Podujatia SDVS v roku 2018

Máj-Jún, 31.5.-2.6. 2018 (štvrtok, piatok, sobota),    XIV. Kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou. Hotel Grand****, Demänovská dolina/Jasná,Hlavný organizátor a odborný garant: Slovenská dermatovenerologická spoločnost', spoluorganizátor Česká dermatovenerologická spoločnosť. Organizačné zabezpečenie podujatia: Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD, Detská Dermatovenerologická Klinika LFUK a DFNsP, Limbova 1, 833 40 Bratislava, tel.02 / 159 371 101, buchvald@nextra.sk  

December, 14.12.-15.12. 2018, (piatok, sobota), XIX.-te Smrdácke dni, Prírodné liečebné kúpele Smrdáky. Témy: psoriáza, atopická dermatída, melanóm, balneoterapia, varia. Hlavný organizátor a odborný garant: Slovenská dermatovenerologická spoločnost'. Organizačné zabezpečenie podujatia: MUDr. Ján Lidaj, Prírodné liečebné kúpele, 906 03 Smrdáky, tel. 0903 425 950 jan.lidaj@spasmrdaky.sk


X. KURZ MODERNEJ DERMATOLÓGIE A KOZMETOLÓGIE PRE REZIDENTOV A LEKÁROV V ODBORE, Piatok 18. 5. 2018 o 12:00 , Falkensteiner Hotel Bratislava, Pilárikova 5, Bratislava
Garant akcie: doc.MUDr. Dušan Buchvald, PhD. kliknite na program


Občianske združenie „Kožní lekári za zdravú kožu.“ Plán školiacich akcií v odbore dermatovenerológia na rok 2018

Plán školiacich akcií v odbore dermatovenerológia na rok 2018

1. Alopécie, Celková a lokálna liečba antibiotikami, Hojenie rán, Okienko do literatúry. Termín a miesto konania: 16.3. - 17.3. 2018, hotel Victoria, Martin. Kontaktná osoba : MUDr. G. Kolátorová, Líščie údolie 57, Bratislava

2.  Dermatoskopia  nepigmentových lézií, Dermatoskopia pigmentových lézií, Zápalové ochorenia mužského genitálu, Okienko do literatúry. Termín a miesto konania : 11. 5. a 12.5. 2018,  hotel Victoria, Martin. Kontaktná osoba: MUDr. V. Flimer, Sládkovičova 8, Žiar nad Hron

3.   Diabetická noha, Dif.dg. edémov na DK, Psychohygiena  lekára, Okienko do literatúry. Termín a miesto konania: 21.9. - 22.9. 2018, hotel Victoria, Martin. Kontaktná osoba: MUDr. V. Flimer, Sládkovičova 8, Žiar nad Hronom.

4. BOZP, Vírusy a koža – parainfekčné exantémy, možnosti diagnostiky, HPV – diagnostika a liečba, Okienko do literatúry. Termín a miesto konania : 9.11. a 10.11. 2018,  hotel Victoria, Martin. Kontaktná osoba : MUDr. G. Kolátorová, Líščie údolie 57, Bratislava


Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, dovoľte mi pozvať Vás na webové stránky nového akreditovaného vzdelávacieho projektu zameraného na liečbu psoriázy. Formou kazuistík z reálnej praxe, budete mať príležitosť oboznámiť sa s terapeutickými riešeniami, ktoré boli úspešne použité v konkrétnych prípadoch. Pri jednotlivých kazuistikách máte možnosť voľby optimálneho postupu liečby. Veď každý pacient je iný a byť informovaný o možných postupoch liečby od dermatológov, ktorí už majú s konkrétnym problémom skúsenosť, je pre náš prehľad veľmi prínosné.  Bližšie informácie o fungovaní projektu nájdete na stránkach www.liecime-psoriazu.sk . V mene odborného garanta projektu, Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti, Vám želám užitočne strávené chvíle pri riešení jednotlivých kazuistík.  doc. MUDr. Dušan Buchvald, CSc.


 

Slovenská lekárska spoločnosť, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, Česká dermatovenerologická společnost

XIV. kongres  slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou

31. máj – 2. jún 2018, hotel Grand Jasná, Demänovská dolina, Slovenská republika

Generálny partner kongresu: Galderma

 

 

Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia,

 

dovoľte mi, aby som Vás v mene organizačného výboru pozval na XIV. kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou. Na základe pozitívnych ohlasov na podujatie organizované pred dvoma rokmi v Jasnej sme sa rozhodli túto lokalitu opäť zvoliť za miesto konania nášho stretnutia. Veríme, že sa Vám aj tohto roku bude v Demänovskej doline páčiť.

Náš kongres bude po odbornej stránke, tak ako vždy, zahŕňať celý rozsah problematiky dermatovenerológie a jej hraničných odborov. Veríme, že sa nám aj s Vašou pomocou podarí pripraviť zaujímavý a hodnotný odborný program. Na kongrese privítame viacerých popredných dermatológov zo zahraničia, rovnako ako po minulé roky však ťažiskom odborného programu budú príspevky domácich, slovenských a českých autorov. Rád by som Vás preto v mene organizačného výboru kongresu pozval k aktívnej účasti, príďte sa s kolegami podeliť o svoje nové poznatky a skúsenosti! Vítaní sú, samozrejme, aj všetci pasívni poslucháči, veď možnosť dozvedieť sa niečo nové zo svojho odboru a stretnúť sa s priateľmi je náplňou a zmyslom takýchto podujatí. Dovoľujem si Vás preto vyzvať – príďte podporiť, či už formou aktívnej alebo pasívnej účasti, tohtoročné najväčšie spoločné stretnutie  kožných lekárov zo Slovenska a Českej republiky!

Dovidenia koncom mája v Demänovskej doline!  Doc. MUDr. Dušan Buchvald, CSc.za organizačný výbor kongresu

 

Prezident kongresu: Doc. MUDr. Dušan Buchvald, CSc.                                                       

Vedecký sekretár kongresu:MUDr. Gabriela Kolátorová

Organizačný výbor: MUDr. Ľudmila Breznická, doc. MUDr. Dušan Buchvald, CSc., doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc., doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, CSc., MUDr. Vladimír Flimer, prof. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD., prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD., MUDr. Gabriela Kolátorová, prim. MUDr. Tomáš Kopal, prim. MUDr. Peter Kozub, PhD. prim. MUDr. Ján Lidaj, MUDr. Peter Osuský, PhD., prof. MUDr. Juraj Péč, PhD., MUDr. Katarína Poláková, PhD., prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA, MUDr. Slavomír Urbanček, PhD., prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
prim. MUDr. Nina Benáková, PhD.
, prim. MUDr. Hana Bučková, PhD., prim. MUDr. Lubomír Drlík, prim. MUDr. Hana Duchková, DrSc., doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
doc. MUDr. Ivana Kuklová, CSc.
, doc. MUDr. Růžena Pánková, PhD., MUDr. Stanislava Polášková, prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc., prim. MUDr. Marie Selerová, PhD., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.
MUDr. Andrea Vocilková

 

Sekretariát kongresu:  Slovenská lekárska spoločnosť   Cukrová 3 813 22 Bratislava   

Kontakt: Emília Kurucová, telefón: 00421 2 52 922 017, 00421 2 52 922 019, mobil: +421 948 303 543e-mail: kurucova@sls.sk                        

 

Miesto konania:  Hotel Grand****, Jasná, Demänovská dolina, www.grandjasna.sk

                                       

Registrácia a objednávka ubytovania: on-line: www.sdvs.sk

 

  Termíny:
  prihlášky k účasti (registrácia) do 10. apríla 2018
  ubytovanie – objednávka do 10. apríla 2018
  ubytovanie – platba do 1. mája 2018           
  registračné poplatky – včasná platba  do 1. mája 2018
  zvýšené registračné poplatky po 1. máji 2018           
  abstrakty do 1. mája 2018

                                                                     

Predbežný časový rozvrh odborného programu:

štvrtok / 31.5.          13.00 - 18.00  odborný program

piatok  / 1.6.            08.00 - 18.00 odborný program

sobota / 2.6.            08.00 - 13.00 odborný program

 

Poplatky: účasť na kongrese je podmienená uhradením registračného poplatku.

