Výbor SDVS

 

Výborové schôdze sa budú konať v sobotu každé dva mesiace alebo podľa potreby v inom čase. V prípade, že sa bude v danom intervale konať pracovná schôdza SDVS, bude výborová schôdza v mieste a termíne tejto schôdze.

 

Zápisnice      1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015 2016 2017 2018

 

Zápisnica zo Zasadnutia Volebnej komisie SDVS pre volebné obdobie 2015-2018. Termín zasadnutia: 2.12.2014. Pre dokument vo formáte pdf - kliknite na Zapisnica volebnej komisie SDVS 2014.pdf

 

Zoznam členov výboru a ich funkcie (2015- 2018)   

 

  1. Prezident: doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD

  2. Viceprezident: prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD

  3. Vedecký sekretár:  MUDr. Gabriela Kolátorová

  4. Pokladník: MUDr. Ľudmila Breznická

 

Členovia:

  5. doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.

  6. MUDr. Vladimír Flimer

  7. prof. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD

  8. prof. MUDr. Jagienka Jautová, CSc.

  9. MUDr. Peter Kozub

10. MUDr. Tomáš Kopál

11. MUDr. Ján Lidaj

12. prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

13. MUDr. Slavomír Urbanček, PhD .

 

Dozorná rada:

Predseda: doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, CSc.

MUDr. Peter Osuský, PhD

MUDr. Katarína Poláková, PhD

 


Archív