Archív  

 

Zápisnica zo Zasadnutia Volebnej komisie SDVS pre volebné obdobie 2015-2018. Termín zasadnutia: 2.12.2014. Pre dokument vo formáte pdf - kliknite na Zapisnica volebnej komisie SDVS 2014.pdf

 


Zápisnica zo Zasadnutia Volebnej komisie SDVS. Termín zasadnutia: 9.12.2010. Volebná zápisnica vo formáte pdf - kliknite na Volebná zápisnica 2010

 

Zoznam členov výboru a ich funkcie (2011- 2014)   

 

  1. Prezident: doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD

  2. Viceprezident: prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD

  3. Vedecký sekretár:  MUDr. Gabriela Kolátorová

  4. Pokladník: MUDr. Ľudmila Breznická

 

Členovia:

  5. doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.

  6. MUDr. Vladimír Flimer

  7. prof. MUDr. Jagienka Jautová, CSc.

  8. MUDr. Ján Lidaj

  9. MUDr. Alena Nejdková

10. prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

11. MUDr. Eva Rasochová

12. MUDr. Slavomír Urbanček, PhD

13. MUDr. Eva Vrtíková

 

Dozorná rada:

Predseda: MUDr. Štovčík Tibor

MUDr. Peter Osuský, PhD

MUDr. Katarína Poláková, PhD

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Dozorná rada - fotografie

1. 2. 3.


Zoznam členov výboru a ich funkcie (funkčné obdobie 2007-2010)   

 

1.

Prezident:  MUDr. Dušan Buchvald, PhD

 

Čestný predseda: prof. MUDr. Eugen Hegyi, DrSc.

2.

Viceprezident: prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD

3.

Vedecký sekretár:  MUDr. Slavomír Urbanček, PhD

4.

Pokladník: MUDr. Gabriela Kolátorová

Členovia:

5.

MUDr. Ľudmila Breznická

6.

doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.

7.

MUDr. Vladimír Flimer

8.

doc. MUDr. Jagienka Jautová, CSc.

9.

MUDr. Ján Lidaj

10.

MUDr. Alena Nejdková

11.

prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

12.

MUDr. Eva Rasochová

13.

MUDr. Eva Vrtíková

Dozorná rada:

1.

Predseda: MUDr. Štovčík Tibor

2.

MUDr. Peter Osuský, PhD

3.

MUDr. Katarína Poláková, PhD

 

1. č.p. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Dozorná rada - fotografie

1. 2. 3.

Zápisnica zo Zasadnutia Volebnej komisie SDS. Termín zasadnutia: 15.12.2006. Prítomní: 1. doc. MUDr. Darina Jarčušková, CSc., 2. MUDr. Jarmila Rybárová, 3. MUDr. Zuzana Velická, PhD. Volebná komisia zistila, že do 15.12.06 prišlo 186 (stoosemdesiatšesť) hlasovacích lístkov. Platných hlasovacích lístkov bolo 147 (stoštyridsaťsedem). Neplatných hlasovacích lístkov bolo 39 (tridsaťdeväť).

Sčítaním platných hlasovacích lístkov bolo zistené že, jednotliví kandidáti do výboru SDS získali nasledovný počet hlasov:

 