  

  Registračný poplatok: do 1. mája po 1. máji 2018
  Člen SDVS/ČDS    70 EUR      90 EUR
  Člen SDVS/ČDS do 35 rokov 50 EUR    70 EUR 
  Nečlen SDVS/ČDS 80 EUR 100 EUR
  Sprevádzajúca osoba   60 EUR    80 EUR
  (po 20. máji možná platba už len na mieste kongresu)

         

Zrušenie registrácie a vrátenie registračného poplatku (po odrátaní 50 % výšky poplatku)  akceptujeme do 10. mája 2018, ev. vyslanie náhradníka

 

Platba: ubytovanie: len bankovým prevodom

             registrácie: bankovým prevodom alebo na mieste v hotovosti

 

majiteľ účtu: Slovenská lekárska spoločnosť

názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s.

adresa banky: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25

IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012

SWIFT: SUBASKBX

variabilný symbol: 181002005

 

Ubytovanie: Pre účastníkov - lekárov je zabezpečené ubytovanie v hoteloch:

 

Hotel Grand**** Jasná

Demänovská dolina 71

www.grandjasna.sk

dvojlôžková izba s raňajkami / noc 85,- EUR

prístelka s raňajkami / noc            31,- EUR

K cene sa pripočítava miestny poplatok 1,00 EUR / osoba / deň. Parkovanie je v cene ubytovania.

 

Hotel Chopok****

Demänovská dolina 20

www.hotelchopok.sk  

izba Plesnivec obsadená 1 osobou / noc    107,- EUR

izba Plesnivec obsadená 2 osobami / noc  115,- EUR

K cene sa pripočítava miestny poplatok 1,00 EUR/osoba/deň. Parkovanie je v cene ubytovania.

 

V prípade zvýšeného záujmu oproti kapacitným  možnostiam organizátori budú prihliadať na dátum objednávky ubytovania. Prednosť budú mať skôr prihlásení.

 

Sekretariát kongresu Vám potvrdí registráciu a objednávku ubytovania a zašle podklady k úhrade. Registračný poplatok možno uhradiť bankovým prevodom (po 1. máji 2018 za zvýšený poplatok), po 20. máji už len v hotovosti na mieste. Ubytovanie si účastníci platia len bankovým prevodom do termínu: 1. máj 2018.

Po termíne došlé objednávky ev. platby ubytovania nebudú akceptované.

Do správy pre prijímateľa uveďte meno/mená prihlasovanej osoby / osôb!

Potvrdenie ubytovania a platby: obdržia účastníci do 20. mája 2018 zo sekretariátu kongresu

 

Abstrakty prednášok a posterov

možno zaslať elektronicky prostredníctvom www.sdvs.sk v termíne najneskôr do 1. mája 2018, pokyny pre ich napísanie sú uverejnené na uvedenej webovej stránke

 

Kredity

Podujatie je zaradené do kalendára postgraduálneho vzdelávania a ohodnotené kreditmi ARS CME. Je nutné priniesť si so sebou modrú kartičku CME.

 

Rámcový program

 

Štvrtok 31.5.2018

Piatok 1.6.2018

Sobota 2.6.2018

 

Registrácia

1000 - 1800 hod.

800-855   Klinické obrazy dermatóz II

900-1040 Pozvaní prednášajúci

800-845   Korektívna dermatológia

850-930   Podporená sekcia – Leo Pharma

935-1015 Podporená sekcia – Sanofi-Aventis

 

1040-1100 Prestávka

 

1100-1140 Podporená sekcia – Allergika

1145-1225 Podporená sekcia – Celgene

1015-1035 Prestávka

 

1035-1115 Podporená sekcia – Novartis

1120-1235 Varia

1240-1325 Čo nové v dermatovenerológii

 

1300-1305 Otvorenie

1230-1330 Prestávka na obed

 

1310-1405 Klinické obrazy dermatóz I

1410-1505 Terapia dermatóz I

1510-1550 Podporená sekcia – Eli Lilly

1555-1635 Podporená sekcia – Novartis

1640-1735 Pediatrická dermatológia

1740-1825 Podporená sekcia – Bioderma,

               PharmaCare, Fagron

1330-1425 Terapia dermatóz II

1430-1510 Podporená sekcia – Abbvie

1515-1545 Podporená sekcia – Galderma

 

1330 Ukončenie

 

 

 

1545-1605 Prestávka

 

 

1605-1705 Podporená sekcia – Janssen

1710-1805 Alergológia

1810-1820 Podporená prednáška – Tarsio  

               Medical

 

 

 

Program kongresu

 

Štvrtok 31. 5. 2018

 

13,00-13,05 hod. Otvorenie kongresu

13,10-14,05  Klinické obrazy dermatóz I predsedajúci:   MUDr. Vladimír Flimer  MUDr. Zuzana Nevoralová, PhD

13,10-13,23       4 případy z lymfologické poradny Schimmerová, P. Dermatovenerologické oddělení FN Brno

13,24-13,37       Eruptívne dermatofibrómy Part, M. Dermatovenerologická klinika LFUK a UNB, Bratislava

13,38-13,51       Oční forma růžovky Nevoralová, Z. Akné poradna, Kožní oddělení Nemocnice Jihlava

13,52-14,05       Nonuremická kalcifylaxe u polymorbidní pacientky Nečas, M. I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

14,10-15,05  Terapia dermatóz I predsedajúci:   prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA  

14,10-14,23       Nanoprotilátky v liečbe psoriázy Švecová, D. Dermatovenerologická klinika LFUK a UNB, Bratislava

14,24-14,37       Včasná dermatochirurgická liečba kongenitálnych pigmentových névov u novorodencov Kopal, T. Dermatovenerologické oddelenie NsP Považská Bystrica

14,38-14,51       Kombinovaná terapie u mladé pacientky s hidradenitis suppurativa Fialová, P., Vašků, V. I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

14,52-15,05       Liečba genitálnych bradavíc lokálne aplikovanými sinekatechínmi Part, M. Dermatovenerologická klinika LFUK a UNB, Bratislava

15,10-15,50  Sekcia podporená spoločnosťou Eli Lilly PASI 100 – fikcia alebo realita? predsedajúci: prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA

                          Urbanček, S.: Môže byť PASI 100 náš nový cieľ v liečbe ložiskovej psoriázy?

                          Kampe, T.: Prináša vyššia účinnosť biologík aj vyššie riziko?

15,55-16,35  Sekcia podporená spoločnosťou Novartis Kam až sa dá potiahnuť liečba psoriázy...? predsedajúci: prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD.

