marriott Brno hotel

ONLINE REGISTRACE NA WWW.DERMASYMPOZIUM.CZ

pre všetky informácie kliknite na pozvanka vo formáte pdf

 


Zahraničné podujatia 2018

EADV (Európska Akadémia Dermato-Venerológie)

27th EADV Congress 31 October - 4 November, 2018 - Paris, France Read more...


Zahraničné podujatia 2019

 

 

10 to 15 June, 2019 http://www.wcd2019milan.org

Welcome to Milan. Welcome to WCD2019.  Dear Colleagues and Friends,The Italian S ociety of Dermatology (SIDeMaST) is honored to host in Milan the 24th World Congress of Dermatology (WCD) from 10 to 15 June, 2019, held under the auspices of the International League of Dermatological Societies. We are very proud that this prestigious Event will take place in Italy again since 1972.Milan has a rich historic heritage, dating back to its times as capital of the Western Roman Empire. Leonardo da Vinci, the quintessential Renaissance polymath artist and scientist, while in the Milan area drew his iconic Vitruvian man… continue to welcome letter

 

EADV (Európska Akadémia Dermato-Venerológie)

28th EADV Congress  9-13 October 2019 - Madrid, Spain Read more...


ARCHÍV PODUJATÍ    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018