  1. Urbanček Slavomír, 106

  2. Flimer Vladimír, 101

  3. Danilla Tibor, 98

  4. Jautová Jagienka, 97 

  5. Šimaljaková Mária, 92

  6. Kolátorová Gabriela, 79

  7. Vrtíková Eva, 79 

  8. Buchvald Dušan, 75

  9. Rasochová Eva, 68

10. Breznická Ľudmila, 67

11. Lidaj Ján, 67

12. Péč Juraj, 66

13. Nejdková Alena, 60

---------------------------------

14. Drotárová Katarína, 54, náhr. 1

15. Štovčík Tibor, 52 náhr. 2

16. Ficová Marta, 51

17. Hegyi Vladimír, 46

18. Martinásková Klára, 46

19. Zelenková Hana. 45

20. Poláková Katarína, 36

21. Buchvald Jozef, 35

22. Osuský Peter, 34

23. Adamicová Katarína, 32

24. Haid Ján, 29

25. Bellová Gabriela, 28

26. Suchá Nadežda, 28

27. Švecová Danka, 28

28. Chromej Ivan, 24

29. Minaríková Eva, 24

30. Kolibášová Klaudia,

31. Vojtáš Ivan, 21

32. Pajerchin Dušan, 18

33. Kovaľová Milada

 

Do výboru SDS boli zvolení kandidáti č. 1-13, dvaja náhradníci 14-15.

 

Sčítaním platných hlasovacích lístkov bolo zistené, že jednotliví kandidáti do dozornej rady SDS získali nasledovný počet hlasov:

  1. Lidaj Ján, 36

  2. Buchvald Dušan, 25

  3. Vrtíková Eva, 20

  4. Štovčík Tibor, 18

  5. Danilla Tibor, 17

  6. Osuský Peter, 17

  7. Poláková Katarína, 17

  8. Zelenková Hana, 16

  9. Bellová Gabriela, 15

10. Vojtáš Ivan, 15

11. Buchvald Jozef, 14

12. Haid Ján, 14

13. Péč Juraj, 13

14. Urbanček Slavomír, 13

15. Hegyi Vladimír, 12

16. Chromej Ivan, 12

17. Kolátorová Gabriela, 12

18. Minaríková Eva, 12

Do dozornej rady SDS boli zvolení kandidáti č. 1-3, dvaja náhradníci 4-5.


Zoznam členov výboru a ich funkcie (funkčné obdobie 2003-2006).                       

  1. prezident: doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc. 
  2. čestný predseda: prof. MUDr. Eugen Hegyi, DrSc.
  3. viceprezidenti:  MUDr. Vladimír Flimer
  4.                         doc. MUDr. Jagienka Jautová, CSc.
  5. vedecký sekretár:  prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.
členovia:
  6. prof. MUDr. Jozef Buchvald, DrSc. 
  7. doc. MUDr. Viliam Filo, CSc.
  8. doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD
  9. doc. MUDr. Darina Jarčušková, CSc.
10. MUDr. Alena Nejdková
11. MUDr. Jarmila Rybárová
12. MUDr. Nadežda Suchá
13. MUDr. Slavomír Urbanček
14. MUDr. Eva Vrtíková
15. MUDr. Hana Zelenková, CSc.
16.

pokladník: MUDr. Ľudmila Breznická

17. revízor: MUDr. Ján Lidaj

1. 2.3. 4. 5. 6.

7. 8.  9. 10.11. 12.

13. 14. 15. 16. 17.

Zoznam členov výboru a ich funkcie (funkčné obdobie 2003-2006).                       

  1. prezident: doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc. 
  2. čestný predseda: prof. MUDr. Eugen Hegyi, DrSc.
  3. viceprezidenti:  MUDr. Vladimír Flimer
  4.                         doc. MUDr. Jagienka Jautová, CSc.
  5. vedecký sekretár:  prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.
členovia:
  6. prof. MUDr. Jozef Buchvald, DrSc. 
  7. doc. MUDr. Viliam Filo, CSc.
  8. doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD
  9. doc. MUDr. Darina Jarčušková, CSc.
10. MUDr. Alena Nejdková
11. MUDr. Jarmila Rybárová
12. MUDr. Nadežda Suchá
13. MUDr. Slavomír Urbanček
14. MUDr. Eva Vrtíková
15. MUDr. Hana Zelenková, CSc.
16.

pokladník: MUDr. Ľudmila Breznická

17. revízor: MUDr. Ján Lidaj

1. 2.3. 4. 5. 6.

7. 8.  9. 10.11. 12.

13. 14. 15. 16. 17.