                          Péčová, T.: ... v jej dlhodobej účinnosti?

                          Jautová, J.: ... v jej kompletnej účinnosti?

16,40-17,35  Pediatrická dermatológia predsedajúci:   prim. MUDr. Klára Martinásková, PhD. MUDr. Blanka Pinková

16,40-16,53      Vybrané závažné vezikulobulózne exantémy v praxi dermatológa a pediatra Martinásková, K.1, Vorčáková, K.2, Čurilová, J.3, Špiláková, N.4, 1Dermatovenerologické oddelenie    

                         FNsP Prešov, 2Dermatovenerologická klinika UNM Martin, 3Pediatrická klinika FNsP Prešov, 4Infekčné oddelenie FNsP Prešov  

16,54-17,07      Hepatopatie u Harlequin ichthyózy Pinková, B.1, Bučková, H.1, Borská, R.2, Fajkusová, L.2, Dostálková, D.3, 1Dětské kožní oddělení PeK FN Brno a LF MU v Brně, 2Centrum    

                          molekulární biologie a genové terapie IHOK FN Brno a LF MU v Brně, 3Pediatrická klinika FN a LF MU Brno – JIP 46

17,08-17,21       Manažment melanocytových névov u detí  Duchoňová, M.1, Buchvald, D.2, 1Dermatovenerologická ambulancia, Dermarevolta, s.r.o., Bratislava, 2Detská dermatovenerologická klinika

                          LFUK a NÚDCH, Bratislava

17,22-17,35       Jazviace impetigo u dieťaťa Gulánová, B. Dermatovenerologická klinika LFUK a UNB, Bratislava

17,40-18,25  Sekcia podporená spoločnosťami Bioderma, PharmaCare, Fagron predsedajúci: MUDr. Michaela Duchoňová, PhD

                          Duchoňová, M.: Detská pokožka na slnku: áno alebo nie? (20 min.)

                          Táborská, J.: Mikroporézna biokeramika v liečbe chronických rán (10 min.)

                          Mašlárová, J.: Novinky v magistraliter receptuře v dermatologii (10 min.)

 

Piatok 1. 6. 2018

8,00-8,55      Klinické obrazy dermatóz II predsedajúci:   prof. MUDr. Juraj Péč, PhD prof. MUDr. Jiří Štork, CSc. 

8,00-8,13           Erysipel – častá komplikace lymfedému Slonková, V., Vašků, V. I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

8,14-8,27           Komplexný pohľad na problematiku mastocytóz Péč, M.1, Adamicová, K.2, Plank, L.2, Péč, J.3, 1Ústav lekárskej biológie, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, 2Ústav                

                          patologickej anatómie JLF UK a UNM v Martine, 3Dermatovenerologická klinika JLF UK a UNM v Martine

8,28-8,41           Idiopatický hypereozinofilní syndrom Bartoňová, J.1, Kamarádová, K.2, 1Klinika nemocí kožních a pohlavních FN Hradec Králové, 2Fingerlandův ústav patologie FN Hradec Králové

8,42-8,55           Aj dermatológ môže zachrániť život. Dobre vedieť Škutilová, E. Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava

9,00-10,40    Pozvaní prednášajúci  predsedajúci:   doc. MUDr. Dušan Buchvald, CSc. doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

9,00-9,25           Atopic eczema and barrier function disorders Volc-Platzer, B. Department of Dermatology, Donauspital/SMZ Ost, Vienna, Austria

9,25-9,50           Atopic dermatitis and stress Nordlind, K. Dermatology and venereology unit, Department of Medicine, Solna, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

9,50-10,15         The ‘epidemic’ of acrylate contact allergy  Uter, W. Univ. Erlangen / Nürnberg, Dept. of Medical Informatics, Biometry and Epidemiology, Erlangen, Germany

10,15-10,40       Treatment of Psoriasis in Slovenia: Data from the BioRx National Registry Lunder, T. Department of Dermatovenereology, University Medical Centre Ljubljana, and Medical

                           Faculty, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia

10,40-11,00  Prestávka

11,00-11,40  Sekcia podporená spoločnosťou ALLERGIKA  predsedajúci: doc. MUDr. Dušan Buchvald, CSc.

                          New treatment aspects of atopic dermatitis Ring, J. Klinik und Poliklinik  für Dermatologie und Allergologie am Biederstein der TU München, Germany

                          Sledovanie účinnosti očného krému ALLERGIKA® - KRÉM NA OČNÉ VIEČKA u pacientov s ekzémom očných viečok Bellová, G., Malíčková, M., Šimaljaková, M.

11,45-12,25  Sekcia podporená spoločnosťou Celgene  predsedajúci: doc. MUDr. Dušan Buchvald, CSc.

                          Thon, V.: Imunologické aspekty liečby psoriázy

                          Šimaljaková, M.: Výber pacienta na liečbu apremilastom

                          Kampe, T.: Sila malej molekuly v praxi

12,30-13,30  Prestávka na obed

13,30-14,25  Terapia dermatóz II predsedajúci:   MUDr. Vladimír Flimer doc. MUDr. Ivana Kuklová, CSc. 

13,30-13,43       Aktuální pohledy na kompresní terapii a její měření Resl, V., Soukup, R., Blecha, T., Řeboun, J. Fakulta zdravotnických studií ZCU, Elektrotechnická fakulta ZCU, RICE Plzeň

13,44-13,57       Hepatitída C za hranicami pečene (I. časť) Vorčáková, K., Péč, J. Dermatovenerologická klinika JLFUK a UNM, Martin

13,58-14,11       Liečba hepatitídy C za dverami - na genotype už nezáleží (II. časť) Rác, M.1,2, Ondrášová, M.2, 1Hepatologické centrum, Oddelenie klinickej farmakológie, Interná klinika FN Nitra,

                          2Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava

14,12-14,25       Plazmový generátor a jeho široké indikačné využitie v dermatovenerológii Repková, D. Dermatrend, s.r.o., laserová a estetická dermatológia, Banská Bystrica

14,30-15,10  Sekcia podporená spoločnosťou Abbvie Autoinflamačné ochorenia: od diagnostiky k terapii  predsedajúci: prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

                          Žlnay, M.: Úloha reumatológa v manažmente psoriázy a psoriatickej artritídy

                          Fabianová, J.: Predná neinfekčná uveitída ako jeden z prejavov imunitne mediovaných ochorení  (PsO, PsA, AS, IBD)

                          Péč, J.: Liečebné trendy u autoinflamačných ochorení

15,15-15,45  Sekcia podporená spoločnosťou Galderma predsedajúci:   MUDr. Slavomír Urbanček, PhD. 

                          Nevoralová, Z.: Výsledky léčby růžovky brimonidinem a ivermektinem. Kazuistiky

                          Nevoralová, Z.: Projekty CLEAR a ROSCO

15,45-16,05 Prestávka

16,05-17,05 Sekcia podporená spoločnosťou Janssen Guselkumab – prvý selektívny inhibítor IL-23 predsedajúci: Prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

                         Buchvald, D.: Úloha IL-23 v patogenéze psoriázy  

                         Šimaljaková, M.: Kam sa posúvajú ciele liečby psoriázy?  

                         Urbanček, S.: Klinický prínos selektívnej inhibície IL-23

17,10-18,05  Alergológia predsedajúci:   prim. MUDr. Jana Nemšovská, MHA as. MUDr. Nina Benáková, PhD.        

17,10-17,23      Etiopatogenéza hypersenzitívnych reakcií vyvolaných liekmi Nemšovská, J. Dermatovenerologická klinika LFUK a UNB, Bratislava

17,24-17,37     Atopická dermatitída u detí ako prejav alergie na bielkovinu kravského mlieka Abaffyová, Z.1, Rennerová, Z.2, 1Imuline, s.r.o., Bratislava, 2Pneumo-Alergo Centrum, Falck    

                        Healthcare a.s., Bratislava

17,38-17,51     Profesionálne dermatózy v regióne stredného a východného Slovenska 2000-2016

                          Urbanček, S.1, Ficová, M.2, Vilček, R.3, Fetisovová, Ž.4, Klimentová, G.5, Beláková, J.6, 1Dermatovenerologická klinika SZU, FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica,                           2Dermatovenerologická klinika UN L. Pateura a UPJŠ Košice, 3Oddelenie pracovného lekárstva FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica, 4Dermatovenerologická klinika JLFUK a UNM, Martin, 5Klinika pracovného lekárstva JLFUK a UNM, Martin, 6Regionálny úrad verejného zdravotníctva  Banská Bystrica

  17,52-18,05     Potravinová alergia v detskom veku Rennerová, Z.1, Abaffyová, Z.2, 1Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a NÚDCH Bratislava, Pneumo-Alergo Centrum, Falck Healthcare a.s., Bratislava, 2Imuline, s.r.o., Bratislava

  18,10-18,20  Prednáška podporená spoločnosťou Tarsio Medical  Pásek, M.: Heliocare fotoprotekcia nielen po chemickom peelingu 

 

  Sobota 2. 6. 2018

  8,00-8,45   Korektívna dermatológia  predsedajúci:   MUDr. Ružena Sochorová MUDr. Andrea Vocilková

   8,00-8,14       Princípy využitia laserov v dermatológii Sochor, M., Sochorová, R. Lekárska kozmetika Life Style, Bratislava

   8,15-8,29       Botulotoxin v praxi dermatológa Paulinyová, R. Dermatovenerologická ambulancia, BeneDerma, Bratislava

   8,30-8,45       Kyselina  hyalurónová v estetickej dermatológii  Sochorová, R., Sochor, M. Lekárska kozmetika Life Style, Bratislava

   8,50-9,30   Sekcia podporená spoločnosťou Leo Pharma  predsedajúci:   prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, PhD., MBA

                          Litvik, R.: Takrolimus v léčebném schématu atopické dermatitidy     

                          Gkalpakiotis, S.: Jak dnes úspěšně léčíme pacienty s psoriázou?   

  9,35-10,15    Sekcia podporená spoločnosťou Sanofi-Aventis Liečba atopickej dermatitídy: súčasnosť a trendy do budúcnosti predsedajúci: doc. MUDr. Dušan Buchvald,CSc.       Benáková, N.: Mírná až středně těžká atopická dermatitida – diagnostika, prevence a aktuální možnosti léčby

                          Šimaljaková, M.: Súčasný pohľad na systémovú liečbu atopickej dermatitídy u dospelých  

 10,15-10,35  Prestávka

 10,35-11,15  Sekcia podporená spoločnosťou Novartis Magická dermatológia predsedajúci: prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA

                            Kampe, T.: Šibnutím prútika z Berlína až na Slovensko

                            Nemilová, Š.: Pupence, ktoré vedia zázračne zmiznúť z kože

 11,20-12,35  Varia predsedajúci:   prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

 11,20-11,33       Nediferencované nádory kože Adamicová, K.1, Fetisovová, Ž.2 1Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM Martin, 2Dermatovenerologická klinika JLF UK a UNM Martin

 11,34-11,47       Fotoprotekce dnes a zítra  Ettler, K. Klinika nemocí kožních a pohlavních FN a LF UK, Hradec Králové

 11,48-12,01       O svrabe trochu inak... Lidaj, J.1, Korenčíková, A.2, Lidajová, T.3 1PLK Smrdáky, 2SLK Piešťany, 3Pediater s.r.o., Senica

 12,02-12,15       Možnosti využitia kúpeľnej liečby pri liečení psoriázy a atopickej dermatitídy Margitics, I. Kúpele Červený Kláštor, Smerdžonka

 12,16-12,35       Prostitúcia Lidaj, J., Žilínek, O. Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

 12,40-13,25  Čo nové v dermatovenerológii predsedajúci: MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

 12,40-12,55       Čo nové v klinickej dermatológii Urbanček, S. Dermatovenerologická klinika SZU, FNsP F.D. Roosevelta, B. Bystrica

 12,55-13,10       Čo nové v dermatologickej terapii Šimaljaková, M. Dermatovenerologická klinika LFUK a UNB, Bratislava

 13,10-13,25       Čo nové v dermatologickom výskume  Buchvald, D. detská dermatovenerologická klinika LFUK a NÚDCH, Bratislava

  13,30            Ukončenie kongresu

 

 

INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV KONGRESU 

 CESTOVNÝ PORIADOK AUTOBUSOV 

Trasa z hotela Chopok do Grand hotel Jasná 

ŠTVRTOK

31.5.2018

 

Od Chopok

12,30 hod.

Jeden autobus

 

20,10 hod.

Jeden autobus

PIATOK

1.6.2018

 

Od Chopok

7,45 hod.

Jeden autobus

 

9,30 hod.

Jeden autobus

 

20,10 hod.

Jeden autobus

SOBOTA

2.6.2018

 

Od Chopok

7,45 hod.

Jeden autobus

 

9,30 hod.

Jeden autobus

 Trasa z Grand hotela Jasná do hotela Chopok

ŠTVRTOK

31.5.2018

 

Od Grand

18,40 hod.

Jeden  autobus

 

23,00 hod.

Jeden autobus

 

24,00 hod.

Jeden autobus

PIATOK

1.6.2018

 

Od Grand

18,30 hod

Jeden autobus

 

23,00 hod.

Jeden autobus

 

24,00 hod.

Jeden autobus

 BATOŽINA: Dňa 2.6.2018 (sobota) od rána možnosť úschovy batožiny v hoteli Grand Jasná pre všetkých účastníkov kongresu.

Informácie na recepcii hotela.

Prosíme účastníkov kongresu nosiť menovku na viditeľnom mieste

Pre zobrazenie cestovného poriadku v pdf formáte kliknite na autobusova linka

 

Elektronická registrácia

Pod formulárom je pre vašu informáciu uvedený zoznam o počte doteraz odoslaných prednášok tak ako prišli

podľa dátumu. Ich poradie teda neznamená, že takto budú zaradené do jednotlivých blokov a dní programu.

 

XIV. kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou

31. máj – 2. jún 2018, hotel Grand Jasná, Demänovská dolina 71, Slovenská republika

 

 

 

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Priezvisko, meno, titul:

Pracovisko

                                                

ID v SLK:    Dátum narodenia    Tel./Mobil:    

 

Privátna adresa

 

Som členom SDVS, ČDS     áno        nie

 

e-mail (toto pole musíte vyplniť presne!)   

 

Sprevádzajúca osoba:

 

Objednávka ubytovania

Preferujem hotel:  

Grand                 dvojposteľová izba s raňajkami                                prístelka s raňajkami

Chopok          izba Plesnivec obsadená 1 osobou       izba Plesnivec obsadená 2 osobami

 

Noc z/na:            31.5./1.6                  1.6./2.6.

 

Meno spolubývajúceho: 

 

      

 

Účasť

        

Aktívna účasť:  prednáška     poster (odporúčaná veľkosť 65x95 cm pre uchytenie na  rozmery podkladových flipchartov 67x98 cm)

Pasívna účasť 

 

Názov príspevku

Autor, spoluautori, pracoviská

 

Abstrakt príspevku (prosíme poslať najneskôr do 1.5.2018)

Napíšte alebo vložte maximálne 1800 znakov, pri šírke riadku 90 znakov je to 20 riadkov.

 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

25

  12345678910 12345678920 12345678930 12345678940 12345678950 12345678960 12345678970 12345678980 12345678990

 

 Technické požiadavky: PC projekcia    Iné 

 

  

       Súhlasím so spracovaním osobných údajov:           Dátum odoslania:        

Na odoslanie formuláru stlačte Odoslať (odosielanie cez zabezpečený php scriptový server trvá asi 15 sekúnd podľa rýchlosti vášho pripojenia). Prosíme o vašu trpezlivosť.  Stlačením Vynulovať vyčistíte formulár.

                                

Prijatie aktívnej účasti bude autorom oznámené písomne.

 

Zoznam doteraz zaslaných príspevkov

 

Prednášky:

  1. Potravinová alergia v detskom veku. Rennerová Z.1, Abaffyová Z.2, Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a NÚDCH Bratislava, Pneumo-Alergo Centrum, člen skupiny Falck Healthcare a.s. Bratislava1, Imuline, s.r.o., Bratislava2, SR

  2. Hepatopatie u Harlequin ichthyózy. Pinková B. 1, Bučková H.1, Borská, R.2,  Fajkusová L.2, Dostálková, D.3, 1Dětské kožní oddělení PeK FN Brno a LF MU v Brně, 2Centrum molekulární biologie a genové terapie IHOK FN Brno a LF MU v Brně, 3Pediatrická klinika FN a LF MU Brno – JIP 46, ČR

  3. Nediferencované nádory kože. Adamicová K.1, Fetisovová Ž.2, 1Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM Martin, 2Dermatovenerologická klinika JLF UK a UNM Martin, SR

  4. Atopická dermatitída u detí ako prejav alergie na bielkovinu kravského mlieka. Abaffyová Z.1, Rennerová Z.2, 1Imuline, s.r.o., Bratislava, 2Pneumo-Alergo Centrum, Falck Healthcare a.s., Bratislava

  5. 4 případy z lymfologické poradny, Schimmerová P., Dermatovenerologické oddělení FN Brno, ČR

  6. Možnosti využitia kúpeľnej liečby pri liečení psoriázy a atopickej dermatitídy. Margitics I., Kúpele Červený Kláštor, Smerdžonka

  7. O svrabe trochu inak...Lidaj J.*, Korenčíková A.**, Lidajová T.***, *PLK Smrdáky, **SLK Piešťany, ***Pediater s.r.o. Senica

  8. Oční forma růžovky. Nevoralová Z., Akné poradna, kožní oddělení Nemocnice Jihlava, Česká republika

  9. Nanoprotilátky v liečbe psoriázy.  Švecová D., Dermatovenerologická klinika LFUK a UNB Staré mesto, Bratislava

10. Eruptívne dermatofibrómy. Part Martina, Dermatovenerologická klinika LFUK a UNB, Bratislava

11. Liečba genitálnych bradavíc lokálne aplikovanými sinekatechínmi. Part Martina, Dermatovenerologická klinika LFUK a UNB, Bratislava

12. Jazviace impetigo u dieťaťa, Gulánová B., Dermatovenerologická klinika LFUK a UNB, Bratislava

13. Práce dětského dermatologa na novorozenecké JIP. Bučková, H., Pinková, B., Dětské kožní oddělení PeK FN Brno a LF MU Brno  

14. Kombinovaná terapie u mladé pacientky s hidradenitis suppurativa. Fialová P., Vašků V., I. dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny a LF MU v Brně

15. Hepatitída C za hranicami pečene (I. časť), Vorčáková K., Péč J., Dermatovenerologická klinika UNM a JLFUK Martin

16. Liečba hepatitídy C za dverami - na gentype už nezáleží (II. časť), Rác M.1,2, Ondrášová M.2, 1Hepatologické centrum, Oddelenie klinickej farmakológie, Interná klinika FN Nitra, 2Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava

17. Vybrané závažné vezikulobulózne exantémy v praxi dermatológa a pediatra Martinásková K.1, Vorčáková K.2, Čurilová J.3, Špiláková N.4, 1Dermatovenerologické oddelenie FNsP Prešov, 2Dermatovenerologická klinika UNM Martin, 3Pediatrická klinika FNsP Prešov, 4Infekčné oddelenie FNsP Prešov

18. Erysipel - častá komplikace lymfedému, Slonková V., Vašků V., I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

19. Prostitúcia, Lidaj J., Žilínek O., Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

20. Fotoprotekce dnes a zítra, Ettler K., Klinika nemocí kožních a pohlavních FN a LF UK, Hradec Králové

21. Nonuremická kalcifylaxe u polymorbidní pacientky, Nečas M., I. dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny a LF MU v Brně

22. Manažment melanocytových névov u detí, Duchoňová  M.1, Buchvald D. 2, 1Dermatovenerologická ambulancia, Dermarevolta, s.r.o, Bratislava, 2Detská dermatovenerologická klinika LFUK a NÚDCH, Bratislava

23. Aktuální pohledy na kompresní terapii a její měření. Resl V, Soukup R., Blecha T., Řeboun J., Fakulta zdravotnických studií ZCU, Elektrotechnická fakulta ZCU, RICE Plzeň

24. Aj dermatológ môže zachrániť život. Dobre vedieť. Škutilová E., Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava .

25. Plazmový generátor a jeho široké indikačné využitie v dermatovenerológii, Repková D., Dermatrend, s.r.o., laserová a estetická dermatológia, Banská Bystrica, SR

26 Komplexný pohľad na problematiku mastocytóz. Péč M.1, Adamicová K.2, Plank L.2, Péč J.3, 1Ústav lekárskej biológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave,  2Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM v Martine, 3Dermatovenerologická klinika JLF UK a UNM v Martine, SR

27. Idiopatický hypereozinofilní syndrom. Bartoňová J.1, Kamarádová K.2, 1Klinika nemocí kožních a pohlavních Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2Fingerlandův ústav patologie Fakultní nemocnice Hradec Králové, ČR

28. Etiopatogenéza hypersenzitívnych reakcií vyvolaných liekmi. Nemšovská J., Dermatovenerologická klinika LF UK a UN Bratislava, SR

 

 

Postery:

1. Efficacy and Safety of Ixekizumab in a Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled, Phase 3b Clinical Trial in Patients with Moderate-to-Severe Genital Psoriasis. Caitriona Ryan1, Alan Menter2, Lyn Guenther3, Andrew Blauvelt4, Robert Bissonnette5, Fan Emily Yang6, Alison Potts Bleakman6, Radim Brousil (Non-author Presenter)7 1St. Vincent's Univ Hospital, Dept of Dermatology, Dublin, Ireland; 2Chair Dermatology , Baylor University Medical Centre , Dallas, TX, United States; 3Guenther Dermatology Research Centre, London, Ontario, Canada; 4Oregon Medical research Center, Portland, OR, USA; 5Innovaderm Research, Montreal, Quebec, Canada; 6Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, United States; 7ELI LILLY CR, s.r.o.; Prague, Czech Republic

2. Favorable safety profile of ixekizumab: results from 11 moderate-to-severe psoriasis and 3 psoriatic arthritis clinical trials. Alice Gottlieb1, Kim A. Papp2, Wen Xu3, Lotus Mallbris3, Noah Agada3, Radim Brousil (Non-author Presenter)4, 1Department of Dermatology, New York Medical College, Metropolitan Hospital New York, New York, United States; 2Probity Medical Research, Waterloo, Ontario, Canada; 3Eli Lilly and Company, Indianapolis, Indiana, United States; 4ELI LILLY CR, s.r.o.; Prague, Czech Republic

3. Integrated efficacy and safety results from SPIRIT-P1 and SPIRIT-P2, two phase 3 trials of ixekizumab for the treatment of psoriatic arthritis. Bernard Combe1, Peter Nash2, David Adams3, Lisa Kerr3, Susan Moriarty3, Olivier Benichou3, Radim Brousil (Non-author Presenter)4, 1Faculté de Médecine Montpellier Nîmes, Montpellier, France; 2University of Queensland, Brisbane, Queensland, Australia; 3Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, United States; 4ELI LILLY CR, s.r.o.; Prague, Czech Republic

4. Klinický případ: Bolestivý nodulus na rameni. Drlík, Z.1, Paťavová, V.1, Drlík, L.1, Pock, L.2, 1Dermatovenerologické odd., Nemocnice Šumperk a.s., 2Bioptická laboratoř Plzeň, s.r.o.

5. Hidradenitis suppurativa. Uhrin T., Oddelenie Dermatovenerológie,  FNsP J. A. Reimana, SR

 


Krajské semináre

Občianske združenie DERMA KLINIKA a Slovenská dermatovenerologická spoločnosť

Pozvánka na krajský seminár

Miesto konania : poslucháreň Dermatovenerologickej kliniky LFUK a UNB pracovisko Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Dátum konania: 26.10.2018 (piatok) o 14, 00 hod

 

Program

1.      Šimaljaková M.: Úvod (10 min.)

2.      Šimaljaková M.: Ako rýchlo a jednoducho určiť závažnosť ochorenia HS (20 min.)

3.      Švecová D.: Kontaktná dermatitída spôsobená látkami z ovzdušia (30 min.)

4.      Šimaljaková M.: Dostupná a nedostupná liečba v dermatológii (20 min.)

5.      Borecká D.: Radiačné dermatitídy (20 min.)

6.      Čaprnda M.: Štandartná liečba psoriázy – indikácie a kontraindikácie (20 min.)

7.      Turčinová Lacková K., Hertelová M.: Kazuistiky z pediatrickej dermatovenerológie (20 min.)

Diskusia (30 min.)

8.      Murárová, Z., Borecká, D., Havránková, M: Manažment pacienta s malígnym melanómom kože (20 min.)

9.      Janáčková L.: Aktívny sex, prevencia trombózy (40 min.)

10.    Gulánová B.: Dlhodobý bezpečnostný profil lokálnych imunomodulátorov (20 min.)

11.    Part M.: Dermatofibrómy u pacientky so SLE (20 min.)

12.    Murárová, Z.: Dermatoskopia nodulárnych kožných nádorov (20 min.)

Diskusia (30 min.)

Záver

Kredity budú udelené podľa noriem CME.

V Bratislave, dňa 6.9.2018                           

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MPH, MHA, prednostka Dermatovenerologickej kliniky LF UK, Krajská odborníčka MZ SR,v odbore Dermatovenerológia

 


Slovenská lekárska spoločnosť (SLS) a jej zložka Slovenská dermatovenerologická spoločnosť (SDVS) spolu s vedením Slovenských liečebných kúpeľov (SLK) Piešťany a Prírodných liečebných kúpeľov (PLK) Smrdáky pripravujú v dňoch 14.-15. decembra 2018 vedeckú schôdzu XIX. Smrdácke dni. Cieľom tohto vedeckého podujatia bude možnosť prezentovať a prediskutovať Vaše skúsenosti s problematikou chronických dermatóz ako sú psoriáza, atopická dermatitída, ekzémy, problematikou melanómu a fotobiológie. Zároveň budete mať možnosť dozvedieť sa nielen o účinkoch prírodnej minerálnej vody, ktorá je ojedinelá v Európe, ale aj na vlastnej koži si budete môcť overiť pôsobenie prírodnej minerálnej vody a liečebných procedúr v rámci otvorených dverí kúpeľov. Tešíme sa na Vašu účasť. Dušan Buchvald   

Slovak Medical Association (SMA), Slovak Dermatovenereological Society (SDVS) in cooperation with Slovak Health Spa Piestany and Natural Health Spa Smrdaky are organizing the „XIX. Smrdaky Days“ scientific meeting, which will be held in Smrdaky, Slovakia, in December 14-15th, 2018. The aim of this meeting will be the presentation  and discussion of your experience in photobiology and the treatment of psoriasis, atopic dermatitis, eczema and melanoma. The participants will also have the opportunity to be advised about the effect of natural mineral water and to be introduced into the spa procedures. During the Open Spa Afternoon there will be the possibility for everyone to try the spa therapy using the natural resources of mineral water and other health procedures. We look forward to your attending. Dušan Buchvald       

 

Zastúpenie generálneho sponzora / General sponsor

Christian Schoepf, generálny riaditeľ SLKP Piešťany / general director Slovak Health Spa Piestany

Organizačný výbor / Organizing board

Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD, prezident SDVS/ President of Slovak Dermatovenereological Society

Ing. Mária Turjaníková, riaditeľka PLK Smrdáky / Director od Natural Health Spa Smrdáky

MUDr. Ján Lidaj, vedúci lekár PLK Smrdáky / Head physician of Natural Health Spa Smrdáky

Emília Kurucová, SLS / Slovak Medical Association Bratislava

Miesto kongresu / Congress venue Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, Slovenská republika / Spa Smrdaky Slovak Republic

Vedecké témy / Scientific topics Chronické dermatózy, psoriáza, ekzémy, melanoma malignum, fotobiológia

Chronic dermatoses, psoriasis, eczemas, melanoma malignum, photobiology

Rokovacie jazyky / Meeting languages Slovenský / Slovak,  Český / Czech, Anglický / English (without translation)

Prednášky / Lectures Trvanie prednášok 10´. Pozvaní prednášatelia 15´. Oral presentation 10´, invited speakers 15´.

Výstavy / Exhibitions V priebehu Smrdáckych dní budú výstavy farmaceutických firiem. Pharmaceutical exhibitions will be organized during the meeting.

 

Konferenčné poplatky / Meeting fee                                          Pri registrácii

Členovia SDVS a ČDS / Members of SDVS, CDS ..... . 17 €               20 €

Nečlenovia SDVS a ČDS / Non members ...................  20 €               25 €

Doprevádzajúce osoby / Accompanying persons ........10 €                25 €     

Poznámka: Pozvaní prednášatelia, prvý autor prednášky ani aktívni účastníci Euromelanoma day 2018 neplatia registračný poplatok.    

 

Forma platby: bankovým prevodom na účet Slovenskej lekárskej spoločnosti alebo na mieste v hotovosti. Bankové spojenie: Slovenská lekárska spoločnosť VÚB Bratislava

IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012 Variabilný symbol: VS: 18 1216 005 SWIFT code: SUBASKBX

Konferenčný poplatok žiadame zaplatiť do 15.11.2018. Plaťte prosím súčasne s odoslaním prihlášky na ubytovanie. Sprevádzajúce osoby si platia ubytovanie pri registrácii.

Zahraniční účastníci môžu zaplatiť pri registrácii.Payments for foreign participants should be made at the registration. Accompanying persons pay accommodation at the registration.

Zrušenie registrácie a ubytovania bude akceptované do 1.12.2018. Po tomto termíne nebudú účastnícke poplatky refundované.

 

Odborný program / Scientific programme

Piatok 14.12./ Friday Dec. 14, 2018                                      Sobota 15.12./ Saturday Dec. 15, 2018

15.00-15.30 Slávnostné otvorenie / Opening ceremony        08.30-11.45 Vedecké prednášky / Scientific  lectures

15.30-18.30 Pozvaní prednášatelia /Invited speakers                                

                       Vedecké prednášky / Scientific lectures             11.45-12,00 Členská schôdza SDVS   

19.30 Spoločenský večer  / Gala dinner                                    12.00-13,00 Obed / Lunch    

                                                                                                           13.00-14.00 Poobedie otvorených kúpel'ov  / Open Spa Afternoon

Ubytovanie / Accommodation

Ubytovanie v dvojposteľových izbách / in double rooms Hotel Centrál, Vietoris, Morava. Záujemcov o ubytovanie zaradíme do poradia podľa dátumu ich prihlášok. Prihlášky posielajte do 15.11.2018. Po tomto termíne organizačný výbor nemôže garantovať účasť a ubytovanie. Náklady na ubytovanie hradí registrovaným účastníkom generálny sponzor SLK Piešťany a PLK Smrdáky. The general sponsor Spa Piestany and Spa Smrdaky will cover accommodation costs.

Strava na 1 osobu / Food for 1 person: 21,80 € (raňajky 4 € bufet, obed 4,80 € menu jednotné, recepcia 13 €), platba pri registrácii / pay at the registration. V cene je zahrnuté / In price is included:

14.12. 2018 / December, 14, 2018 Slávnostná večera / Gala dinner

15.12. 2018 / December, 15, 2018 Raňajky / Breakfast, Obed / Lunch (reštaurácia / Restaurant Hotel Vietoris)

 

Sekretariát podujatia: Slovenská lekárska spoločnosť, Kongresové centrum dermatovenerológia,  Emília Kurucová, Cukrová 3, 813 22  Bratislava, Slovakia,   00421 (0) 2 / 52635603, 52922017  kurucova@sls.sk

Spôsob dopravy / Transport Železnicou do stanice Senica, odtiaľ autobusom do kúpeľov Smrdáky (8 km). Osobným autom cez: Bratislava, Kúty, Šaštín, Trnava, Senica. By train to Senica and then by bus to the Spa Smrdaky (8 km). By car: Bratislava, Kuty, Sastin, Smrdaky, or Trnava, Senica, Smrdaky. N 48°43.300´ E017°18.200´

 

 

Program prednášok na konferenciu 19. Smrdácke dni 2018

 

Piatok 14. 12. 2018

15,00 - 15,15 Slávnostné otvorenie

Vedecký program

15,10 - 15,50 Predsedníctvo: D. Buchvald, G. Kolátorová

15,10 - 15,15 Euromelanoma day 2018 (5´)Kolátorová G. a lekári zúčastnení v akcii, Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava

15,15 - 15,30 Efektívna odberová technika na dermatomykologické vyšetrenie (15´) Šefranková M., Klinická mikrobiológia, oddelenie mykológie, Alpha medical, Ružomberok

15,30 - 15,50 Karcinóm penisu v roku 2018 (20´) Marenčák J.

15,50 - 16,00 Prestávka

16,00 - 16,45 Odborný vzdelávací blok podporený spoločnosťou Novartis (45´) Cielená liečba - hlboká remisia psoriázy.

Urbanček,S.: Cielená liečba entezitídy pri psoriatickej artritíde (15´)

Vorčáková, K.: Hlboká remisia psoriázy (15 min.)

Šimaljaková, M.: Liečba CSU – rýchlo, účinne, bezpečne, nekompromisne (15´)

16,45 - 16,55 Prestávka

16,55 - 17,25 Odborný vzdelávací blok podporený spoločnosťou Janssen (30´)

Urbanček, S.: Guselkumab – prvý selektívny inhibítor IL-23 (15´)

Vorčáková, K.: Úloha pacienta v liečbe psoriázy (15´)

17,25 - 17,40 Prestávka

17,40 - 18,10 Odborný vzdelávací blok podporený spoločnosťou Celgene (30´)

Šimaljaková, M.: Prednosti a úskalia liečby psoriázy (15´)

Breznická, M.: Naše ročné skúsenosti s apremilastom(15´)

18,10 - 18,20 Prestávka

18,20 - 18,50 Odborný vzdelávací blok Eli Lilly Slovakia s.r.o (30´) Je možné dosiahnuť čistú kožu úplne všade?

Kozub, P.: Ťažko liečiteľné oblasti pri psoriáze (15´)

Šimaljaková, M.: Genitálna psoriáza (15´)

18,50 - 19,20 Diskusia k všetkým predneseným témam (30´)

Večera

 

Sobota 15. 12. 2018

8,15 - 9,05 Predsedníctvo: K. Adamicová, Ž. Fetisovová

8,15 - 8,35 Vybrané kazuistiky Dermatovenerologickej kliniky v Banskej Bystrici (20´)

Breznická M., Dermatovenerologická klinika SZU, Banská Bystrica

8,35 – 8,50 Ložisková akantolytická dermatóza. Morbus Darier alebo Morbus Grover? (15´)

Adamicová K1, Fetisovová Ž.2, Mažgútová A.3, 1Ústav patologickej anatómie, 2Klinika dermatovenerológie, 3Psychiatrická klinika JLF UK a UNM v Martine

8,50 – 9,05 Biologická liečba TNF-alfa blokátormi v liečbe ochorení mimo schválenej indikácie (15´)

Gulánová B. Šimaljaková M., Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Mickiewiczova 13, Bratislava

9,05 - 9,15 Prestávka

9,15 - 9,30 Prednáška podporená spoločnosťou Janssen

Breznická, M.: Efektívna liečba refraktérnej psoriázy ustekinumabom (15´)

9,30 - 9,45 Prednáška podporená spoločnosťou Abbvie

Péčová,T.: Klinický význam inhibície TNF-alfa z pohľadu dermatológa a pacienta (15´)

9,45 - 10,05 Prestávka, káva

10,05 - 10,50 Predsedníctvo: J. Péč, T. Danilla

10,05 - 10,20 Scabies stále aktuálny (15´)

Danilla T., Detská dermatovenerologická klinika LFUK a NÚDCH Bratislava

10,20 – 10,35 Infekčné exantémy - čo môžeme dnes očakávať v dermatologickej praxi? (15´)

Martinásková K.1, Vorčáková K.2, Čurilová J.3, Špiláková N.4, Lengyelová V.5

1Dermatovenerologické odd. FNsP Prešov, 2Dermatovenerologická klinika JFUK a UNM Martin, 3Detská klinika FNsP Prešov, 4Infekčné odd. FNsP Prešov, 5Odd. virológie RÚVZ Košice

10,35 – 10,50

Liečba ťažkých foriem hidradenits suppurativa a komorbidít (15´)

Péč J., Péčová K., Vorčáková K., Dermatovenerologická klinika JLF UK a UNM v Martine

10,50 – 11,00 Prestávka

11,00 – 11,45 Predsedníctvo: M. Šimaljaková, V. Flimer

11,00 -11,15 Jazviaci proces na tvári – follow up (15´)

Martina Part, Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Mickiewiczova 13, Bratislava

11,15 – 11,30 Potravinová alergia (15´)

Nemšovská J., Dermatovenerologická klinika LF UK a UN Bratislava

11,30 -11,45 Endotelová dysfunkcia u detí s juvenilnou idiopatickou artritídou (15´)

Turoňová L.1, Vorčáková K.2, Martinásková K.3, Péč, J.1

1Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM v Martine, 2Dermatovenerologická klinika JLF UK a UNM v Martine, 3Dermatovenerologické odd. FNsP Prešov

11,45 - 11,55 Prestávka

11,55 - 12,40 Predsedníctvo: D. Buchvald, A. Korenčíková

11,55 - 12,10 Autizmus (15´) Lidaj J.1 , Lidajová T.2,

1Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, 2Pediater s.r.o. Senica

12,10 - 12,25 Komorbidity u pacientov s poruchami autistického spektra (15´)

Bútorová B., Homolová Z., Lidaj J., Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

12,25 - 12,40 Diagnostika metabolického syndrómu u obéznych detí. Obezita a kožné ochorenia.(15´)

Urminská N., Lidaj J., Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

 

Posterová sekcia

Ozonoterapia v riešení kožných defektov

Mašán J.1,2, Golská S.2, Petríková-Rosinová I.3, Stin-Baňárová P.3, Korcová J.4

1UCM Trnava, Katedra IFBLR Piešťany, 2Rehamed s.r.o. Piešťany, 3Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva, Katedra telesnej výchovy a športu, 4Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava

 

12,40 - 13,00  Diskusia k všetkým predneseným témam

13,00 Členská schôdza SDVS

Záver

Obed

13,30 -14,00  Poobedie otvorených kúpeľov Praktická časť - aplikácie balneoterapeutických procedúr

 

Ďakujeme vystavujúcim firmám za podporu podujatia:

AbbVie s.r.o.

Celgene s.r.o.

Eli Lilly Slovakia s.r.o.

Janssen, Johnson&Johnson s.r.o.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sanofi Genzyme

 

Mediálny partner: Solen s.r.o.

 

Kontinuálne medicínske vzdelávanie - Hodnotenie Slovenskej akreditačnej rady CME (SACCME) potvrdzuje kredity nasledovne:

Pasívna účasť: 14.12. = 4 kredity, 15.12. = 4 kredity, spolu 8 kreditov.

Aktívna účasť: autor prednášky 10 kreditov, dvaja spoluautori po 5 kreditov. Aktívnym účastníkom sa kredity za aktívnu a pasívnu účasť sčítavajú. 


Zahraničné podujatia 2018

 

15th Euroderm Excellence Course, November 20-23, 2018, Nice, France www.eurodermexcellence.com  

Kliknite na plagát 2018 Euroderm Flyer.pdf a informáciu 2018 Poster Euroderm Excellence.pdf

 

Registration is open!  Residents - who should be in the last year of their training program and new to Euroderm Excellence - will be selected under the auspices of the European Dermatology Forum Coordinator for each country.This registration form should be completed by all residents who would like to participate in the Euroderm Excellence 2018 course. However, please note that the number of applicants is likely to exceed the number of places available and therefore applicants will receive separate notification whether they have been successful or not this year. Final notification can be expected before the end of July 2018. If you have not received news of your application by that time, please contact the EDF Office. To apply for this training program, please complete the online application form. 

 

 

EADV (Európska Akadémia Dermato-Venerológie)

27th EADV Congress 31 October - 4 November, 2018 - Paris, France Read more...

 


Zahraničné podujatia 2019

Dear SPIN Psoriasis National Representatives, As you know, the sixth edition of the Congress the SPIN - Skin Inflammation & Psoriasis International network will take place from the 25th to the 27th April 2019 at the Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris, in France. Which theme for SPIN 2019The global theme for the congress will centre around ‘Value Creation For Chronic Inflammatory Skin Diseases’. For 2019, in close collaboration with Spanish Psoriasis Group, the 6th Congress of the SPIN - Skin Inflammation & Psoriasis International Network proposes a dynamic, interdisciplinary and interactive programme. A holistic view of the inflammatory skin diseases, particularly focused on psoriasis, psoriasis arthritis and atopic dermatitis, including teaching, sharing, understanding of the different scenarios around the world, keeping in mind also the perspective of the patient. As a national representative of the SPIN Network, we kindly ask you to support the promotion of the SPIN 2019. You’ll find hereby enclosed, a flyer, a PPT slide and a banner with all the key information about the congress. This will help you spread the word to your local network through the usual communication tools (flyers/ slides during your national meeting, announcements on websites, adding the banner to your email signature, through your social networks…). Please let us know if you need printed flyers to be sent to you. Because this Congress can only be a success with a wide range of attendants, we have trust on your involvement and responsiveness. If you need anything to help you promote this Congress, don’t hesitate to contact our secretary office at this address, we will be more happy to answer your needs. The dedicated website www.spin2019.com is regularly updated: stay informed about the event’s latest news by visiting it regularly. Thank-you for your support!  Kindest regards, Jo Lambert President SPIN - Skin Inflammation & Psoriasis International Network mail: president@spindermatology.org
NEW URL! www.spindermatology.org
 

 

Date  01–04 May 2019 Congress Venue CityCube Berlin Germany, Berlin. Congress President Prof. Dr. med. Dr. h.c. Leena Bruckner-Tuderman. Professional Congress Organiser MCI Deutschland GmbH MCI | Germany – Berlin Markgrafenstr. 56 10117 Berlin, Germany T: +49 30 204590 F: +49 30 2045950 ddg@mci-group.com www.derma.de

 

10 to 15 June, 2019 http://www.wcd2019milan.org

Welcome to Milan. Welcome to WCD2019.  Dear Colleagues and Friends,The Italian S ociety of Dermatology (SIDeMaST) is honored to host in Milan the 24th World Congress of Dermatology (WCD) from 10 to 15 June, 2019, held under the auspices of the International League of Dermatological Societies. We are very proud that this prestigious Event will take place in Italy again since 1972.Milan has a rich historic heritage, dating back to its times as capital of the Western Roman Empire. Leonardo da Vinci, the quintessential Renaissance polymath artist and scientist, while in the Milan area drew his iconic Vitruvian man… continue to welcome letter

 

EADV (Európska Akadémia Dermato-Venerológie)

28th EADV Congress  9-13 October 2019 - Madrid, Spain Read more...

 


 

 Podujatia 2021

 

2012 Annual meeting - Košice, organizačné zabezpečenie Dr. Martinásková,

After the Board Meeting held on Thursday 19. october we are happy to announce that the 21-th ESPD Annual mMeeting will take place in Košice, Slovakia in 2021.

 

 


ARCHÍV PODUJATÍ    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018